Author: sakurahime

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Chương 08: Người Được Chọn So với gian phòng ban nãy, Chủ Điện rộng hơn gấp mấy lần, tương đương…More

1 213 214 215 216 217 234