Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

35

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Tác giả: Nhược Nhan

Thể loại: xuyên không, điền văn, làm ruộng, chuyện nhà…..

Nhân vật chính: Liên Mạn Nhi, Trầm Lục, Trầm Khiêm, Vương Ấu Hằng, Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi…………………….

Tình trạng sáng tác: hoàn 

Độ dài: 1015 chương + 8 PN

Dịch: QT và Google ca ca

Bản convert: Tiểu Tuyền

 

VĂN ÁN

Trọng sinh ở nông thôn, gặp phải vận mệnh sắp bị bán đi . . . . . . Nội dung chủ yếu: Trọng sinh làm tiểu địa chủ, cuộc sống điền viên và chuyện nhà

Chú thích:

Gia phả Liên gia

Liên lão gia tử x Chu thị

Con gái trưởng: Liên Lan Nhi, đã lấy chồng

Con trai trưởng: Liên Thủ Nhân x Vợ cả(đã mất) = Liên Kế Tổ x Tưởng thị = Nữu Nữu

x Cổ thị              = Liên Hoa Nhi và Liên Đóa Nhi

Con trai thứ hai: Liên Thủ Nghĩa x Hà thị            = Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang, Lục Lang, Liên Nha Nhi

Con trai thứ ba:  Liên Thủ Lễ x Triệu thị              = Liên Diệp Nhi

Con trai thứ tư: Liên Thủ Tín x Trương thị           = Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất

Con gái út: Liên Tú Nhi

Bố cục nhà ở:

Untitled

Bố cục của Liên gia có lẽ được dựa trên bố cục của tòa nhà Tứ hợp viện, là tòa nhà cấp bốn(hay còn gọi nhà một tầng). Bạn có thể tham khảo tại link sau để được giới thiệu chi tiết hơn về tòa nhà Tứ hợp viện: https://www.youtube.com/watch?v=gZkFa-yIlpI&app=desktop

Thượng phòng, Đại phòng, Nhị phòng, Tam phòng, Tứ phòng là chỉ về thứ bậc trong gia đình, có thể hiểu nó là “chi” trong gia phả. Nhưng để đơn giản và dễ hiểu, TVNL sẽ để Thượng phòng, Đại phòng… thay cho Chi trên, chi nhất, chi nhị… Ốc cũng có nghĩa là phòng, nên thay vì để Tây phòng, Đông phòng, TVNL sẽ để Tây ốc, Đông ốc, để tránh nhầm lẫn giữa hai chữ “phòng”.

 

Đã update bản beta lại từ 1-140

MỤC LỤC

 

Chương 001Chương 002 Chương 003 Chương 004Chương 005

Chương 006Chương 007 Chương 008Chương 009Chương 010

Chương 011Chương 012Chương 013Chương 014Chương 015

Chương 016Chương 017Chương 018Chương 019Chương 020

Chương 021Chương 022Chương 023 Chương 024Chương 025

Chương 026 Chương 027Chương 028Chương 029Chương 030

Chương 031Chương 032Chương 033Chương 034Chương 035

Chương 036Chương 037Chương 038 Chương 039Chương 040

Chương 041Chương 042Chương 043Chương 044Chương 045

Chương 046 Chương 047Chương 048Chương 049Chương 050

Chương 051Chương 052Chương 053Chương 054Chương 055

Chương 056Chương 057Chương 058Chương 059Chương 060

Chương 061 Chương 062Chương 063Chương 064Chương 065

Chương 066Chương 067Chương 068 Chương 069Chương 070

Chương 071Chương 072Chương 073Chương 074Chương 075

Chương 076Chương 077Chương 078Chương 079 Chương 80

Chương 081Chương 082Chương 083Chương 084Chương 085

Chương 086Chương 087Chương 088Chương 089Chương 090

Chương 091Chương 092Chương 093Chương 094Chương 095

Chương 096 Chương 097Chương 098Chương 099Chương 100

  (¯`·._.··._.·´¯)

Chương 101 Chương 102Chương 103Chương 104Chương 105

Chương 106Chương 107Chương 108 Chương 109 Chương 110

Chương 111 Chương 112Chương 113 Chương 114Chương 115

Chương 116Chương 117 Chương 118Chương 119Chương 120

Chương 121Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125

Chương 126Chương 127Chương 128Chương 129Chương 130

Chương 131Chương 132Chương 133Chương 134Chương 135

Chương 136 Chương 137Chương 138Chương 139Chương 140

Chương 141Chương 142Chương 143Chương 144Chương 145

Chương 416Chương 147 Chương 148Chương 149Chương 150

Chương 151Chương 152Chương 153Chương 154Chương 155

Chương 156Chương 157Chương 158Chương 159Chương 160

Chương 161Chương 162 Chương 163Chương 164Chương 165

Chương 166Chương 167Chương 168Chương 169Chương 170

Chương 171Chương 172Chương 173Chương 174Chương 175

Chương 176Chương 177Chương 178Chương 179Chương 180

Chương 181Chương 182Chương 183Chương 184Chương 185

Chương 186Chương 187 Chương 188Chương 189Chương 190

Chương 191Chương 192Chương 193Chương 194 Chương 195

Chương 196Chương 197Chương 198Chương199Chương 200

  (¯`·._.··._.·´¯)

Chương 201Chương 202Chương 203 Chương 204Chương 205

Chương 206 Chương 207Chương 208Chương 209 + Chương 210

Chương 211 + Chương 212Chương 213 + Chương 214Chương 215

Chương 216Chương 217 + Chương 218Chương 219 + Chương 220

Chương 221 + Chương 222Chương 223 + Chương 224Chương 225

Chương 226Chương 227 + Chương 228Chương 229 + Chương 230

Chương 231 + Chương 232Chương 233 + Chương 234Chương 235

Chương 236Chương 237 + Chương 238Chương 239 + Chương 240

Chương 241 + Chương 242Chương 243 + Chương 244Chương 245

Chương 246 Chương 247 + Chương 248Chương 249 + Chương 250

Chương 251 + Chương 252Chương 253 + Chương 254Chương 255

Chương 256Chương 57 + Chương 258Chương 259 + Chương 260

Chương 261 + Chương 262Chương 263 + Chương 264Chương 265

Chương 266 Chương 267 + Chương 268Chương 269 + Chương 270

Chương 271 + Chương 272Chương 273 + Chương 274Chương 275

Chương 276Chương 277 + Chương 278Chương 279 + Chương 280

Chương 281 + Chương 282Chương 283 + Chương 284Chương 285

Chương 286Chương 287 + Chương 288Chương 289 + Chương 290

Chương 291 + Chương 292Chương 293 + Chương294Chương 295

Chương 296Chương 297 + Chương 298Chương 299 + Chương 300

  (¯`·._.··._.·´¯)

Chương 301 + Chương 302Chương 303 + Chương 304 Chương 305

Chương 306Chương 307 + Chương 308Chương 309 + Chương 310

Chương 311 + Chương 312Chương 313 + Chương 314Chương 315

Chương 316Chương 317 + Chương 318Chương 319 + Chương 320

Chương 321 + Chương 322Chương 323 + Chương 324Chương 325

Chương 326Chương 327 + Chương 328Chương 329 + Chương 330

Chương 331 + Chương 332Chương 333 + Chương 334Chương 335

Chương 336Chương 337 + Chương 338Chương 339 + Chương 340

Chương 341 + Chương 342Chương 343 + Chương 344Chương 345

Chương 346Chương 347 + Chương 348Chương 349 + Chương 350

Chương 351 + Chương 352Chương 353 + Chương 354Chương 355

Chương 356Chương 357Chương 358Chương 359 + Chương 360

Chương 361 + Chương 362Chương 363 + Chương 364Chương 365

Chương 366 Chương 367 + Chương 368Chương 369 + Chương 370

Chương 371 + Chương 372Chương 373 + Chương 374 Chương 375

Chương 376Chương 377 + Chương 378Chương 379 + Chương 380

Chương 381 + Chương 382Chương 383 + Chương 384Chương 385

Chương 386Chương 387 + Chương 388Chương 389 + Chương 390

Chương 391 + Chương 392Chương 393 + Chương 394Chương 395

Chương 396Chương 397 + Chương 398Chương 399 + Chương 400

  (¯`·._.··._.·´¯)

Chương 401 + Chương 402Chương 403 + Chương 404 Chương 405

Chương 406Chương 407 + Chương 408Chương 409 + Chương 410

Chương 411 + Chương 412 + Chương 413Chương 414 + Chương 415

Chương 416Chương 417 + Chương 418Chương 419 + Chương 420

Chương 421 + Chương 422Chương 423 + Chương 424Chương 425

Chương 426Chương 427 + Chương 428 Chương 429 + Chương 430

Chương 431 + Chương 432Chương 433 + Chương 434Chương 435

Chương 436Chương 437 + Chương 338Chương 439 + Chương 440

Chương 441 + Chương 442Chương 443 + Chương 444 Chương 445

Chương 446Chương 447 + Chương 448Chương 449 + Chương 450

Chương 451 + Chương 452Chương 453 + Chương 454Chương 455

Chương 456Chương 457 + Chương 458Chương 459 + Chương 460

Chương 461 + Chương 462Chương 463 + Chương 464 Chương 465

Chương 466Chương 467 + Chương 468Chương 469 + Chương 470

Chương 471 + Chương 472Chương 473 + Chương 474 Chương 475

Chương 476Chương 477 + Chương 478Chương 479 + Chương 480

Chương 481 + Chương 482Chương 483 + Chương 484Chương 485

Chương 486Chương 487 + Chương 488 Chương 489 + Chương 490

Chương 491 + Chương 492Chương 493 + Chương 494Chương 495

Chương 496Chương 497 + Chương 498Chương 499 + Chương 500

(¯`·._.··._.·´¯)

Chương 501 + Chương 502Chương 503 + Chương 504Chương 505

Chương 506Chương 507 + Chương 508Chương 509 + Chương 510

Chương 511 + Chương 512Chương 513 + Chương 514Chương 515

Chương 516Chương 517 + Chương 518Chương 519 + Chương 520

Chương 521 + Chương 522Chương 523 + Chương 524Chương 525

Chương 526Chương 527 + Chương 528Chương 529 + Chương 530

Chương 531 + Chương 532Chương 533 + Chương 534Chương 535

Chương 536Chương 537 + Chương 358Chương 539 + Chương 540

Chương 541 + Chương 542Chương 543 + Chương 544Chương 545

Chương 546Chương 547 + Chương 548 Chương 549 + Chương 550

Chương 555 + Chương 552 Chương 553 + Chương 554Chương 555

Chương 556Chương 557 + Chương 558Chương 559 + Chương 560

Chương 561 + Chương 562Chương 563 + Chương 564Chương 565

Chương 566Chương 567 + Chương 568 Chương 569 + Chương 570

Chương 571 + Chương 572 Chương 573 + Chương 574 Chương 575

Chương 576Chương 577 + Chương 578 Chương 579 + Chương 580

Chương 581 + Chương 582Chương 583 + Chương 584Chương 585

Chương 586Chương 587 + Chương 588 Chương 589 + Chương 590

Chương 591 + Chương 592Chương 593 + Chương 594Chương 595

Chương 596Chương 597 + Chương 598Chương599 + Chương 600

(¯`·._.··._.·´¯)

Chương 601 + Chương 602Chương 603 + Chương 604 Chương 605

Chương 606 Chương 607 + Chương 608 Chương 609 + Chương 610

Chương 611 + Chương 612Chương 613 + Chương 614Chương 615

Chương 616 Chương 617 + Chương 618Chương 619 + Chương 620

Chương 621 + Chương 622Chương 623 + Chương 624Chương 625

Chương 626Chương 627 + Chương 628Chương 629 + Chương 630

Chương 631 + Chương 632Chương 633 + Chương 634Chương 635

Chương 636Chương 637 + Chương 638Chương 639 + Chương 640

Chương 641 + Chương 642 Chương 643 – Chương 644Chương 645

Chương 646Chương 647 + Chương 648Chương 649 + Chương 650

Chương 651 + Chương 652 Chương 653 + Chương 654Chương 655

Chương 656Chương 657 + Chương 658Chương 659 + Chương 660

Chương 661 + Chương 662Chương 663 + Chương 664Chương 665

Chương 666Chương 667 + Chương 668Chương 669 + Chương 670

Chương 671 + Chương 672Chương 673 + Chương 674Chương 675

Chương 676Chương 677 + Chương 678 Chương 679 + Chương 680

Chương 681 + Chương 682Chương 683 + Chương 684Chương 685

Chương 686Chương 687 + Chương 688Chương 689 + Chương 690

Chương 691 + Chương 692Chương 693 – Chương 694Chương 695

Chương 696Chương 697 – Chương 698Chương 699 – Chương 700

(¯`·._.··._.·´¯)

Chương 701 – Chương 702Chương 703 + Chương 704Chương 705

Chương 706Chương 707 + Chương 708Chương 709 + Chương 710

Chương 711 + Chương 712Chương 713 + Chương 714Chương 715

Chương 716Chương 717 + Chương 718Chương 719 + Chương 720

Chương 721 + Chương 722Chương 723 + Chương 724Chương 725

Chương 726Chương 727 + Chương 728Chương 729 + Chương 730

Chương 731 + Chương 732Chương 733 + Chương 734Chương 735

Chương 736Chương 737 + Chương 738Chương 739 + Chương 740

Chương 741 + Chương 742Chương 743 + Chương 744Chương 745

Chương 746Chương 747 + Chương 748Chương 749 + Chương 750

Chương 751 + Chương 752Chương 753 + Chương 754Chương 755

Chương 756Chương 757 + Chương 758Chương 759 + Chương 760

Chương 761 + Chương 762Chương 763 + Chương 764Chương 765

Chương 766Chương 767 + Chương 768Chương 769 + Chương 770

Chương 771 + Chương 772Chương 773 + Chương 774Chương 775

Chương 776Chương 777 + Chương 778Chương 779 + Chương 780

Chương 781 + Chương 782Chương 783 + Chương 784Chương 785

Chương 786Chương 787 + Chương 788Chương 789 + Chương 790

Chương 791 + Chương 792Chương 793 + Chương 794Chương 795

Chương 796Chương 797 + Chương 798Chương 799 + Chương 800

(¯`·._.··._.·´¯)

Chương 801 – Chương 802Chương 803 – Chương 804Chương 805

Chương 806Chương 807 – Chương 808Chương 809 – Chương 810

Chương 811 – Chương 812Chương 813 – Chương 814Chương 815

Chương 816Chương 817 – Chương 818Chương 819 – Chương 820

Chương 821 – Chương 822Chương 823 – Chương 824Chương 825

Chương 826Chương 827 – Chương 828Chương 829 – Chương 830

Chương 831 – Chương 832Chương 833 – Chương 834Chương 835

Chương 836Chương 837 – Chương 838Chương 839 – Chương 840

Chương 841 – Chương 842Chương 843 – Chương 844Chương 845

Chương 846Chương 847 – Chương 848Chương 849 – Chương 850

Chương 851 – Chương 852Chương 853 – Chương 854 Chương 855

Chương 856Chương 857 – Chương 858Chương 859 – Chương 860

Chương 861 – Chương 862Chương 863 – Chương 864 Chương 865

Chương 866Chương 867 + Chương 868Chương 869 + Chương 870

Chương 871 + Chương 872Chương 873 + Chương 874 Chương 875

Chương 876Chương 877 + Chương 878Chương 879 + Chương 880

Chương 881 + Chương 882 Chương 883 + Chương 884Chương 885

Chương 886Chương 887 + Chương 888Chương 889 + Chương 890

Chương 891 + Chương 892Chương 893 + Chương 894Chương 895

Chương 896Chương 897 + Chương 898Chương 899 + Chương 900

(¯`·._.··._.·´¯)

Chương 901 + Chương 902Chương 903 + Chương 904Chương 905

Chương 906 Chương 907 + Chương 908Chương 909 + Chương 910

Chương 911 + Chương 912Chương 913 – Chương 914 – Chương 915

Chương 916Chương 917 – Chương 918Chương 919 – Chương 920

Chương 921 – Chương 922Chương 923 – Chương 924Chương 925

Chương 926Chương 927 – Chương 928Chương 929 – Chương 930

Chương 931 – Chương 932Chương 933 – Chương 934Chương 935

Chương 936Chương 937 + Chương 938Chương 939 + Chương 940

Chương 941 + Chương 942Chương 943 – Chương 944Chương 945

Chương 946Chương 947 – Chương 948Chương 949 – Chương 950

Chương 951 – Chương 952Chương 953 – Chương 954Chương 955

Chương 956Chương 957 – Chương 958Chương 959 – Chương 960

Chương 961 – Chương 962Chương 963 – Chương 964Chương 965

Chương 966Chương 967 – Chương 968Chương 969 – Chương 970

Chương 971 – Chương 972Chương 973 – Chương 974Chương 975

Chương 976Chương 977 – Chương 978Chương 979 – Chương 980

Chương 981 – Chương 982Chương 983 – Chương 984Chương 985

Chương 986Chương 987 – Chương 988Chương 989 – Chương 990

Chương 991 – Chương 992Chương 993 – Chương 994Chương 995

Chương 996Chương 997 – Chương 998Chương 999 – Chương 1000

(¯`·._.··._.·´¯)

Chương 1001 – Chương 1002Chương 1003 – Chương 1004Chương 1005

Chương 1006Chương 1007 – Chương 1008Chương 1009 – Chương 1010

Chương 1011 – Chương 1012Chương 1013 – Chương 1014Chương 1015

PHIÊN NGOẠI 1 + PHIÊN NGOẠI 2

PHIÊN NGOẠI 3 + PHIÊN NGOẠI 4

PHIÊN NGOẠI 5 + PHIÊN NGOẠI 6

PHIÊN NGOẠI 7 + PHIÊN NGOẠI 8

HOÀN

EBOOK

 

(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-‘´)¸.•’´) «´¨`•..¤  :¤..•´¨`» (¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’•.¸)`’•.¸) 

Discussion35 Comments

 1. Thanks nhà nàng đã edit truyện nì. Truyện hay lắm, mới đầu mình thấy số chương đã giật mình đó, truyện nì dài quá. Mấy nàng edit hay quá, mình đã đọc qua nhìu truyện do các nhà khác edit nhưng mình vẫn thấy văn phong của mấy nàng tốt lắm. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ mấy nàng, do thời gian mình hơi ít nên lượng com sẽ ít lắm, mpng mấy nàng đừng ghét bỏ nha. ^^

 2. Chào nàng,
  Ta rất thích truyện điền văn, bộ này ta đã theo dõi lâu rồi mà chưa dám đọc bởi vì độ dài hoành tráng của truyện, nên hôm nay ta vào nhà nàng là đã quyết tâm đặt ghế hóng truyện, ta rất khâm phục và cám ơn nàng đã edit một 1 truyện tầm cỡ như vậy, mong nàng có thể cho ta một ghế hóng truyện tại nhà nàng.
  Vô cùng cám ơn nàng!

 3. Truyện ni mình thích mà số chương thì…Lưỡng lự* lưỡng lự* Ngưỡng mộ mí bạn editor quá! Khi nào quyết định nhảy K mình sẽ tặng bông cho mí bạn ^^

 4. mình rất thích cá tính của Liên Mạn Nhi trong chuyện này, cả tính của cô bé Liên Diệp Nhi nữa. Không quá YY kiểu như mấy chuyện khác, rất có chừng mực, thực tế. Tạo phúc cho dân chúng, nhưng cũng làm giàu cho chính mình. Truyện mô tả rất nhiều món ăn… xem mà cảm thấy…. :< Chống chỉ định cho mấy bạn nào muốn giảm cân

 5. Truyện điền văn này mình thấy rất hay, thực tế. Mình đọc nhiều truyện rồi, mình đọc mấy lần mà vẫn thấy hay(mình đọc lại lần thứ 3 rồi đó, vẫn thích đọc lại), thích cách phân tích tâm lý của nhân vật và thay đổi mấy Bánh Bao, bạn edid lại chương 457, 458 được ko? Nói chung cám ơn bạn đã edid, mỗi ngày mình đều mong đợi truyện của bạn! nếu bạn lập pass thì cho mình cái pass nha!( hộp thư của mình: bapcaithuonho0109@gmail.com)

 6. Hi page, mình theo dõi page cũng 1 thời gian nhưng hầu như là không cmt nhiều, phải nói là công suất làm việc cũng như sự kiên trì duy trì edit đặc biệt là những bộ truyện dài làm mình thật rất khâm phục, có rất nhiều page khác khi edit nhất là những bộ truyện dài thế loại điền văn rất dễ nản và thường hết 70% là drop nhưng page TVNL thì khác hẳn, các pạn chọn những bộ truyện rất hay, độ dài chương thì khỏi nói ( khi nhìn vào phần văn án giới thiệu số chương, mình chỉ biết woa thật khủng ). Không biết nói gì hơn chỉ chúc page vẫn mãi duy trì với tinh thần nhiệt huyết, chúc sức khoẻ các pạn ad. FINGTING ^^

 7. Hi page, mình cũng theo page 1 thời gian oj nhưng ít khi cmt lắm. Nhưng phải công nhận là công suất edit cũng như sự kiên trì của các pạn ad kiến mình rất khâm phục nhất là page đa phần đều chọn những bộ truyện có nội dung hay và số chương rất khủng, mình cũng đọc NT khá nhiều với nhiều thể loại ở những page khác nhất là thể loại điền văn dài thì thường hết 70% là các pạn ấy nản và drop ( khiến mình rất thương tâm hix TT.TT ), TVNL thì khác hẳn không những drop mà còn edit tới cùng, và edit rất mượt. Không biết nói gì hơn là chúc page vẫn mãi duy trì niềm đam mê với NT, chúc sức khoẻ các pạn ad. FIGHTING ^^

 8. Xin chào bạn, mình rất thích truyện TSTĐC này, nhưng mạng mình dùng thương xuyên bị hỏng, nên mình muốn hỏi bạn về link của truyện này trên wattpad được không. Cảm ơn bạn

  • truyện được post độc quyền tại TVNL nhé bạn, nếu lỗi mạng bạn có thể chờ đến khi ra ebook nhé ^^

 9. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thật phục bạn quá, mình nhìn số chương khủng quá mà bạn vẫn kiên trì edit được. Cố lên bạn, sắp hoàn thành rồi.

 10. Thiệt là dzui quá xá, từ chương 938 mình tạm ngưng đọc truyện vì quyết tâm đợi truyện ra hết đọc một lèo hết luôn. Cách 1 tháng vào nhà để ngóng trông, cuối cùng, đã thấy chỉ còn 2 phiên ngoại là hoàn. Thanks các editors nhiều nhiều, yêu các bạn nhiều lắm , :D

 11. Cảm ơn vô cùng các editors vì những tâm huyết và thời gian các bạn dành ra dịch bộ truyện này cho những mọt sách đọc mới thấy bao nhiêu sự cẩn thận và nhiệt tình khi các bạn vừa chuyển thể mạch truyện mượt mà vừa đưa ra những lời giải thích chi tiết cho những chi tiết trong truyện.

 12. Pingback: lưu trữ Đam mỹ – Ngôn tình chưa đọc | dangvankhanh

 13. Chào cả nhà,mình mới cm tháng trước, hnay cảm ơn nhà bạn tiếp, vì mình đang đọc đc 1/2 truyện, truyện nhà edit rất hay, mình rất thích thể loại điền văn, theo dõi diễn biến cốt truyện càng đọc càng lôi cuốn nhưng mình cũng ko dám đọc nhanh vì sợ kết thúc hết truyện yêu thích, hjhj. Ban đầu đọc truyện trời ơi tức quá, thực sự ngu hiếu quá mức, thêm Chu thị nữa, đúng là ác mộng, cũng may nhờ Mạn Nhi ứng biến tất cả, cuộc sống mới tốt hơn, chuyện tình cảm của Mạn Nhi mình thực sự rất mong chờ nên sẽ từ từ, chậm chạp đọc tiếp, hjhj. Mình nghe nói có những chương có pass, mình đọc sau nên đành chịu thiệt vậy, mong sẽ đọc hiểu chương sau, hjhj. Cuối cùng chân thành cảm ơn nhà bạn đã edit truyện. LOVE YOU !

 14. Cám ơn các bạn đã chia sẻ truyện hay cùng bạn đọc nhé. Truyện thật hay và dài ơi là ….. dài nha, thật phục các bạn ghê. Tuy truyện dài nhưng các bạn edit thật mượt mà đọc thật thoải mái. Rất mong được đọc những truyện khác của bạn. Thanks.

 15. Mỗi tháng vào đi vào lại đến vài lượt lướt qua các truyện nhà bạn edit, xem có truyện nào có chương mới k :))) truyện này hoàn r mà sợ có pass nên k dám đọc, cố đợi ebook. Hôm nay mới đọc thấy hoàn r sẽ k có pass mừng quá! Nhảy hố luôn! Rất cảm ơn các editor trong nhà bạn nhaaaaaa ^^
  Mấy truyện khác vì mình biết đến muộn nên set pass r, sẽ đợi cho đến khi gỡ pass mới dám nhảy hố! Mình thích truyện Tú sắc nông gia lắm, nhưng chả dám nhảy hố vì mình hay bị thích quá chạy đi tìm convert đọc cho đỡ nghiền,mmặc dù chỗ hiểu chỗ không :'(
  Dù sao thì vẫn rất cảm ơn các editor trong nhà mình nhaaaaa! Mong các bạn ngày càng cho ra nhiều truyện hay (nhất là điền văn hay trọng sinh cổ đại :P)

 16. Thuc su la cam on chu nha rat nhieu. Lau lam minh moi doc duoc 1 bo truyen Cong phu ngu vay. I really enjoy it, every single things in here make me feel like I can comeback to my childhood. Thank you very much! Have a lovely day.

 17. Nhảy hố! Thực ra truyện này ta đã đọc ở đâu đó tới mấy trăm chương rồi sau đó bỏ cuộc do dài quá, giờ mới biết ở nhà nàng nên nhảy lại đây. Cảm ơn truyện nàng đã dịch, ta nhớ truyện khá hay chỉ có điều dài dã man vô cùng tận, hix ta đi tìm cái đoạn ta đã dừng lại đây (__._____!)

 18. Bộ này bao giờ có ebook vậy bạn, mình không đọc trên mạng được, muốn chờ ra eb, thấy nhà mình ed hoàn rồi, mừng quá.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: