Author: Tiểu Tuyền

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

3

Chương 74: Phiên ngoại: Elly Edit: Theresa Thai Beta: Tiểu Tuyền Elly trông không mạnh mẽ như chị Lily, tài…More