Tagged: hiện đại

4

          Chương 28: Thế giới lao quật + làm chuyện lãng mạn Edit: Mị Mị Beta: Sakura Bên trong phòng…More

3

Chương 27: Mơn trớn tại chỗ + vui mừng. Edit: Mị Mị Beta: Sakura “Hừ hừ! Cái gì cái gì!…More

4

Chương 25: Đuổi kịp Edit: Mị Mị Beta: Sakura Bên trong thần chi tức tối. Đứng dưới phong ấn của…More

4

Chương 24: Minh chủ đột phá, xuất chiến thành Đế Do. Edit: Mị Mị Beta: Sakura Oanh ___ Tiếng sấm…More

3

Chương 23: Lãnh Nặc Nho tà ác. Edit: Mị Mị Beta: Sakura Nửa năm, nửa năm đã trôi qua, giờ…More

4

Chương 22: Hấp dẫn lẫn nhau. Edit: Mị Mị Beta: Sakura “Ưm.” Mặc Hi ngâm nhẹ một tiếng. Bởi vì…More

1 2 3 4 5 42