Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

44

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Tác giả: Lục Nguyệt Hạo Tuyết

Thể loại: trọng sinh, giá không, cung đấu

Nhân vật chính: Ôn Uyển, Bạch Thế Niên, Yến Kỳ Hiên, ……

Tình trạng sáng tác: đã hoàn 

Độ dài: 1336 chương + 23 chương phiên ngoại

Dịch: QT và Google ca ca

Bản convert: Tiểu Tuyền

Nguồn edit: tamvunguyetlau.com

 

Văn Án

Trọng sinh đến cổ đại, không chỉ có trở thành người câm miệng không thể nói; mà còn tổ mẫu không thích, phụ thân không thương, mẹ kế ác độc, là người không may mắn khắc phụ khắc mẫu khắc cả nhà.

Đối mặt với đủ loại gian khổ, các loại gây khó dễ, nàng vẫn nghênh khó khăn mà tiến lên, từng bước hóa giải. Trúng độc, ám sát, giá họa theo nhau mà đến, nàng cũng không run không sợ hãi.

Nàng vốn chỉ muốn bình thản, an tĩnh mà sống đến già, nhưng mà số mệnh không như ý người. Nếu đã như thế, nàng cũng sẽ không muốn phải gánh lấy cuộc sống u ám đáng thương thế này trên lưng nữa, Vì vậy nàng nhất định phải sống một cuộc sống đầy màu sắc đẹp đẽ, sáng tạo ra một truyền kỳ thuộc về riêng nàng.

Nhân vật tiêu biểu

Nhân vật tiêu biểu

Nhân vật chính: Ôn uyển,

Chồng: Bạch Thế Niên,

Con trai: Bạch Minh Cẩn, Bạch Minh Duệ

Cha: Bình Hướng Hi

Mẹ: Phúc Huy Công Chúa

Mẹ kế: An Hương Tú

Anh em: Thượng Kỳ, Thượng Lân, Thanh San

Người hầu:

Tứ đại nha hoàn: Hạ Dao, Hạ Ảnh, Hạ Nhàn, Hạ Ngữ;

Tứ đại thị vệ: Võ Tinh, Võ Thần, Võ phong, Võ Lâu.

Ma ma: Cổ ma ma, Trần ma ma

*Bên Nội

Bình quốc công phủ:

Ông bà nội của Ôn Uyển: Quốc công gia, quốc công phu nhân (Nữ nhi của Xương Ấp hầu Dung gia, đã sớm suy tàn) 

Đại lão gia (Bác cả): Bình Hướng Thành

Vợ : Hứa Thị ( Đích trưởng nữ của Đan Hầu Hứa gia)

Con trai:

Bình Thượng Hoành – vợ Tống thị, là đích trưởng nữ của Lễ bộ Thượng Thư ;

Bình Thượng Vệ; Bình Thượng Bân ( do Lưu di nương sinh )

Con gái:

Bình Thanh Hà ( đích trưởng nữ, gả cho thế tử Bạch Thế Hoa của Thần Tiễn Hầu Bạch gia; cùng nhà chồng với Ôn Uyển), Thanh Liên ( đã chết )

Thanh Hồng ( Lưu di nương sinh ),

Thanh Trâm ( thiếp thất Diêu di nương sinh )

Nhị lão gia (Bác hai): Bình Hướng Đông,

Vợ : Mã thị, (đã qua đời)

Con trai:

Bình Thượng Dũng, Bình Thượng Đường ( con trai trưởng ); Thượng Khoan, Thượng Thủy, Thượng Hạc

Con gái:

Thanh Thủy ( đích nữ ), Thanh Từ, Thanh Chiếu, Thanh Khóa

Tam lão gia (Bác ba): Bình Hướng Cối, con vợ kế;

Vợ : Đông thị ( thứ nữ của bộ Hộ Thị Lang ), có ba trai hai gái, ở nhà quản lý thứ vật ( quản lý sản nghiệp)

Tứ lão gia (Bác tư): Bình Hướng Sung, con vợ kế;

Vợ là: Chu thị ( đích thứ nữ của Lễ bộ lang trung );

Bác tư của Ôn Uyển có công danh là Tiến sĩ cập đệ, ra ngoài tỉnh nhậm chức Đồng Tri, có hai trai một gái ( vợ cả sở sinh )

*Bên Ngoại (cũng tức là hoàng gia)

Ông ngoại: hoàng đế Nhân Khang,

Bà ngoại: Tô Qúy phi (đã chết)

Các cậu:

Chu vương (cậu ba), Yến Hồng Thành, tam hoàng tử,

Mẹ là Bạch Hoàng quý phi đích nữ của lão Thần Tiễn Hầu, đã chết

Triệu vương (cậu năm), Yến Hồng Bân, ngũ hoàng tử;

Mẹ Hiền phi ( tiểu thư của Trấn Quốc công phủ ). Sống ở Hàm Phúc cung,

Ninh vương, (cậu sáu) Yến Hồng Ninh, lục hoàng tử

Mẹ Thục phi ( đích nữ của Binh bộ thượng thư) đã chết.

Trịnh vương, (cậu tám) Yến Hồng Chương, bát hoàng tử

Mẹ: Tô Qúy phi

Vợ: Quách Thị,

Có con trai là: Kỳ Ngôn, Kỳ Cơ, Kỳ Mộ, Kỳ Huyên, Kỳ Phong…

Con gái: Tư Thông, Tư Hàm, Tư Mặc, Tư Văn..

Hằng vương: Thập Lục hoàng tử, mẹ là Đức phi sống ở Trường Xuân cung

*Các họ hàng xa

Thuần vương: là thiết mạo tử vương, vương vị cha truyền con nối, là một nhánh phân ra từ hoàng tộc

Vợ là Giang thị.

Con trai: Yến Kỳ Hiên

Con gái: Tư Thiến

Tô gia: Nhà của bà ngoại Ôn Uyển

Tô tướng: Tô Hộ, em trai của bà ngoại Ôn uyển.

Vợ đã qua đời

Con trai: Tô Hiển; Vợ: Tiết thị.

Có con trai trưởng: Tô Dương

Con gái:Tô Chân

Mục Lục

Đệ Nhất Quyển: Sống Lại Làm Ôn Uyển

Tiết tử

Chương 01Chương 02 + Chương 03 + Chương 04Chương 05

Chương 06 + Chương 07Chương 08 + Chương 09 + Chương 10

Chương 11 + Chương 12 + Chương 13 Chương 14 + Chương 15

Chương 16Chương 17 + Chương 18 + Chương 19Chương 20

Chương 21 + Chương 22Chương 23 + Chương 24 + Chương 25

Chương 26 + Chương 27 + Chương 28Chương 29 + Chương 30

Chương 31Chương 32 + Chương 33 + Chương 34Chương 35

Chương 36 + Chương 37Chương 38 + Chương 39 + Chương 40

Đệ Nhị Quyển:Cuộc Sống Ở Phủ Bình Quốc Công

 Chương 001 + Chương 002 + Chương 003Chương 004 + Chương 005

Chương 006Chương 007 + Chương 008 + Chương 009Chương 010

Chương 011 + Chương 012Chương 013 + Chương 014 + Chương 015

Chương 016 + Chương 017 + Chương 018Chương 019 + Chương 020

Chương 021Chương 022 + Chương 023 + Chương 024Chương 025

Chương 026 + Chương 027Chương 028 + Chương 029 + Chương 030

Chương 031 + Chương 032Chương 033 + Chương 034Chương 035

Chương 036Chương 037 + Chương 038Chương 039 + Chương 040

Chương 041 + Chương 042Chương 043 + Chương 044Chương 045

Chương 046Chương 047 + Chương 048Chương 049 + Chương 050

Chương 051 + Chương 052Chương 053 + Chương 054Chương 055

Chương 056Chương 057 + Chương 058Chương 059 + Chương 060

Chương 061 + Chương 062Chương 063 + Chương 064Chương 065

Chương 066 Chương 067 + Chương 068Chương 069 + Chương 070

Chương 071 + Chương 072Chương 073 + Chương 074Chương 075

Chương 076 Chương 077 + Chương 078Chương 079 + Chương 80

Chương 081 + Chương 082Chương 083 + Chương 084Chương 085

Chương 086 Chương 087 + Chương 088Chương 089 + Chương 090

Chương 091 + Chương 092Chương 093 + Chương 094Chương 095

Chương 096Chương 097 + Chương 098Chương 099 + Chương 100

Chương 101 + Chương 102Chương 103 + Chương 104Chương 105

Chương 106Chương 107 + Chương 108Chương 109 + Chương 110

Chương 111 + Chương 112Chương 113 + Chương 114Chương 115

Chương 116Chương 117 + Chương 118 Chương 119 + Chương 120

Chương 121 + Chương 122 Chương 123 + Chương 124Chương 125

Chương 126Chương 127 + Chương 128 Chương 129 + Chương 130

Chương 131 + Chương 132Chương 133 + Chương 134Chương 135

Chương 136Chương 137 + Chương 138 Chương 139 + Chương 140

Chương 141 + Chương 142Chương 143 + Chương 144 Chương 145

Chương 416Chương 147 + Chương 148Chương 149 + Chương 150

Chương 151 + Chương 152Chương 153 + Chương 154Chương 155

Chương 156Chương 157 + Chương 158Chương 159 + Chương 160

Chương 161 + Chương 162Chương 163 + Chương 164Chương 165

Chương 166 Chương 167 + Chương 168Chương 169 + Chương 170

Chương 171 + Chương 172Chương 173 + Chương 174Chương 175

Chương 176Chương 177 + Chương 178Chương 179 + Chương 180

Chương 181 + Chương 182Chương 183 + Chương 184Chương 185

Chương 186Chương 187 + Chương 188Chương 189 + Chương 190

Chương 191 + Chương 192Chương 193 + Chương 194Chương 195

Chương 196 Chương 197 + Chương 198Chương 199 + Chương 200

Chương 201 + Chương 202Chương 203 + Chương 204 Chương 205

Chương 206 Chương 207 + Chương 208Chương 209 + Chương 210

Chương 211 + Chương 212Chương 213 + Chương 214Chương 215

Chương 216Chương 217 + Chương 218Chương 219 + Chương 220

Chương 221 + Chương 222Chương 223 + Chương 224 Chương 225

Đệ Tam Quyển: Rèn Luyện, Trưởng Thành

Chương 001 + Chương 002Chương 003 + Chương 004Chương 005

Chương 006Chương 007 + Chương 008Chương 009 + Chương 010

Chương 011 + Chương 012 Chương 013 + Chương 014Chương 015

Chương 016Chương 017 + Chương 018 Chương 019 + Chương 020

Chương 021 + Chương 022Chương 023 + Chương 024Chương 025

Chương 026Chương 027 + Chương 028Chương 029 + Chương 030

Chương 031 + Chương 032Chương 033 + Chương 034Chương 035

Chương 036Chương 037 + Chương 038Chương 039 + Chương 040

Chương 041 + Chương 042Chương 043 + Chương 044Chương 045

Chương 046Chương 047 + Chương 048Chương 049 + Chương 050

Chương 051 + Chương 052Chương 053 + Chương 054Chương 055

Chương 056Chương 057 + Chương 058Chương 059 + Chương 060

Chương 061 + Chương 062Chương 063 + Chương 064 Chương 065

Chương 066 Chương 067 + Chương 068 Chương 069 + Chương 070

Chương 071 + Chương 072Chương 073 + Chương 074 Chương 075

Chương 076Chương 077 + Chương 078Chương 079 + Chương 80

Chương 081 + Chương 082Chương 083 + Chương 084Chương 085

Chương 086Chương 087 + Chương 088Chương 089 + Chương 090

Chương 091 + Chương 092Chương 093 + Chương 094Chương 095

Chương 096Chương 097Chương 098 + Chương 099Chương 100

Chương 101 + Chương 102Chương 103 Chương 104Chương 105

Chương 106Chương 107 + Chương 108Chương 109 + Chương 110

Chương 111 + Chương 112Chương 113 + Chương 114Chương 115

Chương 116Chương 117 + Chương 118Chương 119 + Chương 120

Chương 121 + Chương 122Chương 123 + Chương 124 Chương 125

Chương 126 Chương 127 + Chương 128Chương 129 + Chương 130

Chương 131 + Chương 132 Chương 133 + Chương 134Chương 135

Chương 136Chương 137 + Chương 138Chương 139 + Chương 140

Chương 141 + Chương 142Chương 143

Đệ Tứ Quyển: Phong Vân Thiên

Chương 001 + Chương 002Chương 003 + Chương 004Chương 005

Chương 006Chương 007 + Chương 008 Chương 009 + Chương 010

Chương 011 + Chương 012Chương 013 + Chương 014Chương 015

Chương 016Chương 017 + Chương 018Chương 019 + Chương 020

Chương 021 + Chương 022Chương 023 + Chương 024Chương 025

Chương 026Chương 027 + Chương 028Chương 029 + Chương 030

Chương 031 + Chương 032Chương 033 + Chương 034Chương 035

Chương 036Chương 037 + Chương 038Chương 039 + Chương 040

Chương 041 + Chương 042Chương 043 + Chương 044Chương 045

Chương 046Chương 047 + Chương 048Chương 049 + Chương 050

Chương 051 + Chương 052Chương 053 + Chương 054Chương 055

Chương 056Chương 057 + Chương 058Chương 059 + Chương 060

Chương 061 + Chương 062 Chương 063 + Chương 064 Chương 065

Chương 066 Chương 067 + Chương 068Chương 069 + Chương 070

Chương 071 + Chương 072Chương 073 + Chương 074Chương 075

Chương 076Chương 077 + Chương 078Chương 079 + Chương 80

Chương 081 + Chương 082Chương 083 + Chương 084Chương 085

Chương 086Chương 087 + Chương 088Chương 089 + Chương 090

Chương 091 + Chương 092 Chương 093 + Chương 094Chương 095

Chương 096Chương 097 + Chương 098Chương 099 + Chương 100

Chương 101 + Chương 102Chương 103 + Chương 104Chương 105

Chương 106Chương 107 + Chương 108Chương 109 + Chương 110

Chương 111 + Chương 112Chương 113 + Chương 114Chương 115

Chương 116Chương 117 + Chương 118Chương 119 + Chương 120

Chương 121 + Chương 122Chương 123 + Chương 124Chương 125

Chương 126Chương 127 + Chương 128Chương 129 + Chương 130

Chương 131 + Chương 132Chương 133 + Chương 134 Chương 135

Chương 136Chương 137 + Chương 318Chương 139 + Chương 140

Chương 141 + Chương 142Chương 143 + Chương 144Chương 145

Chương 146Chương 147 + Chương 148 Chương 149 + Chương 150

Chương 151 + Chương 152Chương 153 + Chương 154Chương 155

Chương 156Chương 157 + Chương 158Chương 159 + Chương 160

Chương 161 + Chương 162Chương 163 + Chương 164Chương 165

Chương 166Chương 167 + Chương 168 Chương 169 + Chương 170

Chương 171 + Chương 172Chương 173 + Chương 174Chương 175

Chương 176 Chương 177 + Chương 178Chương 179 + Chương 180

Chương 181 + Chương 182Chương 183 + Chương 184Chương 185

Chương 186Chương 187 + Chương 188Chương 189 + Chương 190

Chương 191 + Chương 192Chương 193 + Chương 194 Chương 195

Chương 196Chương 197 + Chương 198 Chương 199 + Chương 200

Chương 201 + Chương 202Chương 203 + Chương 204Chương 205

Chương 206Chương 207 + Chương 208Chương 209 + Chương 210

Chương 211 + Chương 212Chương 213 + Chương 214Chương 215

Chương 216Chương 217 + Chương 218Chương 219 + Chương 220

Chương 221 + Chương 222 Chương 223 + Chương 224Chương 225

Chương 226Chương 227 + Chương 228Chương 229 + Chương 230

Chương 231 + Chương 232Chương 233 + Chương 234Chương 235

Chương 236Chương 237 + Chương 238Chương 239 + Chương 240

Chương 241 + Chương 242Chương 243 + Chương 244Chương 245

Chương 246Chương 247 + Chương 248

Đệ Ngũ Quyển: Sự Nghiệp Thiên

Chương 01 + Chương 02 – Chương 03 + Chương 04 – Chương 05 + Chương 06

Chương 07 + Chương 08 – Chương 09 + Chương 10Chương 11 + Chương 12

 Chương 13 + Chương 14 – Chương 15 + Chương 16 – Chương 17 + Chương 18

 Chương 19 + Chương 20 – Chương 21 + Chương 22 – Chương 23 + Chương 24

Chương 25 + Chương 26 – Chương 27 + Chương 28 – Chương 29 + Chương 30

Chương 31 + Chương 32 – Chương 33 + Chương 34 – Chương 35 + Chương 36

 Chương 37 + Chương 38 – Chương 39 + Chương 40Chương 41 + Chương 42

Chương 43 + Chương 44Chương 45 + Chương 46Chương 47 + Chương 48

Chương 49 + Chương 50Chương 51 + Chương 52Chương 53 + Chương 54

Chương 55 + Chương 56Chương 57 + Chương 58Chương 59 + Chương 60

Chương 61 + Chương 62Chương 63 + Chương 64Chương 65+ Chương 66

Chương 67 + Chương 68Chương 69 + Chương 70 – Chương 71 + Chương 72

  Chương 73 + Chương 74 – Chương 075+ Chương 76 – Chương 77 + Chương 78

Chương 79 + Chương 80 – Chương 81 + Chương 82Chương 83 + Chương 84

Chương 085 + Chương 86Chương 87 + Chương 88Chương 89 + Chương 90

Chương 91 + Chương 92Chương 93 + Chương 94Chương 95 + Chương 96

Chương 97 + Chương 98Chương 99 + Chương 100 – Chương 101 + Chương 102

Chương 103 + Chương 104Chương 105+ Chương 106Chương 107 + Chương 108

Chương 109 + Chương 110Chương 111 + Chương 112Chương 113 + Chương 114

Chương 115 + Chương 116Chương 117 + Chương 118Chương 119 + Chương 120

Chương 121 + Chương 122Chương 123 + Chương 124Chương 125 + Chương 126

 Chương 127 + Chương 128 – Chương 129 + Chương 130Chương 131 + Chương 132

 Chương 133 + Chương 134Chương 135 + Chương 136 – Chương 137

Đệ Lục Quyển: Nhân Duyên Thiên

Chương 01 + Chương 02 – Chương 03 + Chương 04 – Chương 05 + Chương 06

Chương 07 + Chương 08 – Chương 09 + Chương 10Chương 11 + Chương 12

 Chương 13 + Chương 14 – Chương 15 + Chương 16 – Chương 17 + Chương 18

 Chương 19 + Chương 20 – Chương 21 + Chương 22 – Chương 23 + Chương 24

Chương 25 + Chương 26 – Chương 27 + Chương 28 – Chương 29 + Chương 30

Chương 31 + Chương 32 – Chương 33 + Chương 34 – Chương 35 + Chương 36

 Chương 37 + Chương 38 – Chương 39 + Chương 40Chương 41 + Chương 42

Chương 43 + Chương 44Chương 45 + Chương 46Chương 47 + Chương 48

Chương 49 + Chương 50Chương 51 + Chương 52Chương 53 + Chương 54

Chương 55 + Chương 56Chương 57 + Chương 58Chương 59 + Chương 60

Chương 61 + Chương 62Chương 63 + Chương 64Chương 65+ Chương 66

Chương 67 + Chương 68Chương 69 + Chương 70 – Chương 71 + Chương 72

  Chương 73 + Chương 74 – Chương 75 + Chương 76 – Chương 77 + Chương 78

Chương 79 + Chương 80 – Chương 81 + Chương 82Chương 83 + Chương 84

Chương 85 + Chương 86Chương 87 + Chương 88Chương 89 + Chương 90

Chương 91 + Chương 92Chương 93 + Chương 94Chương 95 + Chương 96

Chương 97 + Chương 98Chương 99 + Chương 100 – Chương 101 + Chương 102

Chương 103 + Chương 104Chương 105+ Chương 106Chương 107 + Chương 108

Chương 109 + Chương 110Chương 111 + Chương 112Chương 113 + Chương 114

Chương 115 + Chương 116 Chương 117 + Chương 118 Chương 119 + Chương 120

Chương 121 + Chương 122 Chương 123 + Chương 124Chương 125 + Chương 126

 Chương 127 + Chương 128Chương 129 + Chương 130Chương 131 + Chương 132

Chương 133 + Chương 134Chương 135+ Chương 136Chương 137 + Chương 138

Chương 139 + Chương 140Chương 141 + Chương 142Chương 143 + Chương 144

Chương 145 + Chương 146Chương 147 + Chương 148Chương 149 + Chương 150

Chương 151 + Chương 152Chương 153 + Chương 154Chương 155 + Chương 156

 Chương 157 + Chương 158Chương 159 + Chương 160Chương 161 + Chương 162

 Chương 163 + Chương 164Chương 165 + Chương 166Chương 167 + Chương 168

Chương 169 – Chương 170 + Chương 171 – Chương 172Chương 173 – Chương 174

Chương 175 + Chương 176Chương 177 + Chương 178Chương 179 + Chương 180

Chương 181 + Chương 182Chương 183 + Chương 184Chương 185 + Chương 186

 Chương 187 + Chương 188Chương 189 + Chương 190Chương 191 + Chương 192

 Chương 193 + Chương 194Chương 195 + Chương 196Chương 197 + Chương 198

Chương 199 + Chương 200 – Chương 201 + Chương 202Chương 203 + Chương 204

Chương 205 + Chương 206Chương 207 + Chương 208Chương 209 + Chương 210

Chương 211 + Chương 212 + Chương 213 + Chương 214Chương 215 – Chương 216

Chương 217 + Chương 218Chương 219 + Chương 220Chương 221 + Chương 222

Chương 223 – Chương 224 + Chương 225 – Chương 226Chương 227 – Chương 228

Chương 229 + Chương 230Chương 231 + Chương 232Chương 233 + Chương 234

Chương 235 – Chương 236 + Chương 237 – Chương 238Chương 239– Chương 240

Chương 241 + Chương 242Chương 243 + Chương 244Chương 245 + Chương 246

Chương 247 – Chương 248 – Chương 249 + Chương 250Chương 251 + Chương 252

Chương 253 + Chương 254Chương 255 + Chương 256Chương 257 + Chương 258

Chương 259 – Chương 260 + Chương 261 – Chương 262Chương 263 – Chương 264

Chương 265 + Chương 266Chương 267 + Chương 268Chương 269 + Chương 270

Chương 271 – Chương 272 + Chương 273 – Chương 274Chương 275 – Chương 276

Chương 277+ Chương 278

Đệ Thất Quyển:Truyền Kỳ Thiên

Chương 01 + Chương 02 – Chương 03 + Chương 04 – Chương 05 + Chương 06

Chương 07 + Chương 08 – Chương 09 + Chương 10Chương 11 + Chương 12

 Chương 13 + Chương 14 – Chương 15 + Chương 16 – Chương 17 + Chương 18

 Chương 19 + Chương 20 – Chương 21 + Chương 22 – Chương 23 + Chương 24

Chương 25 + Chương 26 – Chương 27 + Chương 28 – Chương 29 + Chương 30

Chương 31 + Chương 32 – Chương 33 + Chương 34 – Chương 35 + Chương 36

 Chương 37 + Chương 38 – Chương 39 + Chương 40Chương 41 + Chương 42

Chương 43 + Chương 44Chương 45 + Chương 46Chương 47 + Chương 48

Chương 49 + Chương 50Chương 51 + Chương 52Chương 53 + Chương 54

Chương 55 + Chương 56Chương 57 + Chương 58Chương 59 + Chương 60

Chương 61 + Chương 62Chương 63 + Chương 64Chương 65+ Chương 66

Chương 67 + Chương 68Chương 69 + Chương 70 – Chương 71 + Chương 72

  Chương 73 + Chương 74 – Chương 075+ Chương 76 Chương 77 + Chương 78

Chương 79 + Chương 80 – Chương 81 + Chương 82Chương 83 + Chương 84

Chương 085 + Chương 86Chương 87 + Chương 88Chương 89 + Chương 90

Chương 91 + Chương 92Chương 93 + Chương 94Chương 95 + Chương 96

Chương 97 + Chương 98Chương 99 + Chương 100 – Chương 101 + Chương 102

Chương 103 + Chương 104Chương 105+ Chương 106Chương 107 + Chương 108

Chương 109 + Chương 110Chương 111 + Chương 112Chương 113 + Chương 114

Chương 115 + Chương 116Chương 117 + Chương 118Chương 119 + Chương 120

Chương 121 + Chương 122Chương 123 + Chương 124Chương 125 + Chương 126

Chương 127 + Chương 128Chương 129 + Chương 130Chương 131 + Chương 132

Chương 133 + Chương 134Chương 135+ Chương 136Chương 137 + Chương 138

Chương 139 + Chương 140Chương 141 + Chương 142Chương 143 + Chương 144

Chương 145 + Chương 146Chương 147 + Chương 148Chương 149 + Chương 150

Chương 151 + Chương 152Chương 153 + Chương 154Chương 155 + Chương 156

 Chương 157 + Chương 158Chương 159 + Chương 160Chương 161 + Chương 162

 Chương 163 + Chương 164Chương 165 + Chương 166 Chương 167 + Chương 168

Chương 169 – Chương 170 + Chương 171 – Chương 172Chương 173 – Chương 174

Chương 175 + Chương 176Chương 177 + Chương 178Chương 179 + Chương 180

Chương 181 + Chương 182Chương 183 + Chương 184Chương 185 + Chương 186

 Chương 187 + Chương 188Chương 189 + Chương 190Chương 191 + Chương 192

 Chương 193 + Chương 194Chương 195 + Chương 196Chương 197 + Chương 198

Chương 199 – Chương 200 + Chương 201 – Chương 202Chương 203 – Chương 204

Chương 205 + Chương 206Chương 207 + Chương 208Chương 209 + Chương 210

Chương 211 – Chương 212 + Chương 213 – Chương 214Chương 215 – Chương 216

Chương 217 + Chương 218Chương 219 + Chương 220Chương 221 + Chương 222

Chương 223 – Chương 224 + Chương 225 – Chương 226Chương 227 – Chương 228

Chương 229 + Chương 230Chương 231 + Chương 232Chương 233 + Chương 234

Chương 235 – Chương 236 + Chương 237 – Chương 238Chương 239– Chương 240

Chương 241 + Chương 242Chương 243 + Chương 244Chương 245 + Chương 246

Chương 247 – Chương 248 + Chương 249 – Chương 250Chương 251 – Chương 252

Chương 253 + Chương 254Chương 255 + Chương 256Chương 257 + Chương 258

Chương 259 – Chương 260 + Chương 261 – Chương 262Chương 263 – Chương 264

Chương 265 + Chương 266Chương 267 

PHIÊN NGOẠI

Nhân Khang hoàng đế (1)

Nhân Khang hoàng đế (2)

Nhân Khang hoàng đế (3)

Yến Kì Hiên

Minh Cẩn  1+2 –  3+4

Minh Duệ kiếp trước ( thượng+hạ)

Minh Duệ : 1+23+45+6 7

Mộng Tuyền (thượng+hạ )

Tô Hàng  (thượng+hạ )

Bạch Khải Trạch ( thượng + hạ )

EBOOK

 TOÀN VĂN HOÀN

Discussion44 Comments

 1. Ủng hộ các nàng hết mình. Thank nhiều nhiều vì các nàng đã edit truyện. Nhìn số chương mà thấy các nàng thật giỏi. Cố lên nha

 2. dài quá, sao chả thấy ông chồng của Ôn Uyển ở đâu nhỉ, ai biết quyển nào, chương nào ổng xuất hiện ko

 3. đọc xong gia phả mà chóng hết cả mặt, liếc xuống số chương … tuôi ngất luôn.
  truyện dài vậy dịch cũng mệt nhỉ, cơ mà còn 2 quyển nữa, bạn Tiểu Tuyền cố lên nhé ^_^

 4. Lần đầu tiên đọc một truyện dài như thế này mà ko cảm thấy chán.Truyện rất hay.Các bạn edit truyện rất mượt mà…Cảm ơn bạn đã dịch truyện… chỉ còn hai quyển nữa thôi …cố lên nha :)

 5. mình từng đọc chuyện này trên wattpad, cũng đã mấy năm rồi, lúc ấy mình nhớ hình như là mình đọc được một đoạn văn án ở trên một diễn đàn rồi tìm đọc nhưng vì chưa ai dịch nên minh đọc trên wattpad. Các nàng cũng biết trên wattpad dịch khá thô, nhiều câu mình không hiểu được nghĩa, đọc xong chỉ nhớ mang máng nội dung cốt truyện. Bữa nay vô tình thấy tamvunguyetlau edit lại truyện này nên đã vào đọc thử. Mình chỉ mới đọc xong khoảng 30 chương thôi, nhưng lại đem cho mình rất nhiều cảm xúc. Cùng một câu chuyện, cũng tình tiết ấy, nhưng các nàng mang lại cho mình cái hồn của câu chuyện, các nhân vật cũng như các tình tiết được miêu tả rất sinh động, cảm xúc cũng như mạch truyện dễ dàng chạm tới người đọc hơn, và tất nhiên là rất dễ hiểu ^^. Giờ thì mình cảm nhận rất sâu sắc, công việc edit không chỉ là dịch, nó thật sự là một quá trình làm việc miệt mài, nghiêm túc và sáng tạo. Cầu nối của câu chuyện và người xem chính là các editor. Bấy lâu nay mình đọc truyện nhưng không suy nghĩ gì về vần đề này. Xin lỗi nàng Tiểu Tuyền vì đã đọc 30 chương mà không một dòng comment nào. Mình hiếm khi ghi dài như vậy, câu chữ cũng có chút lộn xộn^^. Chúc các nàng luôn trẻ, đẹp và dồi dào sức khỏe

 6. mình đọc mà khóc hết cả nước mắt. thương Uyển Nhi quá! không bik kết cúc thế nào. truyện có vui, có buồn, rât cảm động! cảm ơn các bạn đã edit

 7. Cảm ơn bạn đã edit truyện này.Rất hay và hấp dẫn.Mình đi dạo vài nhà thấy có nhà giới thiệu bộ này rất dài từ đời Ôn Uyển đến đời con cháu luôn và đời con cháu thì không được tốt lắm, làm mình buồn quá vì mình thích HE hơn.Nhưng vẫn muốn đọc tiếp tục xem truyện truyền kỳ của Ôn Uyển như thế nào.Chúc sức khỏe!!!!!!!!!!

 8. luong thi thuy tien

  hay quá bạn ơi.mình đọc tới chương 200 rồi giờ mình muốn đọc tiếp nhưng toàn pass không ak.bạn cho mình xin pass với..minh hua se thuong xuyen comment nha..hic hic

 9. Giờ mới bắt đầu đọc. Mình biết đến bộ này trễ quá! Nhưng vẫn ủng hộ nhóm editors. Cảm ơn đã edit.

 10. m biết đến trọng sinh chi ôn uyển bây h là trễ r, tuy v m vẫn ủng hộ b mạnh mẽ. m mới đọc tới quyển 3 rèn luyên trưởng thành ah nhưng m thích câu chuyện k quá nặng nề, bi kịch tuy rằng có những tranh đấu toan tính nhưng m cảm thấy đây là chuyện bt thôi con ng mà ai mà chẳng mong muốn m có quyền có tiền đứng trên ng khác , nếu vs những ng biêta đủ biết thỏa mãn như tống lạc dương thì xã hội đã hoàn toàn yên bình. Nhưng đâu dễ cs mà ng ta đã ở trên cao r thì đâu dễ dàng chịu chỉ muốn cao nữa như huệ phi triệu vương khương gia la gia…hừ những kẻ khốn này k biết j gọi là tình ng chỉ lo toan tính hnay sẽ là giết kẻ nào ngày mai sẽ hạ kẻ nào. hừ uyển uyene chẳng thik xen vào chuyện của mấy ng đâu mà s mấy ng chẳng để ng khâc yên suốt ngày tính toán trên đầu ng khác
  M thik bộ truyện cực kỳ nên vô cùng cảm ơn editor nha. m cũng thử vô wattpad nhưng mà m chẳng hiểu nổi viết cái j?nên m rất cám ơn b m rất khâm phục những ng viết văn luôn ak, m dở nói cũng dở trong việc diễn tả ý của m nữa nên nhiều lúc m cũng chửi xối xả do bức xúc quá mong b đừng để ý ha tks.

 11. truyện này khá hay, các bạn đã làm việc miệt mài, đều đặn để có những chương chuyện hay nhất, tớ cảm ơn các bạn nhiều, mọi việc tuy dài nhưng đi lâu cũng đên các bạn cố lên nhé

 12. Buồn tình đọc lại từ đầu mới phát hiện: “vá họa” =>”giá họa” á Tiểu Tuyền tỷ tỷ. Từ từ có thời gian muội dò lại chính tả phụ tỷ nghen.

 13. công nhận truyện này cực hay nhưng lại không thích nam chính. Nữ chính đủ thông minh đủ cường, like.
  Nói thật truyện này thích nhất là Nữ Chính, nhưng tớ đọc tới quyển 5 thì bỏ vì không thích nam chính !!!

 14. Giờ mình mới tìm thấy bộ truyện này và bắt đầu đọc. tuy hơi muôn nhưng cám ơn các bạn nhiều vô cùng vì đã bỏ công sức ra edit.

 15. Cám ơn các bạn editors nhiều nhiều. Truyện thiệt hay luôn á, đọc truyện mà như cuốn vào câu chuyện luôn. Thích cách tác giả viết truyện về tình cảm mẹ con nhất á.

 16. Cám ơn các nàng editors đã bỏ công sức rất nhiều để dịch 1 bộ truyện dài , kì công như vậy. Đây là 1 trong các bộ mình có thể đọc đi đọc lại không biết chán. Tình tiết, diễn giải của truyện hấp dẫn , câu văn mướt …. nói chung là quá thích ý. Đến gần hết Q6 mình mới biết đến truyện , cũng không đi cùng mọi người từ đầu và ít comment , mình sẽ đợi đến khi gỡ pass để đọc hết ^^.

 17. Bộ Ôn Uyển này đọc đi đọc lại chừng 10l rồi mà vẫn k thấy chán ah. Cảm ơn dàn editor sáng chói of Tâm Vũ Nguyệt Lâu đã kỳ công hoàn thành bộ này… ;47 P/s: Giờ chỉ ngồi rung đùi đợi ebook đem về cất giữ để dành đọc mọi lúc mọi nơi thôi. Mọi ngừi nhớ làm ebook nhé, cảm tạ thêm lần nữa, moazh moazh… :-* :-* ;43

 18. Đọc xong hết cả bộ Ôn Uyển rồi lại thấy thật tiếc nuối , một câu chuyện dài khép lại, … cảm phục các editor đã kì công chau chuốt từng dòng từng chữ. Đây là bộ truyện ấn tượng nhất trong tất cả những bộ truyện ta đã đọc , hay từ tình tiết , miêu tả nhân vật, các diễn biến tâm lý, các triết lý sống , có cả gia đấu , cung đấu , điền văn , nắm bắt nhân tâm …. Cứ nghĩ lại những câu chữ đã từng đọc lại thấy tiếc , thật tiếc vì truyện đã hết rồi, một kết thúc viên mãn.

 19. Chân thành cảm ơn đã edit truyện, từ khi biết đọc truyện cung đấu đến bây giờ, chưa có truyện nào đọc thấu cả nội tâm người như vậy, diễn biến nhân vật từ chưa thành niên đến trưởng thành lột xác hoàn hảo đến từng chi tiếc, cung đấu, trạch đấu quá gây cấn,… chỉ 2 từ diễn tả truyện này thật là VI DIỆU. Mình đọc mà luyến tiếc từng chương sợ hết truyện…haiz nhưng cuối cùng phải kết thúc..hic hic. Cám ơn nhà bạn rất nhiều edit truyện rất hay.

 20. Từ khi đọc bộ nga mỵ ta mới biết nhà tâm vũ nguyệt lâu ;47 . ta là 1 đứa rất thic đọc truyện dài mà nhà nàng thì ahihi quá trời luôn ;69 ;69 . ta khâm phục các editer của nhà quá đi ;22

 21. hay ta vẽ cái sơ đồ phả hệ cho nhà nàng nhé. nhìn cái list gia phả trên kia ta chóng mặt quá. đọc xong xỉu luôn, nhân vật chi mà nhiều dữ, đó là còn chưa kể hằng hà sa số những sinh vật phù du bên cạnh nữa. nàng thấy sao? phả hệ nhé?

 22. Cảm ơn các nàng nhiều lắm. Xem cả website mới nể các nàng làm sao. Bộ điền văn dài dằng dặc mà vẫn post đều đều. Chúc các nàng edit càng ngày càng thuận lợi nhé

 23. Pingback: Ngôn Tình Cổ Đại hoàn 2016 – HNC

 24. Lê Thị Hoài

  Mình đọc lại bộ này lần thứ 5 nhưng vẫn rất thích. Truyện hơi dài nhiều lúc thấy mệt khi theo dõi. Mình thấy truyện rất đời thường, không ai trong truyện là hoàn hảo cả kể cả nhân vậy chính. Đọc rất chân thật và thấy có rất nhiều bài học được rút ra từ trong truyện. Cảm ơn các bạn đã edit bộ truyện đồ sộ như vậy.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: