Tagged: dị giới

18

Chương 56 : Địa ngục máu tanh Edit : Đại Dương Beta : Tiểu Ngân  ‘Là ngươi….Đồng Dương?’ Trong giọng…More

19

 Chương 55 : Âm thanh tử vong  Beta : Tiểu Ngân “Nhị hoàng tử, mau , bảo vệ Nhị hoàng tử.” Hách…More

16

Chương 54 : Vở kịch hay bắt đầu  Beta : Tiểu Ngân Hai người đứng đối diện rất lâu, chân khí cuồn…More

15

Chương 53 : Mật thư điều binh  Beta : Tiểu Ngân Nguyên lịch năm thứ một trăm ngày mười tháng ba, Yến…More

15

Chương 52 : Quỷ kế của quân địch Beta : Tiểu Ngân Sau khi dặn dò Liễu Kiếm Khung về bố trí…More

14

Chương 51 : Thật lòng chịu khuất phục Beta : Tiểu Ngân Hôm nay gặp lại Lăng Ngạo Trần khiến cho tâm…More

1 2 3 4