Tagged: nữ cường

19

 Chương 55 : Âm thanh tử vong  Beta : Tiểu Ngân “Nhị hoàng tử, mau , bảo vệ Nhị hoàng tử.” Hách…More

16

Chương 54 : Vở kịch hay bắt đầu  Beta : Tiểu Ngân Hai người đứng đối diện rất lâu, chân khí cuồn…More

15

Chương 53 : Mật thư điều binh  Beta : Tiểu Ngân Nguyên lịch năm thứ một trăm ngày mười tháng ba, Yến…More

15

Chương 52 : Quỷ kế của quân địch Beta : Tiểu Ngân Sau khi dặn dò Liễu Kiếm Khung về bố trí…More

14

Chương 51 : Thật lòng chịu khuất phục Beta : Tiểu Ngân Hôm nay gặp lại Lăng Ngạo Trần khiến cho tâm…More

17

Chương 49 : Gặp lại và đi săn Beta : Tiểu Ngân Trở về chỗ ở tạm của Minh Tông tại thành…More

14

Chương 48 : Ngọa hổ tàng long Beta : Tiểu Ngân “Chân khí rất mạnh.” Nhìn lão giả kia, Diệp Ảnh lẩm…More

19

Chương 47 : Minh Tông giảng học Beta : Tiểu Ngân Chung nam âm lĩnh tú, Tích tuyết phù vân đoan.…More

17

Chương 46 : Huyễn Viêm Lâu lại xuất hiện Edit & Beta : Tiểu Ngân “Đứng dậy đi!” Khuynh Cuồng gật gật…More

1 2 3 4 5 36