Nhưng Hy Quang,trước nay anh đều vì em mà đến. ------Em đã trở thành lời nguyền của anh.

This post is password protected. Enter the password to view comments.

Close