Browsing: Gen Di Truyền

7

Chương 32: Quan trọng Edit: Vi Vi  Beta: Tiểu Tuyền Một người đàn ông như anh nên đi tìm người máy…More

9

Chương 30: Robot chiến đấu Edit: Vịt  Beta: Tiểu Tuyền Chỗ thế này mặc dù rộng rãi nhưng dùng robot…More

8

Chương 29: trở về phủ thống soái Edit: Vịt  Beta: Tiểu Tuyền Quan trọng nhất chính là Đại Thống Soái…More

8

Chương 28: Tinh tước Edit: Vịt  Beta: Tiểu Tuyền Klee Liya nhìn anh, bỗng nhiên liền động thủ Hân Hân…More

9

Chương 27: Đàn ông nói chuyện Edit: Vịt  Beta: Tiểu Tuyền Trong phòng chỉ huy ,Đại Thống Soái đang lấy…More

1 3 4 5 6 7 8