Tận Thế Song Sủng

111

Tận Thế Song Sủng

Tác Giả: Bạch Tiểu Trinh

Thể loại: Nguy cơ tận thế, khoa học viễn tưởng, dị năng….

Nhân vật chính: Đường Nhược, Bạch Thất……

Tình trạng sáng tác: đã hoàn

Độ dài: 423 chương + 13 chương phiên ngoại

Dịch: QT và Google ca ca

Bản convert: Tiểu Tuyền

Nguồn edittamvunguyetlau.com

Văn Án

Tỉnh lại, bên cạnh có một mỹ nam, sau đó nghe nói nơi này đang tận thế.

Tỉnh lại, phát hiện trở về ba năm trước, bên cạnh còn có người vợ chưa cưới.

Nếu trời ban lương duyên, vậy thì cùng nhau đánh Zombie thăng cấp, thuận tiện nói chuyện yêu đương….

Mục Lục

Chương 001 – Chương 002 – Chương 003 – Chương 004 – Chương 005

Chương 006 – Chương 007 – Chương 008 – Chương 009 – Chương 010

Chương 011 – Chương 012 – Chương 013 – Chương 014 – Chương 015

Chương 016 – Chương 017 – Chương 018 – Chương 019 – Chương 020

Chương 021 – Chương 022 – Chương 023 – Chương 024 – Chương 025

Chương 026 – Chương 027 – Chương 028 – Chương 029 – Chương 030

Chương 031 – Chương 032 – Chương 033 – Chương 034 – Chương 035

Chương 036 – Chương 037 – Chương 038 – Chương 039 – Chương 040

Chương 041 – Chương 042 – Chương 043 – Chương 044 – Chương 045

Chương 046 – Chương 047 – Chương 048 – Chương 049 – Chương 050

Chương 051 – Chương 052 – Chương 053 – Chương 054 – Chương 055

Chương 056 – Chương 057 – Chương 058 – Chương 059 – Chương 060

Chương 061 – Chương 062 – Chương 063 – Chương 064 – Chương 065

Chương 066 – Chương 067 – Chương 068 – Chương 069 – Chương 070

Chương 071 – Chương 072 – Chương 073 – Chương 074 – Chương 075

Chương 076 – Chương 077 – Chương 078 – Chương 079 – Chương 80

Chương 081 – Chương 082 – Chương 083 – Chương 084 – Chương 085

Chương 086 – Chương 087 – Chương 088 – Chương 089 – Chương 090

Chương 091 – Chương 092 – Chương 093 – Chương 094 – Chương 095

Chương 096 – Chương 097 – Chương 098 – Chương 099 – Chương 100

Chương 101 – Chương 102 – Chương 103 – Chương 104 – Chương 105

Chương 106 – Chương 107 – Chương 108 – Chương 109 – Chương 110

Chương 111 – Chương 112 – Chương 113 – Chương 114 – Chương 115

Chương 116 – Chương 117 – Chương 118 – Chương 119 – Chương 120

Chương 121 – Chương 122 – Chương 123 – Chương 124 – Chương 125

Chương 126 – Chương 127 – Chương 128 – Chương 129 – Chương 130

Chương 131 – Chương 132 – Chương 133 – Chương 134 – Chương 135

Chương 136 – Chương 137 – Chương 138 – Chương 139 – Chương 140

Chương 141 – Chương 142 – Chương 143 – Chương 144 – Chương 145

Chương 416 – Chương 147 – Chương 148 – Chương 149 – Chương 150

Chương 151 – Chương 152 – Chương 153 – Chương 154 – Chương 155

Chương 156 – Chương 157 – Chương 158 – Chương 159 – Chương 160

Chương 161 – Chương 162 – Chương 163 – Chương 164 – Chương 165

Chương 166 – Chương 167 – Chương 168 – Chương 169 – Chương 170

Chương 171 – Chương 172 – Chương 173 – Chương 174 – Chương 175

Chương 176 – Chương 177 – Chương 178 – Chương 179 – Chương 180

Chương 181 – Chương 182 – Chương 183 – Chương 184 – Chương 185

Chương 186 – Chương 187 – Chương 188 – Chương 189 – Chương 190

Chương 191 – Chương 192 – Chương 193 – Chương 194 – Chương 195

Chương 196 – Chương 197 – Chương 198 – Chương 199 – Chương 200

Chương 201 – Chương 202 – Chương 203 – Chương 204 – Chương 205

Chương 206 – Chương 207 – Chương 208 – Chương 209 + Chương 210

Chương 211 + Chương 212 – Chương 213 + Chương 214 – Chương 215

Chương 216 – Chương 217 + Chương 218 – Chương 219 + Chương 220

Chương 221 + Chương 222  Chương 223 + Chương 224 – Chương 225

Chương 226 – Chương 227 + Chương 228 – Chương 229 + Chương 230

Chương 231 + Chương 232 – Chương 233 + Chương 234 – Chương 235

Chương 236 – Chương 237 + Chương 238 – Chương 239 + Chương 240

Chương 241 + Chương 242 – Chương 243 + Chương 244 – Chương 245

Chương 246 – Chương 247 + Chương 248 – Chương 249 + Chương 250

Chương 251 + Chương 252 – Chương 253 + Chương 254 – Chương 255

Chương 256 – Chương 257 + Chương 258Chương 259 + Chương 260

Chương 261 + Chương 262 – Chương 263 + Chương 264 – Chương 265

Chương 266 – Chương 267 + Chương 268 – Chương 269 + Chương 270

Chương 271 + Chương 272 – Chương 273 + Chương 274 – Chương 275

Chương 276 – Chương 277 + Chương 278 – Chương 279 + Chương 280

Chương 281 + Chương 282 – Chương 283 + Chương 284 – Chương 285

Chương 286 – Chương 287 + Chương 288 – Chương 289 + Chương 290

Chương 291 + Chương 292 – Chương 293 + Chương294 – Chương 295

Chương 296 – Chương 297 + Chương 298 – Chương 299 + Chương 300

Chương 301 + Chương 302 – Chương 303 + Chương 304 – Chương 305

Chương 306 – Chương 307 + Chương 308 – Chương 309 + Chương 310

Chương 311 + Chương 312 – Chương 313 + Chương 314 – Chương 315

Chương 316 – Chương 317 + Chương 318 – Chương 319 + Chương 320

Chương 321 + Chương 322 – Chương 323 + Chương 324 – Chương 325

Chương 326 – Chương 327 + Chương 328 – Chương 329 + Chương 330

Chương 331 + Chương 332 – Chương 333 + Chương 334 – Chương 335

Chương 336 – Chương 337 + Chương 338 – Chương 339 + Chương 340

Chương 341 + Chương 342 – Chương 343 + Chương 344 – Chương 345

Chương 346 – Chương 347 + Chương 348 – Chương 349 + Chương 350

Chương 351 + Chương 352 – Chương 353 + Chương 354 – Chương 355

Chương 356 – Chương 357 – Chương 358 – Chương 359 + Chương 360

Chương 361 + Chương 362 – Chương 363 + Chương 364 – Chương 365

Chương 366 – Chương 367 + Chương 368 – Chương 369 + Chương 370

Chương 371 + Chương 372 – Chương 373 + Chương 374 – Chương 375

Chương 376 – Chương 377 + Chương 378 – Chương 379 + Chương 380

Chương 381 + Chương 382 – Chương 383 + Chương 384 – Chương 385

Chương 386 – Chương 387 + Chương 388 – Chương 389 + Chương 390

Chương 391 + Chương 392 – Chương 393 + Chương 394 – Chương 395

Chương 396 – Chương 397 + Chương 398 – Chương 399 + Chương 400

Chương 401 + Chương 402 – Chương 403 + Chương 404 – Chương 405

Chương 406 – Chương 407 + Chương 408 – Chương 409 + Chương 410

Chương 411 + Chương 412 + Chương 413 – Chương 414 + Chương 415

Chương 416 – Chương 417 + Chương 418 – Chương 419 + Chương 420

Chương 421 + Chương 422 – Chương 423 + Chương 424 – Chương 425

Chương 426 – Chương 427 + Chương 428Chương 429 + Chương 430

Chương 431 + Chương 432 + Chương 433 

 

Discussion111 Comments

 1. Ôi hố mới nge văn án cơ mà thấy cũng hay.thể loại viễn tưởng ngày tận thế nó có cái hút khó tả.trong hành trình nào đó tồn tại cái yêu thương.
  Lót dép ấy kê ghế ngay miệng hố nhé

  • Đang muốn tìm mạt thế thì vô tình tìm đước truyện này trong một list hoàn toàn ko liên quan đến mạt thế luôn. Độ dài lại đúng gout của mừn nữa. Nhiều truyện ngắn quá đọc không đã gì cả :'( mới đọc 2 chương đầu chưa gì nữ chính đã hợp khẩu vị rồi nên làm 1 cái com đánh dấu phát~

   • Mình đọc rồi, truyện hay, tính tình nữ chính mặc dù k oanh oanh liệt liệt, nhưng cảm thấy thật, cũng rất dễ chịu, cũng rất thích tính cách nam chính. Tất cả các nhân vật đều rất ấn tượng. Truyện k tệ

 2. Lại được thêm một văm án cư j hay aa
  Muốn phụ edit mà không có máy tính , nên mình ủng hộ thôi ;61 ;56

 3. Hố nhà nàng cái nào cũng dài thăm thẳm cả, cơ mà toàn hay k à
  Chúc nàng nhanh lấp hố nhen
  Ta ít khi comt nên nàng đừng có bơ ta nha QAQ

 4. Ta lại lót dép hóng bộ mới thôi. Mong nàng sẽ có người phụ edit nhá. Ta thì bận đi làm không thể giúp rồi. Các nàng cố lên.
  Cơ mà ta đọc văn án thấy mê rồi này, chưa đọc thể loại tận thế bao giờ.

 5. Oh văn án này nghe lạ quá, với lại rất thích thể loại mạt thế này, nếu hiểu ko sai có lẽ nữ chính xuyên qua, nam chính trọng sinh hả nàng? Ta nhắm mắt, bịt mũi nhảy hố đây, hố tuy sâu nhưng ko sao, ủng hộ hết mình nha ;70

 6. Ho moi. Doc van an la thay hay roi. Minh thay nhung truyen o nha Tam Vu truyen nao cung hay ca. Lai dai nua chu. Doc ko so het truyen. Edit truyen rat la muot nua. Minh rat thich. Cho mong nhay ho cua nha.

  • Day la truyen mat the dau tien minh doc. Mong mn gioi thieu nhieu truyen the loai nay nha
   Thanks mn

 7. Wow, mừng hố mới nha~ đã đọc review bộ này lâu rồi, giờ mới có nhà edit. Mạt thế cũng hiếm nữa, ủng hộ nhiệt tình nha ❤

  • Truyện đọc hay và vui nữa. Có nhiều đoạn đối thoại của đoàn Tùy tiện cười muốn lộn ruột. Nói chung lời văn không dài dòng là thích nhất rồi. ;70

 8. Ôi . Thể loaj m thich nè..phấn khích quá.. A. A. A.. ..m rất muốn edit nhưng ko có lap.. .hjc.. Hjc.. .đành lót chiếu ở đáy hố ngóng trông vậy.. A huhu (╥﹏╥)…vì vậy chỉ có thể ủng hộ tinh thần của các nàng thui…..Fighting Fjghting….(´ ▽`).。o♡

 9. SongSong_thienhavosong

  Ôi đọc xong văn án mà mong tr này quá. Kbt bao h ms ra chương đầu tiên đây???
  Mong quá ;69
  Mà tr này có đặt pass k bạn nếu đặt thì lsao để có pass ạ? Mong bạn ns cho mk bt vs! ;56

 10. Mong chờ mong chờ cuối cùng nhà cũng làm thể loại tận thế rồi. Xếp dép hóng là hóng~ing

 11. Ồ, theo dõi truyện của nhà mình đã lâu, bây giờ mới thấy thể loại tận thế. Hóng thật hóng vì rất thích cách edit truyện của các bạn ;31

 12. ;70 mình rất thích đọc thể loại tạn thế zombie này. Có rất nhiều nhÀ đào hố thể loại này nhưng ít nhà nào có thể hoàn thành trọn vẹn 1 bộ. Thể loại này dammy nhiều nhưng ngôn tính ít lắm ;92 . Mình lót dép hóng từ hnay ;60 . Cảm ơn team ;61

 13. Hơi bị ghiền thể loại này, zombie & tận thế đi đôi với nhau là biết hay rồi, thêm cái văn án hấp dẫn
  T theo bộ này của nhà nha, cho t ké một vé ;16 ;55 , chưa gì thấy xôm tụ ghê quá…
  T biết chờ đợi là hạnh phúc thôi thì chờ vậy..
  Hẹn chương đầu tiên của mấy nàng.

 14. Truyện này đúng thể loại mình thích luôn, nhưng mình chưa edit thể loại này bao giờ, muốn thử sức qá, ko biết có khó edit lắm ko nàng?

 15. Nhảy hố, mình cũng thích đọc truyện mạt thế lắm đó ( mà mạt thế xuyên vào nữ phụ càng hay nữa. Mà câu chuyện đàng hoàng chính chính chứ k phải máu chó đâu nha ) hihi
  Lót gạch ngồi hóng hóng hóng~~~~~

 16. Đọc văn án thui, thấy người rần rần rồi, đợi lên sàn thui, cứ sủng ngọt là bất chấp a, hí hí

 17. Văn án thui, mà thấy nôn nao rồi, nhà mình toàn đào hố sâu hun hút ấy, nhưng vẫn, quyết nhảy, vì truyện nhà toàn chất phát ngất đi được

 18. Nhảy hố cái ùm khi đọc xong văn án ~ Đọc thôi mà đã thấy nôn nao rồi! Truyện nhà nàng chất phát ngất lên được ý ~
  Cảm ơn các nàng vì đã edit ra 1 cực phẩm! ;47

 19. Thấy ghi nhà edit là TVNL là đã thấy truyện được bảo đảm cả về chất lẫn lượng rồi ^^ Nhiều khi đọc truyện các nàng mà thấy ngứa nghề, nhưng mình bận ngụp lặn kiếm sống, nên có tâm có lòng mà không có sức. Thôi thì ủng hộ các cô nương đây vậy.

 20. chào cả nhà ! mình rất vui vì nhóm của các bạn dịch bộ truyện này . Đây là thể loại mà mình thích nhất đó chính là trùng sinh mạt thế dị năng . Mình rất mong nhóm dịch các bạn có đủ kiên nhẫn và nghị lực để đi hết bộ truyện này vì đây thật sự là bộ truyện rất hay . Nói ra thì mình rất buồn vì hiện nay cũng có nhiều bộ trúng sinh dị năng không gian rất hay nhưng không hiểu sao các bạn dịch chỉ làm được vài chục chương thì Drop , làm mình mỗi khi nghĩ đến mấy bộ đó là buồn ghê . Hiện nay thì bộ truyện này là nguồn an ủi của mình đó hic hic.. Mong các bạn đừng Drop nha . truyện càng ngày càng hay và gây cấn . Cuối cùng thì mình xinh bạn dịch nếu khi nào có đặc pass bộ này thì cho minh với . cám ơn Bạn dịch nhiều . Bye

 21. ơn giời, nay mò mẫm thế nào mà vào được web nhà mình luôn, vui quá xá, mới thấy qua mấy truyện nhà mình làm quá chuẩn hợp gu luôn ạ. cảm ơn nhà mình nhìu lắm ý, trước mình phải cày bộ này đã, đọc văn án thui đã thấy hấp dẫn rùi ạ, mong chờ từng ngày luôn.

 22. Đọc văn án đã thấy hay, nhưng hố đào sâu quá, ahuhu, bao giờ mới lấp xong đây >_< ;45 Đợi ra thêm chút nữa rồi mình nhảy hố vậy.

 23. chào bạn dịch . mình rất thích truyện tận thế song sủng mà bạn đang làm . hiện nay mình đã đọc tới chương 101 mà bạn đã set pass nên mình không thể đọc tiếp được . Bạn dịch có thể vui lòng cho mình xinh pass để đọc các chương tiếp theo của bạn được không vậy ? . xin bạn gởi cho mình .cám ơn bạn !
  mail của mình là : caimetran@gmail.com

 24. Mới đầu đọc được 20 chương thật sự không thích cách tác giả buff nam nữ chính lên mây xanh như vậy :))))) mình còn nghĩ tình tiết sẽ càng đuối về sau. Về sau mình càng thích ấy

 25. Ôi bây giờ mới thấy truyện này. Mình thích thể loại sủng, mạt thế và trọng sinh cực kì. Bây giờ lại có tất cả trong một thế này. Ủng hộ edit hết mình!!! ;69

 26. Mới được bạn giới thiệu biết đến bộ truyện này của nhà bạn. Mình cực thích thể loại tận thế luôn mà hiếm quá trời quá đất ;58 Mong nhà bạn sẽ đi đến cuối cùng bộ truyện này, và mình sẽ cố gắng đạt đủ điều kiện nhận pass *huhu mình lười cmt cực kì, chả biết nên cmt gì sau 1 chương ý*. Cuối cùng cảm ơn nhà đã edit bộ truyện nhé ;61

 27. Xin chào,thank you các bạn đã eđit bộ truyện này, truyện rất hay,mình rất thích thể loại mạt thế văn này nhưng lâu rồi chưa tìm đc bộ truyện nào hấp dẫn như thế này, truyện rất cảm động và ngọt ngào,nhân vật trong truyện rất dễ thương và hài hước mình đọc mà cười đau ruột ,mạch truyện ổn tuyến nhân vật chia rất hợp lí. Nói chung là truyện cực hay và lần nữa chân thành cảm ơn các bạn eđit truyện

  • Sắp full r nha ta sẽ cố gắng ngồi đợi mà nghe châm ngôn của editor sao hoang mang quá

 28. Cho mình xin cái pass đọc tiếp truyện tận thế song sủng với. Xin cảm ơn các bạn

 29. t là người cuồng truyện ngôn tình mạt thế a mà muốn tìm đc 1 truyện mạt thế hợp ý thật khó khăn. truyện mạt thế thấy hay 1 tí thì lại là đam mỹ ;58 (khóc cả 1 dòng sông luôn). cuối cùng cũng tìm đc truyện hợp ý mình mà còn do nhóm edit thì k lo truyện bị drop nữa rồi nên t lọt hố đây. ;05

 30. Văn án hấp dẫn quá, dạo này nghiện mạt thế. Cảm ơn edit nhiều. Bạn cố lên nhe đừng bỏ dở chừng nhé, ủng hộ edit nhiều nhiều.

 31. Chào bạn. Cảm ơn bạn đã edit truyện nhé, mình mê truyện mạt thế lắm luôn. Giờ bắt đầu đọc đây. Truyện nhà mình thì đảm bảo hay rồi

 32. Lâu rồi mới đọc được thêm ngôn tình mạt thế , muốn tìm truyện hay cũng khó. Bây giờ tìm được Tận Thế Song Sủng làm e mừng lắm ạ, e vừa lọt hố luôn ạ, cảm ơn nhà đã edit truyện nhé

 33. Đọc văn án là đã
  thấy hấp dẫn rồi. Đó giờ toàn đọc mạt thế đam mỹ, đang cần đổi khẩu vị thì đọc trúng ngay bộ này nam x nữ. Thích quá!!!! Yêu Editor quá cơ chứ . Thanks chủ nhà và Editor nhiều nhé. Sẽ ủng hộ nhiệt tình bộ này. Chaiyo

 34. Haizz t mị đọc tới chương 329 330 rồi thì bị vướng pass ở đó á
  2/3 chuyện là phải cmt bao nhiêu chương vậy
  Mà sao cmt thì chương hiện Lên dòng bình luận của Mk chương thì lại HK nhỉ??

 35. Chào chủ nhà. Hiện mình đang đọc đến chương 199 thì thấy bị set pass. Bạn có thể cho mình xin pass được không ạ. Cám ơn bạn nhiều nhé !
  Nick của mình đây ạ
  puh.tram@gmail.com
  Thanks editor

 36. Mình rất thích thể loại này nhưng rất ít.mãi mới tìm được thì bị đặt pass.các bạn ơi giới thiêu vài truyện cùng thể loại mà full với

 37. Minh rất mê thể loại này.bạn nào đọc nhiều cho mình list truyện thể loại này mà full với:D

 38. Mình đọc truyện này mà không thể thống kê xem thử 16 người trong đoàn xe là những ai nữa, cả nhà giúp mình với, đọc mà cứ lấn cấn vụ này. Hu hu

 39. Chào cả nhà, mình là con mọt truyện cũng gần 5 năm rồi, càng ngày càng kén truyện thì vô tình lại lượm lặt được bộ này và cũng may mắn là bộ này đã được nhà TVNL hoàn edit . Chúc nhà mình ngày càng phát triển

 40. Tận thế song sủng đã đưa em vào đời :))) lọt tõm vào thể loại mạt thế , bình thường đọc rất nhiều thể loại và em đang trong tình trạng đói truyện lại mò lại đc bộ truyện cũ đã quên lâu nay k ngờ đã đc edit full em cảm ơn cả nhà edit ạ .

 41. Đã đọc đến chương 400 . Một truyện quá hay, cảm ơn các bạn đã đào hố giúp mình. Thực sự rất thích mấy thể loại mạt thế mà ít truyện quá.

 42. Thực sự là truyện quá hay. Hy vọng các bạn sẽ edit nhiều truyện mạt thế hơn nữa. Thể loại nè ít truyện quá, truyện nào ra mình cũng đọc hết rồi.

  • Hì bạn, cảm ơn bạn đã edit truyện, mình vừa theo dõi truyện này, nhưng ko biết tìm pass ngoại truyện như thế nào, bạn htro mình nhé,,, cảm ơn bạn

 43. Thích nhân vật nữ của truyện nè quá. Tính tình cẩn trọng, ôn nhu, nhưng lúc cần cương quyết vẫn rất cương quyết. Nên thế

 44. Lại lọt hố rùi. Mạt thế ta iu mạt thế. Ghét mấy thể loại nữ phản diện, thích thể hiện, mạt thế đến nơi rùi vẫn k thông lên được.

 45. Cuối cùng cũng đến chương 400 lại dính pass. Cảm ơn các bạn đã mất công edit truyện hay quá, làm ơn cho mình xin pass đi các bạn ơi.

  • Đọc gần hết truyện này rồi. Quá hay. Lại tìm hố khác trên trang các bạn. Thực sự thích các nhận vật truyện này quá, k phản bạn bè, k phản người yêu. Tận thế vẫn yêu thương.

 46. Hi, chào chủ nhà, đọc văn án mà mạt thế thì đã ghiền rồi. Mà hên cái không phải đam mỹ nữa.

  Rất háo hức đọc truyện đây.

  Cảm ơn chủ page và editor đã dành thời gian để có 1 bộ truyện cho dân mê mạt thế như mình đọc nhé.

  Lần nữa, cám ơn mn ạ.

  • Truyện đọc hay và vui nữa. Có nhiều đoạn đối thoại của đoàn Tùy tiện cười muốn lộn ruột. Nói chung lời văn không dài dòng là thích nhất rồi. ;70

  • Truyện hay lắm các bạn ạ. Đọc rất nhiều truyện mạt thế rồi mà mới thấy truyện này vui như vậy. Nào là “nằm cũng trúng đạn”, “bị đạn của hoa đào”,… Mạt thế mà cũng thoải mái lắm.

 47. Thật tiếc khi mình giờ mới biết truyện của bạn trong worldpress và cug rất buồn là từ bữa giờ mình đọc truyện qua wed truyenfull và rồi cug mới biết là wed đấy ăn cắp khi đọc đên chương 2 trăm mấy thì mới biết qua trang chủ nhà dịch full hoàn hết rồi bây giờ kiểu như hụt hẩng luôn á đọc lại từ đầu coment xin pass thật mình cug chẳng phải lười coment cảm nhận đây k biết phải nói làm sao kiểu là mình thấy xui là k biết bên chủ nhà dịch sớm hơn để có thể theo dõi gọn gành từng tập coment cảm nhận từng tập mình thích để dễ dành đc pass hơn mình coa thể nhảy tập đc không hay là mình phải cố đọc lại từ đầu đây

 48. Ta cứ bị nhầm bộ này với bộ “Thế giới SS” – bộ đó thì bị khóa pass luôn r nên khá buồn.
  Rất thích thể loại mạt thế nhưng khá là ít bạn edit loại truyện này có thể vì khó, cũng vì ít có bộ thực sự hay.
  Ta cũng vô tình biết bộ này, sau khi biết của nhà mình, ta liền xông pha ngay :D Mấy ngày này nghỉ dịch nên sẽ tranh thủ cày đã đời bộ này. May quá, lâu lắm r ko kiếm được bộ nào Mạt thế còn chất lượng cao như này.
  Không biết nói gì hơn ngoài việc vô cùng cảm ơn nhà mình. Cảm ơn các bạn edit, beta… Cảm ơn các bạn rất nhiều.

 49. Không biết bộ này nhà mình có làm ebook không ạ? Có loại ebook mà có thể set pass, yêu cầu cmt…để lấy cũng được ạ. Mình rất thích bộ này, đọc xong r nhưng muốn lưu lại để dành, lâu lâu lại lôi ra đọc lại cũng được ạ (灬º‿º灬)♡

 50. Lê Ngân Tuyết

  Trong tất cả các bộ truyện tôi thích nhất bộ truyện tận thế song sủng này đó bởi vì nó có nội dung vô cùng hấp dẫn người đọc người nghe≧ω≦

 51. Lê Ngân Tuyết

  Ước gì cho 1 lần tôi đc xem thêm 1 bộ truyện như thế này nữa. Quá tuyệt vời. Bộ truyện mà đọc bao nhiêu lần cũng ko có chán. ヾ(≧▽≦*)o

 52. biết đến truyện qua một list mạt thế nào. Lúc đầu k hi vọng nhiều, vì thể loại này có ít tác phẩm edit quá. Nhưng sau khi đọc mấy chương đầu thì thật sự quá là đỉnh luôn. Nữ 9 quá hợp guu của mình, k kiểu tính tình mẹ thiên hạ ^^ cảm ơn các editor

 53. aaaa sau khi đọc thì e xin quyết định kết nạp thêm anh Bạch Ngạn vào đội quân ngừi iuu ạ. Người gì mà siêu siêu sủng chị nũ 9 ấy huhuhu =(((( Liệu ngoài đời có tìm đươc thêm một a Bạch Ngạn thứ 2 không đâyyy…. tính cách quá ổn ròyyyyy

 54. thích bộ này k vì 2 ac nv chính mà còn vì đoàn đội nữa. Lần đầu đọc mạt thế mà k có kiểu lừa lọc, đâm sau lưng nhau. trong tận thế như này, tình người đúng kiểu hiếm hoii. Nữ chính cũng kp tuýp nhân vật mary sure =))) love love

 55. Sau bao nhiêu ngày tháng cai ngôn tĩnh quay trở lại, gặp đúng ngay bộ Sủng ngọt ngào này, nhà Tâm Vũ Nguyệt Lầu chưa bao giờ làm con dân ngôn tình thất vọng cả ❤️❤️ Cám ơn các bạn edit nhé!!!!

 56. Ngày này cuối cùng cũng đã đến, ngày mà nàng gỡ pass, vì ta đến muộn, lúc nàng đã khoá ds share pass. Truyênn đúng gu của ta, mạt thế, nữ cường, lại còn siêu dài. Thôi ta nhảy đây, muốn cmt cho nàng để nàng biết có thêm 1 ng tới đọc. Yêu thương nàng quá nhiều ❤️❤️

 57. Hì bạn, cảm ơn bạn đã edit truyện, mình vừa theo dõi truyện này, nhưng ko biết tìm pass ngoại truyện như thế nào, bạn htro mình nhé,,, cảm ơn bạn

 58. Thích thể loaik này nhà. Kiếm quà trời mới thấy loại mình thích. Khỏi ngủ quá. Thực khuya độc luôn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: