Tagged: xuyên không

13

Chương 44 : Án binh bất động Edit & Beta : Tiểu Ngân Trên bình nguyên Xích Hạp Ba nơi quân đội…More

12

Chương 43 : Chỉ huy tác chiến Edit & Beta : Tiểu Ngân Trên chiến trường, binh sĩ Long Lân bị chém…More

12

 Chương 42 : Phong minh ám binh Edit & Beta : Tiểu Ngân Trên đỉnh núi, một bộ áo trắng tung bay…More

13

Chương 41 : Quân địch đến xâm phạm Edit & Beta : Tiểu Ngân “Tham kiến Tam hoàng tử, thứ cho bản…More

13

Chương 40 : Trấn bắc tướng quân Edit & Beta : Tiểu Ngân “Phó tướng, cấp dưới của Trấn bắc tướng quân,…More

16

Chương 39 : Học phái Minh Tông Edit & Beta : Tiểu Ngân Bị ánh mắt lười biếng kia của hắn làm…More

11

 Chương 38 : Lần đầu đến Bắc Cảnh Edit & Beta :  Tiểu Ngân “Lúc thuộc hạ đến chỉ thấy năm thi…More

1 3 4 5 6 7 47