Browsing: Thứ Nữ

Chương 26: Đại phu nhân nhìn lướt qua trong nhà một cái, từ trên vẻ mặt của mọi…More

Chương 25: Trong nhà Lão thái thái chủ tớ hai người đang cười nói, thì ngoài phòng bỗng…More

Chương 24: Lão gia liền giương mắt nhìn bà vú, chỉ thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, thân…More

Chương 23: Hài tử nhỏ như vậy nơi nào hiểu được người khác trêu chọc hay đùa hắn,…More

Chương 22: Còn hạ giọng nói: “Đây cũng là kiểu dáng giày trong nhà của Giản Thân Vương,…More

Chương 21: Cũng đúng, nếu chế độ phong kiến đáng chết này làm cho mình bị khi dễ,…More

Chương 20: “Đại tỷ, đồ cưới nương đưa cho ngươi đã chuẩn bị đầy đủ chưa?” Tôn Ngọc…More

Chương 19: “Không có gì!” Cẩm Nương cúi thấp đầu, nàng cũng không dám nói là Tôn Ngọc…More

Chương 18: “Nhị tỷ đã hiểu lầm, mới vừa rồi chẳng qua là Vương gia ở so sánh…More

Chương 17 Trong khách sảnh, Lãnh Hoa Đường nhận lấy tờ giấy của Tôn Tướng gia đưa tới.…More