Author: sakurahime

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

1

Chương 20: Khí Thế Bức Người.            Dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hiện tại không phải lúc…More