Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực – Văn án

75

 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Tác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian

nen

Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma….

Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La……

Tình trạng sáng tác: đang viết 

Độ dài: 1300 chương +

Dịch: QT và Google ca ca

Bản convert: Tiểu Tuyền

Nguồn edit: tamvunguyetlau.info

Văn Án

Đám nhóc từng ngày lớn lên, đối với cái gì cũng tò mò, cho nên hỏi mẫu thân “Tại sao lại gả cho phụ thân?”

Ninh Tiểu Nhàn: “Nhớ năm đó phụ thân các con bị giam hơn ba vạn năm, ngồi đến sắp chai mông. Mẫu thân tội nghiệp hắn, cho nên trải qua nhiều trăm cay nghìn đắng, đi trăm vạn dặm hành trình, một đường vượt qua mọi chông gai, trảm yêu trừ ma, giết người đoạt bảo, mưu tài hại  mệnh. . . . . . Á, dù sao cuối cùng liều chết đã cứu được hắn ra. Phụ thân các con cảm động đến rơi nước mắt, cho nên lấy thân báo đáp! Đã hiểu chưa?”

Đám nhóc trăm miệng một lời: “Đã hiểu, hoá ra là cha gả cho mẹ”

Ninh Tiểu Nhàn: “╮( ̄▽ ̄)╭  Bảo Nhi của ta thật là thông minh.”

Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói lạnh như băng : “Mới vừa rồi, nàng nói ai lấy thân báo đáp?”

Ninh Tiểu Nhàn: “Ta, ta, đương nhiên là ta! Khụ, làm sao chàng xuất quan sớm vậy?”

Được rồi, đây là một câu chuyện giải cứu và bị giải cứu, tấn công và bị tấn công, mưu tính cùng phản mưu tính.

Mục Lục

Quyển 1: Phàm Nhân Nguyện

Chương 001 + Chương 002Chương 003 + Chương 004Chương 005

Chương 006Chương 007 + Chương 008Chương 009 + Chương 010

Chương 011 + Chương 012Chương 013 + Chương 014Chương 015

Chương 016Chương 017 + Chương 018Chương 019 + Chương 020

Chương 021 + Chương 022Chương 023+Chương 024

Quyển 2: Đi Về Phía Tây 

 Chương 025

Chương 026 – Chương 027 + Chương 028Chương 029 + Chương 030

 Chương 031 + Chương 032  – Chương 033 + Chương 034Chương 035

Chương 036Chương 037 + Chương 038 – Chương 039 + Chương 040 

Chương 041 + Chương 042Chương 043 + Chương 044 – Chương 045

Chương 046Chương 047 + Chương 048Chương 049 + Chương 050

Chương 051 – Chương 052Chương 053 – Chương 054Chương 55

Chương 56– Chương 057 – Chương 058Chương 059 – Chương 060

Quyển 3: Trà Trung Tiên

Chương 061 + Chương 062Chương 063 + Chương 064Chương 065

Chương 066 – Chương 067 + Chương 068Chương 069+ Chương 070 

 Chương 071+Chương 072 – Chương 073 +Chương 074Chương 075

 Chương 076 – Chương 077+ Chương 078 – Chương 079 +Chương 80 

 Chương 081 +Chương 082Chương 083 +Chương 084 – Chương 085

Chương 086 – Chương 087 + Chương 088Chương 089 +Chương 090

Chương 091+Chương 092Chương 093 +Chương 094 – Chương 095

Chương 096 – Chương 097 +Chương 098Chương 099 +Chương 100 

Chương 101+Chương 102 – Chương 103 – Chương 104Chương 105

Chương 106 – Chương 107 – Chương 108 – Chương 109 – Chương 110 

 Chương 111 – Chương 112Chương 113 – Chương 114 – Chương 115

Chương 116 – Chương 117 – Chương 118Chương 119 – Chương 120

Chương 121 – Chương 122Chương 123 – Chương 124Chương 125

Chương 126 – Chương 127 – Chương 128Chương 129 – Chương 130

Chương 131 – Chương 132Chương 133 – Chương 134 

Quyển 4: Thượng Thiên Thê

Chương 135

Chương 136 – Chương 137 + Chương 138Chương 139+Chương 140

Chương 141 – Chương 142Chương 143 – Chương 144Chương 145

Chương 146 – Chương 147 – Chương 148Chương 149 – Chương 150

 Chương 151 – Chương 152 – Chương 153 – Chương 154Chương 155

Chương 156  – Chương 157 – Chương 158 – Chương 159 – Chương 160

 Chương 161 – Chương 162 – Chương 163 – Chương 164Chương 165

Chương 166 – Chương 167 – Chương 168Chương 169 – Chương 170

Chương 171 – Chương 172 – Chương 173 – Chương 174Chương 175

Chương 176 – Chương 177 – Chương 178Chương 179 – Chương 180

 Chương 181 – Chương 182 – Chương 183 – Chương 184Chương 185

Chương 186 Chương 187 – Chương 188 – Chương 189 – Chương 190 

Chương 191 – Chương 192Chương 193 – Chương 194 – Chương 195

Chương 196 – Chương 197 – Chương 198Chương199 – Chương 200

Quyển 5: Quảng Thành Cung

Chương 201 – Chương 202Chương 203 – Chương 204Chương 205

Chương 206Chương 207 – Chương 208Chương 209 + Chương 210

Chương 211 + Chương 212Chương 213 + Chương 214Chương 215

Chương 216Chương 217 + Chương 218Chương 219 + Chương 220

Chương 221 + Chương 222Chương 223 + Chương 224Chương 225

Chương 226Chương 227 + Chương 228Chương 229 + Chương 230

Chương 231 + Chương 232Chương 233 + Chương 234Chương 235

Chương 236Chương 237 + Chương 238Chương 239 + Chương 240

Chương 241 + Chương 242Chương 243 + Chương 244Chương 245

Chương 246Chương 247 + Chương 248Chương 249 + Chương 250

Chương 251 + Chương 252Chương 253 + Chương 254Chương 255

Chương 256Chương 57 + Chương 258Chương 259 + Chương 260

Chương 261 + Chương 262Chương 263 + Chương 264Chương 265

Chương 266Chương 267 + Chương 268Chương 269 + Chương 270

Chương 271 + Chương 272Chương 273 + Chương 274Chương 275

Chương 276Chương 277 + Chương 278Chương 279 + Chương 280

Chương 281 + Chương 282Chương 283 + Chương 284Chương 285

Chương 286Chương 287 + Chương 288Chương 289 + Chương 290

Chương 291 + Chương 292Chương 293 + Chương 294Chương 295

Chương 296Chương 297 + Chương 298Chương 299 + Chương 300

Quyển 6: Bạch Ngọc Kinh

Chương 301 + Chương 302Chương 303 + Chương 304Chương 305

Chương 306Chương 307 + Chương 308Chương 309 + Chương 310

Chương 311 + Chương 312Chương 313 + Chương 314Chương 315

Chương 316Chương 317 + Chương 318Chương 319 + Chương 320

Chương 321 + Chương 322Chương 323 + Chương 324Chương 325

Chương 326Chương 327 + Chương 328Chương 329 + Chương 330

Chương 331 + Chương 332Chương 333 + Chương 334Chương 335

Chương 336Chương 337 + Chương 338Chương 339 + Chương 340

Chương 341 + Chương 342Chương 343 + Chương 344Chương 345

Chương 346Chương 347 + Chương 348Chương 349 + Chương 350

Chương 351 + Chương 352Chương 353 + Chương 354Chương 355

Chương 356Chương 357 – Chương 358Chương 359 + Chương 360

Chương 361 + Chương 362Chương 363 + Chương 364Chương 365

Chương 366Chương 367 + Chương 368Chương 369 + Chương 370

Chương 371 + Chương 372Chương 373 + Chương 374Chương 375

Chương 376Chương 377 + Chương 378Chương 379 + Chương 380

Chương 381 + Chương 382Chương 383 + Chương 384Chương 385

Chương 386Chương 387 + Chương 388Chương 389 + Chương 390

Chương 391 + Chương 392Chương 393 + Chương 394Chương 395

Chương 396Chương 397 + Chương 398Chương 399 + Chương 400

Chương 401 + Chương 402Chương 403 + Chương 404Chương 405

Chương 406Chương 407 + Chương 408Chương 409 + Chương 410

Chương 411 + Chương 412 + Chương 413 – Chương 414 + Chương 415

Chương 416Chương 417 + Chương 418Chương 419 + Chương 420

Chương 421 + Chương 422Chương 423 + Chương 424Chương 425

Chương 426Chương 427 + Chương 428Chương 429 + Chương 430

Chương 431 + Chương 432Chương 433 + Chương 434Chương 435

Chương 436Chương 437 + Chương 338Chương 439 + Chương 440

Chương 441 + Chương 442Chương 443 + Chương 444Chương 445

Chương 446 Chương 447 + Chương 448Chương 449 + Chương 450

Chương 451 + Chương 452Chương 453 + Chương 454Chương 455

Chương 456Chương 457 + Chương 458Chương 459 + Chương 460

Chương 461 + Chương 462Chương 463 + Chương 464Chương 465

Chương 466Chương 467 + Chương 468Chương 469 + Chương 470

Chương 471 + Chương 472Chương 473 + Chương 474Chương 475

Chương 476Chương 477 + Chương 478Chương 479 + Chương 480

Chương 481 + Chương 482Chương 483 + Chương 484Chương 485

Chương 486Chương 487 + Chương 488Chương 489 + Chương 490

Chương 491 + Chương 492Chương 493 + Chương 494Chương 495

Chương 496Chương 497 + Chương 498Chương 499 + Chương 500

Chương 501 + Chương 502Chương 503 + Chương 504Chương 505

Chương 506Chương 507 + Chương 508Chương 509 + Chương 510

Chương 511 + Chương 512Chương 513 + Chương 514 – Chương 515

Chương 516Chương 517 + Chương 518Chương 519 + Chương 520

Chương 521 + Chương 522Chương 523 + Chương 524Chương 525

Chương 526Chương 527 + Chương 528Chương 529 + Chương 530

Chương 531 + Chương 532Chương 533 + Chương 534Chương 535

Chương 536Chương 537 + Chương 358Chương 539 + Chương 540

Chương 541 + Chương 542Chương 543 + Chương 544Chương 545

Chương 546Chương 547 + Chương 548Chương 549 + Chương 550

Chương 551 + Chương 552Chương 553 + Chương 554Chương 555

Chương 556Chương 557 + Chương 558Chương 559 + Chương 560

Chương 561 + Chương 562Chương 563 + Chương 564Chương 565

Chương 566Chương 567 + Chương 568Chương 569 + Chương 570

Chương 571 + Chương 572Chương 573 + Chương 574Chương 575

Chương 576Chương 577 + Chương 578Chương 579 + Chương 580

Chương 581 + Chương 582Chương 583 + Chương 584Chương 585

Chương 586Chương 587 + Chương 588Chương 589 + Chương 590

Chương 591 + Chương 592Chương 593 + Chương 594Chương 595

Chương 596Chương 597 + Chương 598Chương 599 + Chương 600

Chương 601 + Chương 602 – Chương 603 + Chương 604 – Chương 605

Chương 606 – Chương 607 + Chương 608 – Chương 609 + Chương 610

Chương 611

Quyển 7: Tây Tuyến Vô Chiến Sự

Chương 612 – Chương 613 + Chương 614 – Chương 615

Chương 616 – Chương 617 + Chương 618 – Chương 619 + Chương 620

Chương 621 + Chương 622 – Chương 623 + Chương 624 – Chương 625

Chương 626 – Chương 627 + Chương 628 – Chương 629 + Chương 630

Chương 631 + Chương 632 – Chương 633 + Chương 634 – Chương 635

Chương 636 – Chương 637 + Chương 638 – Chương 639 + Chương 640

Chương 641 + Chương 642 – Chương 643 – Chương 644 – Chương 645

Chương 646 – Chương 647 + Chương 648 – Chương 649 + Chương 650

Chương 651 + Chương 652 – Chương 653 + Chương 654 – Chương 655

Chương 656 – Chương 657 + Chương 658 – Chương 659 + Chương 660

Chương 661 + Chương 662 – Chương 663 + Chương 664 – Chương 665

Chương 666 – Chương 667 + Chương 668 – Chương 669 + Chương 670

Chương 671 + Chương 672 – Chương 673 + Chương 674 – Chương 675

Chương 676 – Chương 677 + Chương 678 – Chương 679 + Chương 680

Chương 681 + Chương 682 – Chương 683 + Chương 684 – Chương 685

Chương 686 – Chương 687 + Chương 688 – Chương 689 + Chương 690

Chương 691 + Chương 692 – Chương 693 – Chương 694 – Chương 695

Chương 696 – Chương 697 – Chương 698 – Chương 699 – Chương 700

Chương 701 – Chương 702 – Chương 703

Quyển 8: Khói Lửa Lên

 Chương 704 – Chương 705

Chương 706 – Chương 707 + Chương 708 – Chương 709 + Chương 710

Chương 711 + Chương 712 – Chương 713 + Chương 714 – Chương 715

Chương 716 – Chương 717 + Chương 718 – Chương 719 + Chương 720

Chương 721 + Chương 722 – Chương 723 + Chương 724 – Chương 725

Chương 726 – Chương 727 + Chương 728 – Chương 729 + Chương 730

Chương 731 + Chương 732 – Chương 733 + Chương 734 – Chương 735

Chương 736 – Chương 737 + Chương 738 – Chương 739 + Chương 740

Chương 741 + Chương 742 – Chương 743 + Chương 744 – Chương 745

Chương 746 – Chương 747 + Chương 748 – Chương 749 + Chương 750

Chương 751 + Chương 752 – Chương 753 + Chương 754 – Chương 755

Chương 756 – Chương 757 + Chương 758 – Chương 759 + Chương 760

Chương 761 + Chương 762 – Chương 763 + Chương 764 – Chương 765

Chương 766 – Chương 767 + Chương 768 – Chương 769 + Chương 770

Chương 771 + Chương 772 – Chương 773 + Chương 774 – Chương 775

Chương 776 – Chương 777 + Chương 778 – Chương 779 + Chương 780

Chương 781 + Chương 782 – Chương 783 + Chương 784 – Chương 785

Chương 786 – Chương 787 + Chương 788 – Chương 789 + Chương 790

Chương 791 + Chương 792 – Chương 793 + Chương 794 – Chương 795

Chương 796 – Chương 797 + Chương 798 – Chương 799 + Chương 800

Chương 801 – Chương 802 – Chương 803 – Chương 804 – Chương 805

Chương 806 – Chương 807 – Chương 808 – Chương 809 – Chương 810

Chương 811 – Chương 812 – Chương 813 – Chương 814 – Chương 815

Chương 816 – Chương 817 – Chương 818 – Chương 819 – Chương 820

Chương 821 – Chương 822 – Chương 823 – Chương 824 – Chương 825

Chương 826 – Chương 827 – Chương 828 – Chương 829 – Chương 830

Chương 831 – Chương 832 – Chương 833 – Chương 834 – Chương 835

Chương 836 – Chương 837 – Chương 838 – Chương 839 – Chương 840

Chương 841 – Chương 842 – Chương 843 – Chương 844 – Chương 845

Chương 846 – Chương 847 – Chương 848 – Chương 849 – Chương 850

Chương 851 – Chương 852 – Chương 853 – Chương 854 – Chương 855

Chương 856 – Chương 857 – Chương 858 – Chương 859 – Chương 860

Chương 861 – Chương 862 – Chương 863 – Chương 864 – Chương 865

Chương 866 – Chương 867 + Chương 868 – Chương 869 + Chương 870

Chương 871 + Chương 872 – Chương 873 + Chương 874 – Chương 875

Chương 876 – Chương 877 + Chương 878 – Chương 879 + Chương 880

Chương 881 + Chương 882 – Chương 883 + Chương 884 – Chương 885

Chương 886 – Chương 887 + Chương 888 – Chương 889 + Chương 890

Chương 891 + Chương 892 – Chương 893 + Chương 894 – Chương 895

Chương 896 – Chương 897 + Chương 898 – Chương 899 + Chương 900

Chương 901 + Chương 902 – Chương 903 + Chương 904 – Chương 905

Chương 906 – Chương 907 + Chương 908 – Chương 909 + Chương 910

Chương 911 + Chương 912 – Chương 913 – Chương 914 – Chương 915

Chương 916 – Chương 917 – Chương 918 – Chương 919 – Chương 920

Chương 921 – Chương 922 – Chương 923 – Chương 924 – Chương 925

Chương 926 – Chương 927 – Chương 928 – Chương 929 – Chương 930

Chương 931 – Chương 932 – Chương 933 – Chương 934 – Chương 935

Chương 936 – Chương 937 + Chương 938 – Chương 939 + Chương 940

Chương 941 + Chương 942 – Chương 943 – Chương 944 – Chương 945

Chương 946 – Chương 947 – Chương 948 – Chương 949 – Chương 950

Chương 951 – Chương 952 – Chương 953 – Chương 954 – Chương 955

Chương 956 – Chương 957 – Chương 958 – Chương 959 – Chương 960

Chương 961 – Chương 962 – Chương 963 – Chương 964 – Chương 965

Chương 966 – Chương 967 – Chương 968 – Chương 969 – Chương 970

Chương 971 – Chương 972 – Chương 973 – Chương 974 – Chương 975

Chương 976 – Chương 977 – Chương 978 – Chương 979 – Chương 980

Chương 981 – Chương 982 – Chương 983 – Chương 984 – Chương 985

Chương 986 – Chương 987 – Chương 988 – Chương 989 – Chương 990

Chương 991 – Chương 992 – Chương 993 – Chương 994 – Chương 995

Chương 996 – Chương 997 – Chương 998 – Chương 999 – Chương 1000

Chương 1001 – Chương 1002 – Chương 1003 – Chương 1004 – Chương 1005

Chương 1006 – Chương 1007 – Chương 1008 – Chương 1009 – Chương 1010

Chương 1011 – Chương 1012 – Chương 1013 – Chương 1014 – Chương 1015

Chương 1016 – Chương 1017 – Chương 1018 – Chương 1019 – Chương 1020

Chương 1021 – Chương 1022 – Chương 1023 – Chương 1024 – Chương 1025

Chương 1026 – Chương 1027 – Chương 1028 – Chương 1029 – Chương 1030

Chương 1031 – Chương 1032 – Chương 1033 – Chương 1034 – Chương 1035

Chương 1036 – Chương 1037 – Chương 1038 – Chương 1039 – Chương 1040

Chương 1041 – Chương 1042 – Chương 1043 – Chương 1044 – Chương 1045

Chương 1046 – Chương 1047 – Chương 1048 – Chương 1049 – Chương 1050

Chương 1051 – Chương 1052 – Chương 1053 – Chương 1054 – Chương 1055

Chương 1056 – Chương 1057 – Chương 1058 – Chương 1059 – Chương 1060

Chương 1061 – Chương 1062 – Chương 1063 – Chương 1064 – Chương 1065

Chương 1066 – Chương 1067 – Chương 1068 – Chương 1069 – Chương 1070

Chương 1071 – Chương 1072 – Chương 1073 – Chương 1074 – Chương 1075

Chương 1076 – Chương 1077 – Chương 1078 – Chương 1079 – Chương 1080

Chương 1081 – Chương 1082 – Chương 1083 – Chương 1084 – Chương 1085

Chương 1086 – Chương 1087 – Chương 1088 – Chương 1089 – Chương 1090

Chương 1091 – Chương 1092 – Chương 1093 – Chương 1094 – Chương 1095

Chương 1096 – Chương 1097 – Chương 1098 – Chương 1099 – Chương 1100

Chương 1001 – Chương 1002 – Chương 1003 – Chương 1004 – Chương 1005

Chương 1006 – Chương 1007 – Chương 1008 – Chương 1009 – Chương 1010

Chương 1011 – Chương 1012 – Chương 1013 – Chương 1014 – Chương 1015

Chương 1016 – Chương 1017 – Chương 1018 – Chương 1019 – Chương 1020

Chương 1021 – Chương 1022 – Chương 1023 – Chương 1024 – Chương 1025

Chương 1026 – Chương 1027 – Chương 1028 – Chương 1029 – Chương 1030

Chương 1031 – Chương 1032 – Chương 1033 – Chương 1034 – Chương 1035

Chương 1036 – Chương 1037 – Chương 1038 – Chương 1039 – Chương 1040

Chương 1041 – Chương 1042 – Chương 1043 – Chương 1044 – Chương 1045

Chương 1046 – Chương 1047 – Chương 1048 – Chương 1049 – Chương 1050

Chương 1051 – Chương 1052 – Chương 1053 – Chương 1054 – Chương 1055

Chương 1056 – Chương 1057 – Chương 1058 – Chương 1059 – Chương 1060

Chương 1061 – Chương 1062 – Chương 1063 – Chương 1064 – Chương 1065

Chương 1066 – Chương 1067 – Chương 1068 – Chương 1069 – Chương 1070

Chương 1071 – Chương 1072 – Chương 1073 – Chương 1074 – Chương 1075

Chương 1076 – Chương 1077 – Chương 1078 – Chương 1079 – Chương 1080

Chương 1081 – Chương 1082 – Chương 1083 – Chương 1084 – Chương 1085

Chương 1086 – Chương 1087 – Chương 1088 – Chương 1089 – Chương 1090

Chương 1091 – Chương 1092 – Chương 1093 – Chương 1094 – Chương 1095

Chương 1096 – Chương 1097 – Chương 1098 – Chương 1099 – Chương 1100

Chương 1001 – Chương 1002 – Chương 1003 – Chương 1004 – Chương 1005

Chương 1006 – Chương 1007 – Chương 1008 – Chương 1009 – Chương 1010

Chương 1011 – Chương 1012 – Chương 1013 – Chương 1014 – Chương 1015

Chương 1016 – Chương 1017 – Chương 1018 – Chương 1019 – Chương 1020

Chương 1021 – Chương 1022 – Chương 1023 – Chương 1024 – Chương 1025

Chương 1026 – Chương 1027 – Chương 1028 – Chương 1029 – Chương 1030

Chương 1031 – Chương 1032 – Chương 1033 – Chương 1034 – Chương 1035

Chương 1036 – Chương 1037 – Chương 1038 – Chương 1039 – Chương 1040

Chương 1041 – Chương 1042 – Chương 1043 – Chương 1044 – Chương 1045

Chương 1046 – Chương 1047 – Chương 1048 – Chương 1049 – Chương 1050

Chương 1051 – Chương 1052 – Chương 1053 – Chương 1054 – Chương 1055

Chương 1056 – Chương 1057 – Chương 1058 – Chương 1059 – Chương 1060

Chương 1061 – Chương 1062 – Chương 1063 – Chương 1064 – Chương 1065

Chương 1066 – Chương 1067 – Chương 1068 – Chương 1069 – Chương 1070

Chương 1071 – Chương 1072 – Chương 1073 – Chương 1074 – Chương 1075

Chương 1076 – Chương 1077 – Chương 1078 – Chương 1079 – Chương 1080

Chương 1081 – Chương 1082 – Chương 1083 – Chương 1084 – Chương 1085

Chương 1086 – Chương 1087 – Chương 1088 – Chương 1089 – Chương 1090

Chương 1091 – Chương 1092 – Chương 1093 – Chương 1094 – Chương 1095

Chương 1096 – Chương 1097 – Chương 1098 – Chương 1099 – Chương 1100

Chương 1101 – Chương 1102 – Chương 1103 – Chương 1104 – Chương 1105

Chương 1106 – Chương 1107 – Chương 1108 – Chương 1109 – Chương 1110

Chương 1111 – Chương 1112 – Chương 1113 – Chương 1114 – Chương 1115

Chương 1116 – Chương 1117 – Chương 1118 – Chương 1119 – Chương 1120

Chương 1121 – Chương 1122 – Chương 1123 – Chương 1124 – Chương 1125

Chương 1126 – Chương 1127 – Chương 1128 – Chương 1129 – Chương 1130

Chương 1131 – Chương 1132 – Chương 1133 – Chương 1134 – Chương 1135

Chương 1136 – Chương 1137 – Chương 1138 – Chương 1139 – Chương 1140

Chương 1141 – Chương 1142 – Chương 1143 – Chương 1144 – Chương 1145

Chương 1146 – Chương 1147 – Chương 1148 – Chương 1149 – Chương 1150

Chương 1151 – Chương 1152 – Chương 1153 – Chương 1154 – Chương 1155

Chương 1156 – Chương 1157 – Chương 1158 – Chương 1159 – Chương 1160

Chương 1061 – Chương 1062 – Chương 1063 – Chương 1064 – Chương 1065

Chương 1166 – Chương 1167 – Chương 1168 – Chương 1169 – Chương 1170

Chương 1171 – Chương 1172 – Chương 1173 – Chương 1174 – Chương 1175

Chương 1176 – Chương 1177 – Chương 1178 – Chương 1179 – Chương 1180

Chương 1081 – Chương 1182 – Chương 1183 – Chương 1184 – Chương 1185

Chương 1186 – Chương 1187 – Chương 1188 – Chương 1189 – Chương 1190

Chương 1191 – Chương 1192 – Chương 1193 – Chương 1194 – Chương 1195

Chương 1196 – Chương 1197 – Chương 1198 – Chương 1199 – Chương 1200

Chương 1201 – Chương 1202 – Chương 1203 – Chương 1204 – Chương 1205

Chương 1206 – Chương 1207 – Chương 1208 – Chương 1209 – Chương 1210

Chương 1221 – Chương 1222 – Chương 1223 – Chương 1224 – Chương 1225

Chương 1226 – Chương 1227 – Chương 1228 – Chương 1229 – Chương 1212

Chương 1211 – Chương 1212 – Chương 1213 – Chương 1214 – Chương 1215

Chương 1216 – Chương 1217 – Chương 1218 – Chương 1219 – Chương 1220

Chương 1221 – Chương 1222 – Chương 1223 – Chương 1224 – Chương 1225

Chương 1226 – Chương 1227 – Chương 1228 – Chương 1229 – Chương 1230

Chương 1231 – Chương 1232 – Chương 1233 – Chương 1234 – Chương 1235

Chương 1236 – Chương 1237 – Chương 1238 – Chương 1239 – Chương 1242

Chương 1241 – Chương 1242 – Chương 1243 – Chương 1244 – Chương 1245

Chương 1246 – Chương 1247 – Chương 1248 – Chương 1249 – Chương 1250

Chương 1251 – Chương 1252 – Chương 1253 – Chương 1254 – Chương 1255

Chương 1256 – Chương 1257 – Chương 1258 – Chương 1259 – Chương 1260

Chương 1261 – Chương 1262 – Chương 1263 – Chương 1264 – Chương 1265

Chương 1266 – Chương 1267 – Chương 1268 – Chương 1269 – Chương 1270

Chương 1271 – Chương 1272 – Chương 1273 – Chương 1274 – Chương 1275

Chương 1276 – Chương 1277 – Chương 1278 – Chương 1279 – Chương 1280

Chương 1281 – Chương 1282 – Chương 1283 – Chương 1284 – Chương 1285

Chương 1286 – Chương 1287 – Chương 1288 – Chương 1289 – Chương 1290

Chương 1291 – Chương 1292 – Chương 1293 – Chương 1294 – Chương 1295

Chương 1296 – Chương 1297 – Chương 1298 – Chương 1299 – Chương 1300

Chương 1301 – Chương 1302 – Chương 1303 – Chương 1304 – Chương 1305

Chương 1306 – Chương 1307 – Chương 1308 – Chương 1309 – Chương 1310

Chương 1311 – Chương 1312 – Chương 1313 – Chương 1314 – Chương 1315

Chương 1316 – Chương 1317 – Chương 1318 – Chương 1319 – Chương 1320

Chương 1321 – Chương 1322 – Chương 1323 – Chương 1324 – Chương 1325

Chương 1326 – Chương 1327 – Chương 1328 – Chương 1329 – Chương 1330

Chương 1331 – Chương 1332 – Chương 1333 – Chương 1334 – Chương 1335

Chương 1336 – Chương 1337 – Chương 1338 – Chương 1339 – Chương 1340

Chương 1341 – Chương 1342 – Chương 1343 – Chương 1344 – Chương 1345

Chương 1346 – Chương 1347 – Chương 1348 – Chương 1349 – Chương 1350

Chương 1351 – Chương 1352 – Chương 1353 – Chương 1354 – Chương 1355

Chương 1356 – Chương 1357 – Chương 1358 – Chương 1359 – Chương 1360

Chương 1361 – Chương 1362 – Chương 1363 – Chương 1364 – Chương 1365

Chương 1366 – Chương 1367 – Chương 1368 – Chương 1369 – Chương 1370

Quyển 9: Mộng Phù Sinh

Chương 1371 – Chương 1372 – Chương 1373 – Chương 1374 – Chương 1375

Chương 1376 – Chương 1377 – Chương 1378 – Chương 1379 – Chương 1380

Chương 1381 – Chương 1382 – Chương 1383 – Chương 1384 – Chương 1385

Chương 1386 – Chương 1387 – Chương 1388 – Chương 1389 – Chương 1390

Chương 1391 – Chương 1392 – Chương 1393 – Chương 1394 – Chương 1395

Chương 1396 – Chương 1397 – Chương 1398 – Chương 1399 – Chương 1400

Chương 1401 – Chương 1402 – Chương 1403 – Chương 1404 – Chương 1405

Chương 1406 – Chương 1407 – Chương 1408 – Chương 1409 – Chương 1410

Chương 1411 – Chương 1412 – Chương 1413 – Chương 1414 – Chương 1415

Chương 1416 – Chương 1417 – Chương 1418 – Chương 1419 – Chương 1420

Chương 1421 – Chương 1422 – Chương 1423 – Chương 1424 – Chương 1425

Chương 1426 – Chương 1427 – Chương 1428 – Chương 1429 – Chương 1440

Chương 1441 – Chương 1442 – Chương 1443 – Chương 1444 – Chương 1445

Chương 1446 – Chương 1447 – Chương 1448 – Chương 1449 – Chương 1450

Chương 1451 – Chương 1452 – Chương 1453 – Chương 1454 – Chương 1455

Chương 1456 – Chương 1457 – Chương 1458 – Chương 1459 – Chương 1460

Chương 1461 – Chương 1462 – Chương 1463 – Chương 1464 – Chương 1465

Chương 1466 – Chương 1467 – Chương 1468 – Chương 1469 – Chương 1470

Chương 1471 – Chương 1472 – Chương 1473 – Chương 1474 – Chương 1475

Chương 1476 – Chương 1477 – Chương 1478 – Chương 1479 – Chương 1480

Chương 1481 – Chương 1482 – Chương 1483 – Chương 1484 – Chương 1485

Chương 1486 – Chương 1487 – Chương 1488 – Chương 1489 – Chương 1490

Chương 1491 – Chương 1492 – Chương 1493 – Chương 1494 – Chương 1495

Chương 1496 – Chương 1497 – Chương 1498 – Chương 1499 – Chương 1400

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion75 Comments

 1. Đọc văn án đã thấy hài rồi….haha… phải đợi sau khi OU hết mới có. Vậy là OU cũng sắp hết rồi. Tiếc nuối quá. Nhưng mà hõng truyện này rồi. Thanks các nàng. Cố lên.
  ;07 ;07

 2. Dạo này nhà mình đào hố toàn hố sâu quá nhể :v. Mấy dự án bộ nào bộ đấy dài phải biết :)).

 3. Chỉ cần lướt cái mục lục dài đến mỏi tay đã thấy hạnh phúc rồi, các tỷ cho e xin slot ngồi lót dép hóng truyện nha.

 4. Híc hố này sâu quá nàng nha, lướt mục lục mãi mới xuống tới nơi, hóng hóng có sẵn bánh với nước rùi. Lót lá ngồi đợi ;16

 5. Tung hoa tung bông!!!!! Cũng sợ lắm, do dự lắm vì tình trạng nghiện truyện ngày càng nặng cũng như sự phản đối gay gắt, hằm hè mọi lúc của lão công… Nhưng thôi, ta nhảy hố tiếp đây. Các nàng nhớ đỡ ta với nhé! Ta bắt đầu hóng đây!
  Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

 6. Bạch Nguyệt

  ;70 truyện nhà các bạn thật “chất”. Mục lục dài miên man. Hố sâu ko thấy đáy!! Hehe nhưng mà yêu các bạn quá! Máu mê truyện chỉ có tăng chứ ko có giảm. Càng ngày càng đói truyện. Lót dép hóng truyện mới :)

 7. đọc văn án đã thấy hay oy. lướt xuống dưới sao thấy gì mà dài thế này. nhưng trót nghiện oy nên ta đặt gạch trước vậy.hi vọng nhanh đc đọc.

 8. ôi hóng hóng…cmt trên facebook rồi cơ mà vào đọc văn án lại không kìm nén được vào cmt tiếp. đọc văn án thui đã thấy hấp dẫn rồi. ủng hộ nhà hết mình, ủng hộ nhiệt tình luôn.
  p/s: chuẩn bị ghế ngồi hóng nhưng chương truyện đầu tiên ạ. thanks các nàng nhiều lắm vì đào toàn hố sâu mà hấp dẫn, khiến ng khác không thể không nhẩy vào a.

 9. Hồi xưa không có lót dép hóng OU từ đầu. Nên cứ đọc mà ko like cũng ko cm nên tạ hạ thấy thật có lỗi. Quyết định qua cái hố mới này để bù đắp lỗi lằm ^^~~~~

 10. hoa anh túc độc

  T chờ các nàng …haha …lại lót dép hóng truyện thôi…kaka…các nàng cố lên

 11. đọc văn án là thấy hài rồ ;94 i, lót dép hóng truyện nhà nàng ,haiz hố quá sâu chắc lâu lắm mới lấp đầy ;15

 12. Hóng quá đi, nghe Văn án là thấy hài rồi, không biết bộ này hài hước như bộ Nga Mỵ k nữa !! ui, thấy cái hố chắc 3-4 năm quá ;45 ;45 ;45

 13. Ta không cần đọc hết văn án đã thấy có khuynh hướng hài bể bụng rồi!!! Ko quan tâm lọt hố bao nhiêu năm ;70 , ta sẽ luôn song hành cùng mọi người chờ các nàng lấp hố . Yêu yêu <3

 14. Hiền Nguyễn

  hự hự… 1400 chương nhưng k sao t vẫn chờ đk. đọc văn án đã thấy hài r. lọt hố aaaaaaaaaaa

 15. Lại một bộ truyện dài thiệt dài. Mà thấy bạn nữ chính thuộc loại khi chủ vắng nhà gà vọc niêu tôm quá, sau lưng người ta thì làm vương làm tướng, oai như cóc, vậy mà khi đối tượng xuất hiện lại mất hết khí thế, tính hình này mà cho chút thể diện chắc vểnh hết đuôi lên trời cười híp mắt không thấy tổ quốc đâu mất.

 16. Trần Thanh Hằng

  Hóng *inh ah..:)))..mà ta phục nhà nàng quá..toàn chơi bộ khủng thôi ah..lọt hố thì sợ ko leo lên nổi mà ko lọt nhỡ hay thì sau lại ko có pass mà đọc@.@
  Lọt đơi..:-*.

 17. Vào đây chen 1 chưn, hóng hớt chỗ này. Đọc văn án cứ thấy nữ 9 có hơi hướng … :v Lần đầu hóng hớt 1 bộ tu tiên. Cả nhà cố lên, nhớ phải lấp hố là đc :D ;70

 18. Tiêu Trương

  Có vẻ nam chính bá đạo rồi đây, còn nữ chính thì đủ hài =)) mà nhìn số chương, chúng ta cùng lết với nhau thôi :*

 19. Mẹ ơi, hố sâu thăm thẳm luôn, kéo mòn hết cái màn hình điện thoại mới xuống được mục cmt. Nhưng văn án lại trúng thể loại ta thích. Thôi thì ráng mua cái nệm dày dày nằm hóng zậy. Cố lên các nàng ôiiiiii!!!!!!!!

 20. Gần đây em mới bắt đầu đọc huyền huyễn. Dành 1 tuần để mần hết mấy bộ huyền huyễn nhà này nên đọc vội quá không comment được uhuhu. Em sẽ tiếp tục theo bộ này đến cùng đó. Chị cố lên.

 21. Mục lục thật kinh khủng, nhìn mà choáng!!! Thật khâm phục nhà mấy nàng… toàn edit truyện siêu khủng không

 22. văn án hay quá cơ mà kéo xuống bình luận thì hết hồn, sao mà dài dữ! Nói chung là hóng

 23. Nhà Mình làm truyện toàn lựa truyện khủng làm không à, nói chung là đọc thì đã thật đấy :D

 24. Nay đọc được cái văn án xong sụp hố cái rầm, cực kỳ thích thể loại tiên ma kiểu này, thanks các editor ạ… lót dép hóng … ;70

 25. nấm lùn mê truyện

  nghe văn án là mê rùi
  ..nhảy hố thui..dù sâu vạn trượng..thanks editor nhà m vất vả rùi…*♡*

 26. Đọc văn án thấy hay quá các nàng ơi. Lướt mục lục đến mỏi tay luôn ý ^^ tình nguyện thấy hố sâu thăm thẳm vẫn nhảy vào đây
  Các nàng cố lên nhé, yêu nhiều lắm <3

 27. Từ lúc đọc văn án là ta đã muốn đọc rồi nhưng muốn chờ nhiều nhiều để đọc được liền mạch chứ đọc ngắt nghỉ liên tục thì cực lắm T-T. Nhưng hôm nay thì ko chờ nổi nữa, ta chính thức lọt hố :v
  Chúc hố này của các nàng có nhiều người sa chân lỡ bước nhá :)))
  Mọi người vất vả rồi.

 28. Nguyễn Phương

  Ban đầu thấy dài quá nên không tính xem đâu, nhưng đọc xong văn án và vài chương đầu thì dán tuyên bố chính thức lọt hố, văn án hấp dẫn edit mượt mà cốt truyện lôi cuốn hài bựa vô đối, mặc dù này không còn là hố nữa mà là vực sâu thăm thẳm nghìn trượng :)) nhưng vì Thiên mỹ nhân, vì thím Nhàn em quyết định táng thân vào vực này haha
  – Cơ mà vì đây là lần đầu theo dõi nhà, nên xem tới mấy chục chương mới biết vụ khóa pass …thế là quyết cmt thật đều đặn để có thể tiếp tục đu càng a chị Thiên Nhàn☝ :)) ad rủ lòng thương e thì xin hãy gửi pass khi khóa chương uhuhu.. (cơ mà cho e hỏi nếu dc pass thì ad gửi qua đường nào ạ)
  Cảm ơn ad vì đã edit bộ truyện hay này, cố gắng làm hết đừng drop nha , chúng độc giả dễ bị tổn thương lắm ahihi ❤

 29. đọc văn án thấy hay quá ;16 lót dép hóng ;69 chúc ad luôn mạnh khỏe để luôn edit những bộ truyện hay cả nhà cùng đọc

 30. Đang đọc quyển 5, mà truyện này hay dã man luôn. Chuyến này mà đóng pass thì có mà chờ dài cổ, giờ ta đọc lại và comment hi vọng có pass để đọc tiếp.
  Vừa mới vào facebook, mà thấy ảnh nền nói ngày Trường Thiên được thả, ngày đó Ninh Tiểu Nhàn mất
  đau lòng quá đi thôi.
  Mà văn án thấy sinh một bầy nhóc cơ mà, chết làm sao được.
  Ngóng

 31. Văn án tuyệt vời!! Ta đọc được mấy chương đầu đã thấy hấp dẫn rồi nên quyết định nhảy hố!!!

 32. Giờ ngồi đọc lại mấy chương đầu… đọc lại cái văn án để có thêm động lực cài vào hố…. cũng được hơn 1/5 chặn đường rùi…
  Thấy cái văn án HE là mãn nguyện….
  Thanks Tiểu Tuyền và team nhiều nhiều

 33. Mình hay đọc truyện của tâm vũ nguyệt lâu nhưg rất ít cm. Giờ đọc truyện này bị sập hố nặng nên qtâm từ giờ sẽ cm thường xuyên để nhận pass…hjx chứ k đag đọc mà….thì uất lắm. Giúp đỡ nhé. Hihi

 34. Ủng hộ chủ nhà. Mình đang theo dõi từng chương mới. Cho mình hỏi truyện này có sạch ko. Đang đọc mà cảm giác hoang mang. Mình đọc truyện sạch quen nên mong bạn thông cảm. Truyện của chủ nhà rat hay. Quyển nào sạch là mình đọc hết rồi

 35. Từ khi đọc bia đỡ đạn phản công nhà nàng ta lại tìm trong nhà nàng thấy bộ này tò mò vô xem đọc văn án mà đã thấy hay rồi.
  Mình giờ ủng hộ nhiệt tình các p rồi. ;47
  Thôi giờ mình vô hố để khám phá đây ;97

 36. thảo nguyễn

  đọc văn án là thấy ghiền rầu, lướt coi số chương cũng thấy phê lun ;69 , chỉ hóng chương ra đều đều để đọc thâu hehe ;43

 37. ;92 ôi quá đã, mới đọc xong Nga mỵ của nhà và cảm thấy thich văn phong của nhà lắm, nay nhảy qua bộ này.
  cố lên nha, mình hứa sẽ ủng hộ dài dài

 38. Đã lướt qua bộ này bao nhiêu lần, tính gần full thì ta nhảy hố. ;69 Mà đâu ngờ giờ lại phải sập hố r ;87 Cố lên nha nàng ;31

 39. không biế có nên nhảy hố hay không khi kéo mãi kéo mãi mới hế được cái mục lục 1400 chương =(((

 40. Đang học 12, chuẩn bị thi học kì 1, sắp sửa thi đại học và lọt hố sâu cực sâu này :(((((
  anyway, luôn chủ hộ chủ nhà <3

 41. tận thế song sủng là bộ truyện đầu tiên mình đọc của nhà mình, bộ này là bộ thứ 2, huhu nhảy tiếp hố này, đọc cái văn án thôi đã thấy hấp dẫn rồi ạ, cơ mà kéo xuống số chương thì cũng thâý cả 1 đoạn đường dài cần đi. mới thấy sơ qua nội dung các truyện nhà mình làm, cơ mà hay lắm luôn ạ.
  thanks nhà mình rất nhiều và luôn ủng hộ nhà mình hết mình luôn ạ.

 42. Đọc lâu quá quên mất văn án như nào. Nay lại mò lại xem số chương với văn án ra sao. Lại đọc lại mà mắc cười quá thể. Khi nào thì anh chị với có baby đây. Hóng quá trời đất luông. Các edit cố lên nhé.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close