Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực – Văn án

80

 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Tác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian

nen

Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma….

Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La, Hoàng Phủ Minh……

Tình trạng sáng tác: đã hoàn 

Độ dài: 2300 chương +

Dịch: QT và Google ca ca

Bản convert: Tiểu Tuyền

Nguồn edit: tamvunguyetlau.com

Văn Án

Đám nhóc từng ngày lớn lên, đối với cái gì cũng tò mò, cho nên hỏi mẫu thân “Tại sao lại gả cho phụ thân?”

Ninh Tiểu Nhàn: “Nhớ năm đó phụ thân các con bị giam hơn ba vạn năm, ngồi đến sắp chai mông. Mẫu thân tội nghiệp hắn, cho nên trải qua nhiều trăm cay nghìn đắng, đi trăm vạn dặm hành trình, một đường vượt qua mọi chông gai, trảm yêu trừ ma, giết người đoạt bảo, mưu tài hại  mệnh. . . . . . Á, dù sao cuối cùng liều chết đã cứu được hắn ra. Phụ thân các con cảm động đến rơi nước mắt, cho nên lấy thân báo đáp! Đã hiểu chưa?”

Đám nhóc trăm miệng một lời: “Đã hiểu, hoá ra là cha gả cho mẹ”

Ninh Tiểu Nhàn: “╮( ̄▽ ̄)╭  Bảo Nhi của ta thật là thông minh.”

Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói lạnh như băng : “Mới vừa rồi, nàng nói ai lấy thân báo đáp?”

Ninh Tiểu Nhàn: “Ta, ta, đương nhiên là ta! Khụ, làm sao chàng xuất quan sớm vậy?”

Được rồi, đây là một câu chuyện giải cứu và bị giải cứu, tấn công và bị tấn công, mưu tính cùng phản mưu tính.

Mục Lục

Quyển 1: Phàm Nhân Nguyện

Chương 001 + Chương 002Chương 003 + Chương 004Chương 005

Chương 006Chương 007 + Chương 008Chương 009 + Chương 010

Chương 011 + Chương 012Chương 013 + Chương 014Chương 015

Chương 016Chương 017 + Chương 018Chương 019 + Chương 020

Chương 021 + Chương 022Chương 023+Chương 024

Quyển 2: Đi Về Phía Tây 

 Chương 025

Chương 026 – Chương 027 + Chương 028Chương 029 + Chương 030

 Chương 031 + Chương 032  – Chương 033 + Chương 034Chương 035

Chương 036Chương 037 + Chương 038 – Chương 039 + Chương 040 

Chương 041 + Chương 042Chương 043 + Chương 044 – Chương 045

Chương 046Chương 047 + Chương 048Chương 049 + Chương 050

Chương 051 – Chương 052Chương 053 – Chương 054Chương 55

Chương 56– Chương 057 – Chương 058Chương 059 – Chương 060

Quyển 3: Trà Trung Tiên

Chương 061 + Chương 062Chương 063 + Chương 064Chương 065

Chương 066 – Chương 067 + Chương 068Chương 069+ Chương 070 

 Chương 071+Chương 072 – Chương 073 +Chương 074Chương 075

 Chương 076 – Chương 077+ Chương 078 – Chương 079 +Chương 80 

 Chương 081 +Chương 082Chương 083 +Chương 084 – Chương 085

Chương 086 – Chương 087 + Chương 088Chương 089 +Chương 090

Chương 091+Chương 092Chương 093 +Chương 094 – Chương 095

Chương 096 – Chương 097 +Chương 098Chương 099 +Chương 100 

Chương 101+Chương 102 – Chương 103 – Chương 104Chương 105

Chương 106 – Chương 107 – Chương 108 – Chương 109 – Chương 110 

 Chương 111 – Chương 112Chương 113 – Chương 114 – Chương 115

Chương 116 – Chương 117 – Chương 118Chương 119 – Chương 120

Chương 121 – Chương 122Chương 123 – Chương 124Chương 125

Chương 126 – Chương 127 – Chương 128Chương 129 – Chương 130

Chương 131 – Chương 132Chương 133 – Chương 134 

Quyển 4: Thượng Thiên Thê

Chương 135

Chương 136 – Chương 137 + Chương 138Chương 139+Chương 140

Chương 141 – Chương 142Chương 143 – Chương 144Chương 145

Chương 146 – Chương 147 – Chương 148Chương 149 – Chương 150

 Chương 151 – Chương 152 – Chương 153 – Chương 154Chương 155

Chương 156  – Chương 157 – Chương 158 – Chương 159 – Chương 160

 Chương 161 – Chương 162 – Chương 163 – Chương 164Chương 165

Chương 166 – Chương 167 – Chương 168Chương 169 – Chương 170

Chương 171 – Chương 172 – Chương 173 – Chương 174Chương 175

Chương 176 – Chương 177 – Chương 178Chương 179 – Chương 180

 Chương 181 – Chương 182 – Chương 183 – Chương 184Chương 185

Chương 186 Chương 187 – Chương 188 – Chương 189 – Chương 190 

Chương 191 – Chương 192Chương 193 – Chương 194 – Chương 195

Chương 196 – Chương 197 – Chương 198Chương199 – Chương 200

Quyển 5: Quảng Thành Cung

Chương 201 – Chương 202Chương 203 – Chương 204Chương 205

Chương 206Chương 207 – Chương 208Chương 209 + Chương 210

Chương 211 + Chương 212Chương 213 + Chương 214Chương 215

Chương 216Chương 217 + Chương 218Chương 219 + Chương 220

Chương 221 + Chương 222Chương 223 + Chương 224Chương 225

Chương 226Chương 227 + Chương 228Chương 229 + Chương 230

Chương 231 + Chương 232Chương 233 + Chương 234Chương 235

Chương 236Chương 237 + Chương 238Chương 239 + Chương 240

Chương 241 + Chương 242Chương 243 + Chương 244Chương 245

Chương 246Chương 247 + Chương 248Chương 249 + Chương 250

Chương 251 + Chương 252Chương 253 + Chương 254Chương 255

Chương 256Chương 57 + Chương 258Chương 259 + Chương 260

Chương 261 + Chương 262Chương 263 + Chương 264Chương 265

Chương 266Chương 267 + Chương 268Chương 269 + Chương 270

Chương 271 + Chương 272Chương 273 + Chương 274Chương 275

Chương 276Chương 277 + Chương 278Chương 279 + Chương 280

Chương 281 + Chương 282Chương 283 + Chương 284Chương 285

Chương 286Chương 287 + Chương 288Chương 289 + Chương 290

Chương 291 + Chương 292Chương 293 + Chương 294Chương 295

Chương 296Chương 297 + Chương 298Chương 299 + Chương 300

Quyển 6: Bạch Ngọc Kinh

Chương 301 + Chương 302Chương 303 + Chương 304Chương 305

Chương 306Chương 307 + Chương 308Chương 309 + Chương 310

Chương 311 + Chương 312Chương 313 + Chương 314Chương 315

Chương 316Chương 317 + Chương 318Chương 319 + Chương 320

Chương 321 + Chương 322Chương 323 + Chương 324Chương 325

Chương 326Chương 327 + Chương 328Chương 329 + Chương 330

Chương 331 + Chương 332Chương 333 + Chương 334Chương 335

Chương 336Chương 337 + Chương 338Chương 339 + Chương 340

Chương 341 + Chương 342Chương 343 + Chương 344Chương 345

Chương 346Chương 347 + Chương 348Chương 349 + Chương 350

Chương 351 + Chương 352Chương 353 + Chương 354Chương 355

Chương 356Chương 357 – Chương 358Chương 359 + Chương 360

Chương 361 + Chương 362Chương 363 + Chương 364Chương 365

Chương 366Chương 367 + Chương 368Chương 369 + Chương 370

Chương 371 + Chương 372Chương 373 + Chương 374Chương 375

Chương 376Chương 377 + Chương 378Chương 379 + Chương 380

Chương 381 + Chương 382Chương 383 + Chương 384Chương 385

Chương 386Chương 387 + Chương 388Chương 389 + Chương 390

Chương 391 + Chương 392Chương 393 + Chương 394Chương 395

Chương 396Chương 397 + Chương 398Chương 399 + Chương 400

Chương 401 + Chương 402Chương 403 + Chương 404Chương 405

Chương 406Chương 407 + Chương 408Chương 409 + Chương 410

Chương 411 + Chương 412 + Chương 413 – Chương 414 + Chương 415

Chương 416Chương 417 + Chương 418Chương 419 + Chương 420

Chương 421 + Chương 422Chương 423 + Chương 424Chương 425

Chương 426Chương 427 + Chương 428Chương 429 + Chương 430

Chương 431 + Chương 432Chương 433 + Chương 434Chương 435

Chương 436Chương 437 + Chương 338Chương 439 + Chương 440

Chương 441 + Chương 442Chương 443 + Chương 444Chương 445

Chương 446 Chương 447 + Chương 448Chương 449 + Chương 450

Chương 451 + Chương 452Chương 453 + Chương 454Chương 455

Chương 456Chương 457 + Chương 458Chương 459 + Chương 460

Chương 461 + Chương 462Chương 463 + Chương 464Chương 465

Chương 466Chương 467 + Chương 468Chương 469 + Chương 470

Chương 471 + Chương 472Chương 473 + Chương 474Chương 475

Chương 476Chương 477 + Chương 478Chương 479 + Chương 480

Chương 481 + Chương 482Chương 483 + Chương 484Chương 485

Chương 486Chương 487 + Chương 488Chương 489 + Chương 490

Chương 491 + Chương 492Chương 493 + Chương 494Chương 495

Chương 496Chương 497 + Chương 498Chương 499 + Chương 500

Chương 501 + Chương 502Chương 503 + Chương 504Chương 505

Chương 506Chương 507 + Chương 508Chương 509 + Chương 510

Chương 511 + Chương 512Chương 513 + Chương 514 – Chương 515

Chương 516Chương 517 + Chương 518Chương 519 + Chương 520

Chương 521 + Chương 522Chương 523 + Chương 524Chương 525

Chương 526Chương 527 + Chương 528Chương 529 + Chương 530

Chương 531 + Chương 532Chương 533 + Chương 534Chương 535

Chương 536Chương 537 + Chương 358Chương 539 + Chương 540

Chương 541 + Chương 542Chương 543 + Chương 544Chương 545

Chương 546Chương 547 + Chương 548Chương 549 + Chương 550

Chương 551 + Chương 552Chương 553 + Chương 554Chương 555

Chương 556Chương 557 + Chương 558Chương 559 + Chương 560

Chương 561 + Chương 562Chương 563 + Chương 564Chương 565

Chương 566Chương 567 + Chương 568Chương 569 + Chương 570

Chương 571 + Chương 572Chương 573 + Chương 574Chương 575

Chương 576Chương 577 + Chương 578Chương 579 + Chương 580

Chương 581 + Chương 582Chương 583 + Chương 584Chương 585

Chương 586Chương 587 + Chương 588Chương 589 + Chương 590

Chương 591 + Chương 592Chương 593 + Chương 594Chương 595

Chương 596Chương 597 + Chương 598Chương 599 + Chương 600

Chương 601 + Chương 602Chương 603 + Chương 604Chương 605

Chương 606 – Chương 607 + Chương 608Chương 609 + Chương 610

Chương 611

Quyển 7: Tây Tuyến Vô Chiến Sự

Chương 612Chương 613 + Chương 614Chương 615

Chương 616 – Chương 617 + Chương 618Chương 619 + Chương 620

Chương 621 + Chương 622Chương 623 + Chương 624 Chương 625

Chương 626 – Chương 627 + Chương 628Chương 629 + Chương 630

Chương 631 + Chương 632Chương 633 + Chương 634Chương 635

Chương 636 – Chương 637 + Chương 638 Chương 639 + Chương 640

Chương 641 + Chương 642Chương 643 – Chương 644Chương 645

Chương 646 – Chương 647 + Chương 648Chương 649 + Chương 650

Chương 651 + Chương 652Chương 653 + Chương 654Chương 655

Chương 656 – Chương 657 + Chương 658Chương 659 + Chương 660

Chương 661 + Chương 662Chương 663 + Chương 664Chương 665

Chương 666 – Chương 667 + Chương 668Chương 669 + Chương 670

Chương 671 + Chương 672Chương 673 + Chương 674 Chương 675

Chương 676 – Chương 677 + Chương 678Chương 679 + Chương 680

Chương 681 + Chương 682Chương 683 + Chương 684 Chương 685

Chương 686 – Chương 687 + Chương 688Chương 689 + Chương 690

Chương 691 + Chương 692Chương 693 – Chương 694Chương 695

Chương 696 – Chương 697 – Chương 698Chương 699 – Chương 700

Chương 701 – Chương 702Chương 703

Quyển 8: Khói Lửa Lên

 Chương 704 Chương 705

Chương 706 – Chương 707 + Chương 708Chương 709 + Chương 710

Chương 711 + Chương 712Chương 713 + Chương 714Chương 715

Chương 716 – Chương 717 + Chương 718Chương 719 + Chương 720

Chương 721 + Chương 722Chương 723 + Chương 724Chương 725

Chương 726 – Chương 727 + Chương 728Chương 729 + Chương 730

Chương 731 + Chương 732Chương 733 + Chương 734Chương 735

Chương 736 – Chương 737 + Chương 738Chương 739 + Chương 740

Chương 741 + Chương 742Chương 743 + Chương 744 Chương 745

Chương 746 – Chương 747 + Chương 748Chương 749 + Chương 750

Chương 751 + Chương 752Chương 753 + Chương 754Chương 755

Chương 756 – Chương 757 + Chương 758Chương 759 + Chương 760

Chương 761 + Chương 762Chương 763 + Chương 764Chương 765

Chương 766 – Chương 767 + Chương 768Chương 769 + Chương 770

Chương 771 + Chương 772Chương 773 + Chương 774Chương 775

Chương 776 – Chương 777 + Chương 778Chương 779 + Chương 780

Chương 781 + Chương 782Chương 783 + Chương 784Chương 785

Chương 786 – Chương 787 + Chương 788Chương 789 + Chương 790

Chương 791 + Chương 792Chương 793 + Chương 794Chương 795

Chương 796 – Chương 797 + Chương 798Chương 799 + Chương 800

Chương 801 – Chương 802Chương 803 – Chương 804Chương 805

Chương 806 – Chương 807 – Chương 808Chương 809 – Chương 810

Chương 811 – Chương 812Chương 813 – Chương 814Chương 815

Chương 816 – Chương 817 – Chương 818Chương 819 – Chương 820

Chương 821 – Chương 822Chương 823 – Chương 824Chương 825

Chương 826 – Chương 827 – Chương 828Chương 829 – Chương 830

Chương 831 – Chương 832Chương 833 – Chương 834 Chương 835

Chương 836 – Chương 837 – Chương 838Chương 839 – Chương 840

Chương 841 – Chương 842Chương 843 – Chương 844Chương 845

Chương 846 – Chương 847 – Chương 848Chương 849 – Chương 850

Chương 851 – Chương 852Chương 853 – Chương 854Chương 855

Chương 856 – Chương 857 – Chương 858Chương 859 – Chương 860

Chương 861 – Chương 862Chương 863 – Chương 864 Chương 865

Chương 866 – Chương 867 + Chương 868Chương 869 + Chương 870

Chương 871 + Chương 872Chương 873 + Chương 874Chương 875

Chương 876 – Chương 877 + Chương 878Chương 879 + Chương 880

Chương 881 + Chương 882Chương 883 + Chương 884Chương 885

Chương 886 – Chương 887 + Chương 888Chương 889 + Chương 890

Chương 891 + Chương 892 Chương 893 + Chương 894Chương 895

Chương 896 – Chương 897 + Chương 898Chương 899 + Chương 900

Chương 901 + Chương 902Chương 903 + Chương 904Chương 905

Chương 906 – Chương 907 + Chương 908Chương 909 + Chương 910

Chương 911 + Chương 912Chương 913 – Chương 914Chương 915

Chương 916 – Chương 917 – Chương 918Chương 919 – Chương 920

Chương 921 – Chương 922Chương 923 – Chương 924Chương 925

Chương 926 – Chương 927 – Chương 928Chương 929 – Chương 930

Chương 931 – Chương 932Chương 933 – Chương 934Chương 935

Chương 936 – Chương 937 + Chương 938Chương 939 + Chương 940

Chương 941 + Chương 942Chương 943 – Chương 944Chương 945

Chương 946 – Chương 947 – Chương 948Chương 949 – Chương 950

Chương 951 – Chương 952Chương 953 – Chương 954Chương 955

Chương 956 – Chương 957 – Chương 958Chương 959 – Chương 960

Chương 961 – Chương 962Chương 963 – Chương 964Chương 965

Chương 966 – Chương 967 – Chương 968Chương 969 – Chương 970

Chương 971 – Chương 972Chương 973 – Chương 974Chương 975

Chương 976 – Chương 977 – Chương 978Chương 979 – Chương 980

Chương 981 – Chương 982Chương 983 – Chương 984 – Chương 985

Chương 986 – Chương 987 – Chương 988 – Chương 989 – Chương 990

Chương 991 – Chương 992 – Chương 993 – Chương 994 – Chương 995

Chương 996 – Chương 997 – Chương 998 – Chương 999 – Chương 1000

Chương 1001 – Chương 1002 – Chương 1003 – Chương 1004 – Chương 1005

Chương 1006 – Chương 1007 – Chương 1008 – Chương 1009 – Chương 1010

Chương 1011 – Chương 1012 – Chương 1013 – Chương 1014 – Chương 1015

Chương 1016 – Chương 1017 – Chương 1018 – Chương 1019 – Chương 1020

Chương 1021 – Chương 1022 – Chương 1023 – Chương 1024 – Chương 1025

Chương 1026 – Chương 1027 – Chương 1028 – Chương 1029 – Chương 1030

Chương 1031 – Chương 1032 – Chương 1033 – Chương 1034 – Chương 1035

Chương 1036 – Chương 1037 – Chương 1038 – Chương 1039 – Chương 1040

Chương 1041 – Chương 1042 – Chương 1043 – Chương 1044 – Chương 1045

Chương 1046 – Chương 1047 – Chương 1048 – Chương 1049 – Chương 1050

Chương 1051 – Chương 1052 – Chương 1053 – Chương 1054 – Chương 1055

Chương 1056 – Chương 1057 – Chương 1058 – Chương 1059 – Chương 1060

Chương 1061 – Chương 1062 – Chương 1063 – Chương 1064 – Chương 1065

Chương 1066 – Chương 1067 – Chương 1068 – Chương 1069 – Chương 1070

Chương 1071 – Chương 1072 – Chương 1073 – Chương 1074 – Chương 1075

Chương 1076 – Chương 1077 – Chương 1078 – Chương 1079 – Chương 1080

Chương 1081 – Chương 1082 – Chương 1083 – Chương 1084 – Chương 1085

Chương 1086 – Chương 1087 – Chương 1088 – Chương 1089 – Chương 1090

Chương 1091 – Chương 1092 – Chương 1093 – Chương 1094 – Chương 1095

Chương 1096 – Chương 1097 – Chương 1098 – Chương 1099 – Chương 1100

Chương 1001 – Chương 1002 – Chương 1003 – Chương 1004 – Chương 1005

Chương 1006 – Chương 1007 – Chương 1008 – Chương 1009 – Chương 1010

Chương 1011 – Chương 1012 – Chương 1013 – Chương 1014 – Chương 1015

Chương 1016 – Chương 1017 – Chương 1018 – Chương 1019 – Chương 1020

Chương 1021 – Chương 1022 – Chương 1023 – Chương 1024 – Chương 1025

Chương 1026 – Chương 1027 – Chương 1028 – Chương 1029 – Chương 1030

Chương 1031 – Chương 1032 – Chương 1033 – Chương 1034 – Chương 1035

Chương 1036 – Chương 1037 – Chương 1038 – Chương 1039 – Chương 1040

Chương 1041 – Chương 1042 – Chương 1043 – Chương 1044 – Chương 1045

Chương 1046 – Chương 1047 – Chương 1048 – Chương 1049 – Chương 1050

Chương 1051 – Chương 1052 – Chương 1053 – Chương 1054 – Chương 1055

Chương 1056 – Chương 1057 – Chương 1058 – Chương 1059 – Chương 1060

Chương 1061 – Chương 1062 – Chương 1063 – Chương 1064 – Chương 1065

Chương 1066 – Chương 1067 – Chương 1068 – Chương 1069 – Chương 1070

Chương 1071 – Chương 1072 – Chương 1073 – Chương 1074 – Chương 1075

Chương 1076 – Chương 1077 – Chương 1078 – Chương 1079 – Chương 1080

Chương 1081 – Chương 1082 – Chương 1083 – Chương 1084 – Chương 1085

Chương 1086 – Chương 1087 – Chương 1088 – Chương 1089 – Chương 1090

Chương 1091 – Chương 1092 – Chương 1093 – Chương 1094 – Chương 1095

Chương 1096 – Chương 1097 – Chương 1098 – Chương 1099 – Chương 1100

Chương 1001 – Chương 1002 – Chương 1003 – Chương 1004 – Chương 1005

Chương 1006 – Chương 1007 – Chương 1008 – Chương 1009 – Chương 1010

Chương 1011 – Chương 1012 – Chương 1013 – Chương 1014 – Chương 1015

Chương 1016 – Chương 1017 – Chương 1018 – Chương 1019 – Chương 1020

Chương 1021 – Chương 1022 – Chương 1023 – Chương 1024 – Chương 1025

Chương 1026 – Chương 1027 – Chương 1028 – Chương 1029 – Chương 1030

Chương 1031 – Chương 1032 – Chương 1033 – Chương 1034 – Chương 1035

Chương 1036 – Chương 1037 – Chương 1038 – Chương 1039 – Chương 1040

Chương 1041 – Chương 1042 – Chương 1043 – Chương 1044 – Chương 1045

Chương 1046 – Chương 1047 – Chương 1048 – Chương 1049 – Chương 1050

Chương 1051 – Chương 1052 – Chương 1053 – Chương 1054 – Chương 1055

Chương 1056 – Chương 1057 – Chương 1058 – Chương 1059 – Chương 1060

Chương 1061 – Chương 1062 – Chương 1063 – Chương 1064 – Chương 1065

Chương 1066 – Chương 1067 – Chương 1068 – Chương 1069 – Chương 1070

Chương 1071 – Chương 1072 – Chương 1073 – Chương 1074 – Chương 1075

Chương 1076 – Chương 1077 – Chương 1078 – Chương 1079 – Chương 1080

Chương 1081 – Chương 1082 – Chương 1083 – Chương 1084 – Chương 1085

Chương 1086 – Chương 1087 – Chương 1088 – Chương 1089 – Chương 1090

Chương 1091 – Chương 1092 – Chương 1093 – Chương 1094 – Chương 1095

Chương 1096 – Chương 1097 – Chương 1098 – Chương 1099 – Chương 1100

Chương 1101 – Chương 1102 – Chương 1103 – Chương 1104 – Chương 1105

Chương 1106 – Chương 1107 – Chương 1108 – Chương 1109 – Chương 1110

Chương 1111 – Chương 1112 – Chương 1113 – Chương 1114 – Chương 1115

Chương 1116 – Chương 1117 – Chương 1118 – Chương 1119 – Chương 1120

Chương 1121 – Chương 1122 – Chương 1123 – Chương 1124 – Chương 1125

Chương 1126 – Chương 1127 – Chương 1128 – Chương 1129 – Chương 1130

Chương 1131 – Chương 1132 – Chương 1133 – Chương 1134 – Chương 1135

Chương 1136 – Chương 1137 – Chương 1138 – Chương 1139 – Chương 1140

Chương 1141 – Chương 1142 – Chương 1143 – Chương 1144 – Chương 1145

Chương 1146 – Chương 1147 – Chương 1148 – Chương 1149 – Chương 1150

Chương 1151 – Chương 1152 – Chương 1153 – Chương 1154 – Chương 1155

Chương 1156 – Chương 1157 – Chương 1158 – Chương 1159 – Chương 1160

Chương 1061 – Chương 1062 – Chương 1063 – Chương 1064 – Chương 1065

Chương 1166 – Chương 1167 – Chương 1168 – Chương 1169 – Chương 1170

Chương 1171 – Chương 1172 – Chương 1173 – Chương 1174 – Chương 1175

Chương 1176 – Chương 1177 – Chương 1178 – Chương 1179 – Chương 1180

Chương 1081 – Chương 1182 – Chương 1183 – Chương 1184 – Chương 1185

Chương 1186 – Chương 1187 – Chương 1188 – Chương 1189 – Chương 1190

Chương 1191 – Chương 1192 – Chương 1193 – Chương 1194 – Chương 1195

Chương 1196 – Chương 1197 – Chương 1198 – Chương 1199 – Chương 1200

Chương 1201 – Chương 1202 – Chương 1203 – Chương 1204 – Chương 1205

Chương 1206 – Chương 1207 – Chương 1208 – Chương 1209 – Chương 1210

Chương 1221 – Chương 1222 – Chương 1223 – Chương 1224 – Chương 1225

Chương 1226 – Chương 1227 – Chương 1228 – Chương 1229 – Chương 1212

Chương 1211 – Chương 1212 – Chương 1213 – Chương 1214 – Chương 1215

Chương 1216 – Chương 1217 – Chương 1218 – Chương 1219 – Chương 1220

Chương 1221 – Chương 1222 – Chương 1223 – Chương 1224 – Chương 1225

Chương 1226 – Chương 1227 – Chương 1228 – Chương 1229 – Chương 1230

Chương 1231 – Chương 1232 – Chương 1233 – Chương 1234 – Chương 1235

Chương 1236 – Chương 1237 – Chương 1238 – Chương 1239 – Chương 1242

Chương 1241 – Chương 1242 – Chương 1243 – Chương 1244 – Chương 1245

Chương 1246 – Chương 1247 – Chương 1248 – Chương 1249 – Chương 1250

Chương 1251 – Chương 1252 – Chương 1253 – Chương 1254 – Chương 1255

Chương 1256 – Chương 1257 – Chương 1258 – Chương 1259 – Chương 1260

Chương 1261 – Chương 1262 – Chương 1263 – Chương 1264 – Chương 1265

Chương 1266 – Chương 1267 – Chương 1268 – Chương 1269 – Chương 1270

Chương 1271 – Chương 1272 – Chương 1273 – Chương 1274 – Chương 1275

Chương 1276 – Chương 1277 – Chương 1278 – Chương 1279 – Chương 1280

Chương 1281 – Chương 1282 – Chương 1283 – Chương 1284 – Chương 1285

Chương 1286 – Chương 1287 – Chương 1288 – Chương 1289 – Chương 1290

Chương 1291 – Chương 1292 – Chương 1293 – Chương 1294 – Chương 1295

Chương 1296 – Chương 1297 – Chương 1298 – Chương 1299 – Chương 1300

Chương 1301 – Chương 1302 – Chương 1303 – Chương 1304 – Chương 1305

Chương 1306 – Chương 1307 – Chương 1308 – Chương 1309 – Chương 1310

Chương 1311 – Chương 1312 – Chương 1313 – Chương 1314 – Chương 1315

Chương 1316 – Chương 1317 – Chương 1318 – Chương 1319 – Chương 1320

Chương 1321 – Chương 1322 – Chương 1323 – Chương 1324 – Chương 1325

Chương 1326 – Chương 1327 – Chương 1328 – Chương 1329 – Chương 1330

Chương 1331 – Chương 1332 – Chương 1333 – Chương 1334 – Chương 1335

Chương 1336 – Chương 1337 – Chương 1338 – Chương 1339 – Chương 1340

Chương 1341 – Chương 1342 – Chương 1343 – Chương 1344 – Chương 1345

Chương 1346 – Chương 1347 – Chương 1348 – Chương 1349 – Chương 1350

Chương 1351 – Chương 1352 – Chương 1353 – Chương 1354 – Chương 1355

Chương 1356 – Chương 1357 – Chương 1358 – Chương 1359 – Chương 1360

Chương 1361 – Chương 1362 – Chương 1363 – Chương 1364 – Chương 1365

Chương 1366 – Chương 1367 – Chương 1368 – Chương 1369 – Chương 1370

Quyển 9: Mộng Phù Sinh

Chương 1371 – Chương 1372 – Chương 1373 – Chương 1374 – Chương 1375

Chương 1376 – Chương 1377 – Chương 1378 – Chương 1379 – Chương 1380

Chương 1381 – Chương 1382 – Chương 1383 – Chương 1384 – Chương 1385

Chương 1386 – Chương 1387 – Chương 1388 – Chương 1389 – Chương 1390

Chương 1391 – Chương 1392 – Chương 1393 – Chương 1394 – Chương 1395

Chương 1396 – Chương 1397 – Chương 1398 – Chương 1399 – Chương 1400

Chương 1401 – Chương 1402 – Chương 1403 – Chương 1404 – Chương 1405

Chương 1406 – Chương 1407 – Chương 1408 – Chương 1409 – Chương 1410

Chương 1411 – Chương 1412 – Chương 1413 – Chương 1414 – Chương 1415

Chương 1416 – Chương 1417 – Chương 1418 – Chương 1419 – Chương 1420

Chương 1421 – Chương 1422 – Chương 1423 – Chương 1424 – Chương 1425

Chương 1426 – Chương 1427 – Chương 1428 – Chương 1429 – Chương 1430

Chương 1431 – Chương 1432 – Chương 1433 – Chương 1434 – Chương 1435

Chương 1436 – Chương 1437 – Chương 1438 – Chương 1439 – Chương 1440

Chương 1441 – Chương 1442 – Chương 1443 – Chương 1444 – Chương 1445

Chương 1446 – Chương 1447 – Chương 1448 – Chương 1449 – Chương 1450

Chương 1451 – Chương 1452 – Chương 1453 – Chương 1454 – Chương 1455

Chương 1456 – Chương 1457 – Chương 1458 – Chương 1459 – Chương 1460

Chương 1461 – Chương 1462 – Chương 1463 – Chương 1464 – Chương 1465

Chương 1466 – Chương 1467 – Chương 1468 – Chương 1469 – Chương 1470

Chương 1471 – Chương 1472 – Chương 1473 – Chương 1474 – Chương 1475

Chương 1476 – Chương 1477 – Chương 1478 – Chương 1479 – Chương 1480

Chương 1481 – Chương 1482 – Chương 1483 – Chương 1484 – Chương 1485

Chương 1486 – Chương 1487 – Chương 1488 – Chương 1489 – Chương 1490

Chương 1491 – Chương 1492 – Chương 1493 – Chương 1494 – Chương 1495

Chương 1496 – Chương 1497 – Chương 1498 – Chương 1499 – Chương 1500

Chương 1501 – Chương 1502 – Chương 1503 – Chương 1504 – Chương 1505

Chương 1506 – Chương 1507 – Chương 1508 – Chương 1509 – Chương 1510

Chương 1511 – Chương 1512 – Chương 1513 – Chương 1514 – Chương 1515

Chương 1516 – Chương 1517 – Chương 1518 – Chương 1519 – Chương 1520

Chương 1521 – Chương 1522 – Chương 1523 – Chương 1524 – Chương 1525

Chương 1526 – Chương 1527 – Chương 1528 – Chương 1529 – Chương 1530

Chương 1531 – Chương 1532 – Chương 1533 – Chương 1534 – Chương 1535

Chương 1536 – Chương 1537 – Chương 1538 – Chương 1539 – Chương 1540

Chương 1541 – Chương 1542 – Chương 1543 – Chương 1544 – Chương 1545

Chương 1546 – Chương 1547 – Chương 1548 – Chương 1549 – Chương 1550

Chương 1551 – Chương 1552 – Chương 1553 – Chương 1554 – Chương 1555

Chương 1556 – Chương 1557 – Chương 1558 – Chương 1559 – Chương 1560

Chương 1561 – Chương 1562 – Chương 1563 – Chương 1564 – Chương 1565

Chương 1566 – Chương 1567 – Chương 1568 – Chương 1569 – Chương 1570

Chương 1571 – Chương 1572 – Chương 1573 – Chương 1574 – Chương 1575

Chương 1576 – Chương 1577 – Chương 1578 – Chương 1579 – Chương 1580

Chương 1581 – Chương 1582 – Chương 1583 – Chương 1584 – Chương 1585

Chương 1586 – Chương 1587 – Chương 1588 – Chương 1589 – Chương 1590

Chương 1591 – Chương 1592 – Chương 1593 – Chương 1594 – Chương 1595

Chương 1596 – Chương 1597 – Chương 1598 – Chương 1599 – Chương 1600

Chương 1601 – Chương 1602 – Chương 1603 – Chương 1604 – Chương 1605

Chương 1606 – Chương 1607 – Chương 1608 – Chương 1609 – Chương 1610

Chương 1611 – Chương 1612 – Chương 1613 – Chương 1614 – Chương 1615

Chương 1615 – Chương 1617 – Chương 1618 – Chương 1619 – Chương 1620

Chương 1621 – Chương 1622 – Chương 1623 – Chương 1624 – Chương 1625

Chương 1626 – Chương 1627 – Chương 1628 – Chương 1629 – Chương 1630

Chương 1631 – Chương 1632 – Chương 1633 – Chương 1634 – Chương 1635

Chương 1636 – Chương 1637 – Chương 1638 – Chương 1639 – Chương 1640

Chương 1641 – Chương 1642 – Chương 1643 – Chương 1644 – Chương 1645

Chương 1646 – Chương 1647 – Chương 1648 – Chương 1649 – Chương 1650

Chương 1651 – Chương 1652 – Chương 1653 – Chương 1654 – Chương 1655

Chương 1656 – Chương 1657 – Chương 1658 – Chương 1659 – Chương 1660

Chương 1661 – Chương 1662 – Chương 1663 – Chương 1664 – Chương 1665

Chương 1666 – Chương 1667 – Chương 1668 – Chương 1669 – Chương 1670

Chương 1671 – Chương 1672 – Chương 1673 – Chương 1674 – Chương 1675

Chương 1676 – Chương 1677 – Chương 1678 – Chương 1679 – Chương 1680

Chương 1681 – Chương 1682 – Chương 1683 – Chương 1684 – Chương 1685

Chương 1686 – Chương 1687 – Chương 1688 – Chương 1689 – Chương 1690

Chương 1691 – Chương 1692 – Chương 1693 – Chương 1694 – Chương 1695

Chương 1696 – Chương 1697 – Chương 1698 – Chương 1699 – Chương 1700

Chương 1701 – Chương 1702 – Chương 1703 – Chương 1704 – Chương 1705

Chương 1706 – Chương 1707 – Chương 1708 – Chương 1709 – Chương 1710

Chương 1711 – Chương 1712 – Chương 1713 – Chương 1714 – Chương 1715

Chương 1715 – Chương 1717 – Chương 1718 – Chương 1719 – Chương 1720

Chương 1721 – Chương 1722 – Chương 1723 – Chương 1724 – Chương 1725

Chương 1726 – Chương 1727 – Chương 1728 – Chương 1729 – Chương 1730

Chương 1731 – Chương 1732 – Chương 1733 – Chương 1734 – Chương 1735

Chương 1736 – Chương 1737 – Chương 1738 – Chương 1739 – Chương 1740

Chương 1741 – Chương 1742 – Chương 1743 – Chương 1744 – Chương 1745

Chương 1746 – Chương 1747 – Chương 1748 – Chương 1749 – Chương 1750

Chương 1751 – Chương 1752 – Chương 1753 – Chương 1754 – Chương 1755

Chương 1756 – Chương 1757 – Chương 1758 – Chương 1759 – Chương 1760

Chương 1761 – Chương 1762 – Chương 1763 – Chương 1764 – Chương 1765

Chương 1766 – Chương 1767 – Chương 1768 – Chương 1769 – Chương 1770

Chương 1771 – Chương 1772 – Chương 1773 – Chương 1774 – Chương 1775

Chương 1776 – Chương 1777 – Chương 1778 – Chương 1779 – Chương 1780

Chương 1781 – Chương 1782 – Chương 1783 – Chương 1784 – Chương 1785

Chương 1786 – Chương 1787 – Chương 1788 – Chương 1789 – Chương 1790

Chương 1791 – Chương 1792 – Chương 1793 – Chương 1794 – Chương 1795

Chương 1796 – Chương 1797 – Chương 1798 – Chương 1799 – Chương 1800

Chương 1801 – Chương 1802 – Chương 1803 – Chương 1804 – Chương 1805

Chương 1806 – Chương 1807 – Chương 1808 – Chương 1809 – Chương 1810

Chương 1811 – Chương 1812 – Chương 1813 – Chương 1814 – Chương 1815

Chương 1816 – Chương 1817 – Chương 1818 – Chương 1819 – Chương 1820

Chương 1821 – Chương 1822 – Chương 1823 – Chương 1824 – Chương 1825

Chương 1826 – Chương 1827 – Chương 1828 – Chương 1829 – Chương 1830

Chương 1831 – Chương 1832 – Chương 1833 – Chương 1834 – Chương 1835

Chương 1836 – Chương 1837 – Chương 1838 – Chương 1839 – Chương 1840

Chương 1841 – Chương 1842 – Chương 1843 – Chương 1844 – Chương 1845

Chương 1846 – Chương 1847 – Chương 1848 – Chương 1849 – Chương 1850

Chương 1851 – Chương 1852 – Chương 1853 – Chương 1854 – Chương 1855

Chương 1856 – Chương 1857 – Chương 1858 – Chương 1859 – Chương 1860

Chương 1861 – Chương 1862 – Chương 1863 – Chương 1864 – Chương 1865

Chương 1866 – Chương 1867 – Chương 1868 – Chương 1869 – Chương 1870

Chương 1871 – Chương 1872 – Chương 1873 – Chương 1874 – Chương 1875

Chương 1876 – Chương 1877 – Chương 1878 – Chương 1879 – Chương 1880

Chương 1881 – Chương 1882 – Chương 1883 – Chương 1884 – Chương 1885

Chương 1886 – Chương 1887 – Chương 1888 – Chương 1889 – Chương 1890

Chương 1891 – Chương 1892 – Chương 1893 – Chương 1894 – Chương 1895

Chương 1896 – Chương 1897 – Chương 1898 – Chương 1899 – Chương 1900

Chương 1901 – Chương 1902 – Chương 1903 – Chương 1904 – Chương 1905

Chương 1906 – Chương 1907 – Chương 1908 – Chương 1909 – Chương 1910

Chương 1911 – Chương 1912 – Chương 1913 – Chương 1914 – Chương 1915

Chương 1915 – Chương 1917 – Chương 1918 – Chương 1919 – Chương 1920

Chương 1921 – Chương 1922 – Chương 1923 – Chương 1924 – Chương 1925

Chương 1926 – Chương 1927 – Chương 1928 – Chương 1929 – Chương 1930

Chương 1931 – Chương 1932 – Chương 1933 – Chương 1934 – Chương 1935

Chương 1936 – Chương 1937 – Chương 1938 – Chương 1939 – Chương 1940

Chương 1941 – Chương 1942 – Chương 1943 – Chương 1944 – Chương 1945

Chương 1946 – Chương 1947 – Chương 1948 – Chương 1949 – Chương 1950

Chương 1951 – Chương 1952 – Chương 1953 – Chương 1954 – Chương 1955

Chương 1956 – Chương 1957 – Chương 1958 – Chương 1959 – Chương 1960

Chương 1961 – Chương 1962 – Chương 1963

QUYỂN 10: THẾ GIỚI CỦA NÀNG

 Chương 1964 – Chương 1965

Chương 1966 – Chương 1967 – Chương 1968 – Chương 1969 – Chương 1970

Chương 1971 – Chương 1972 – Chương 1973 – Chương 1974 – Chương 1975

Chương 1976 – Chương 1977 – Chương 1978 – Chương 1979 – Chương 1980

Chương 1981 – Chương 1982 – Chương 1983 – Chương 1984 – Chương 1985

Chương 1986 – Chương 1987 – Chương 1988 – Chương 1989 – Chương 1990

Chương 1991 – Chương 1992 – Chương 1993 – Chương 1994 – Chương 1995

Chương 1996 – Chương 1997 – Chương 1998 – Chương 1999 – Chương 2000

Chương 2001 – Chương 2002 – Chương 2003 – Chương 2004 – Chương 2005

Chương 2006 – Chương 2007 – Chương 2008 – Chương 2009 – Chương 2010

Chương 2011 – Chương 2012 – Chương 2013 – Chương 2014 – Chương 2015

Chương 2016 – Chương 2017 – Chương 2018 – Chương 2019 – Chương 2020

Chương 2021 – Chương 2022 – Chương 2023 – Chương 2024 – Chương 2025

Chương 2026 – Chương 2027 – Chương 2028 – Chương 2029 – Chương 2030

Chương 2031 – Chương 2032 – Chương 2033 – Chương 2034 – Chương 2035

Chương 2036 – Chương 2037 – Chương 2038 – Chương 2039 – Chương 2040

Chương 2041 – Chương 2042 – Chương 2043 – Chương 2044 – Chương 2045

Chương 2046 – Chương 2047 – Chương 2048 

QUYỂN 11: Tranh Giành Thiên Hạ

Chương 2049 – Chương 2050

Chương 2051 – Chương 2052 – Chương 2053 – Chương 2054 – Chương 2055

Chương 2056 – Chương 2057 – Chương 2058 – Chương 2059 – Chương 2060

Chương 2061 – Chương 2062 – Chương 2063 – Chương 2064 – Chương 2065

Chương 2066 – Chương 2067 – Chương 2068 – Chương 2069 – Chương 2070

Chương 2071 – Chương 2072 – Chương 2073 – Chương 2074 – Chương 2075

Chương 2076 – Chương 2077 – Chương 2078 – Chương 2079 – Chương 2080

Chương 2081 – Chương 2082 – Chương 2083 – Chương 2084 – Chương 2085

Chương 2086 – Chương 2087 – Chương 2088 – Chương 2089 – Chương 2090

Chương 2091 – Chương 2092 – Chương 2093 – Chương 2094 – Chương 2095

Chương 2096 – Chương 2097 – Chương 2098 – Chương 2099 – Chương 2100

Chương 2101 – Chương 2102 – Chương 2103 – Chương 2104 – Chương 2105

Chương 2106 – Chương 2107 – Chương 2108 – Chương 2109 – Chương 2110

Chương 2111 – Chương 2112 – Chương 2113 – Chương 2114 – Chương 2115

Chương 2116 – Chương 2117 – Chương 2121 – Chương 2119 – Chương 2120

Chương 2121 – Chương 2122 – Chương 2123 – Chương 2124 – Chương 2125

Chương 2126 – Chương 2127 – Chương 2128 – Chương 2129 – Chương 2130

Chương 2131 – Chương 2132 – Chương 2133 – Chương 2134 – Chương 2135

Chương 2136 – Chương 2137 – Chương 2138 – Chương 2139 – Chương 2140

Chương 2141 – Chương 2142 – Chương 2143 – Chương 2144 – Chương 2145

Chương 2146 – Chương 2147 – Chương 2148 – Chương 2149 – Chương 2150

Chương 2151 – Chương 2152 – Chương 2153 – Chương 2154 – Chương 2155

Chương 2156 – Chương 2157 – Chương 2158 – Chương 2159 – Chương 2160

Chương 2161 – Chương 2162 – Chương 2163 – Chương 2164 – Chương 2165

Chương 2166 – Chương 2167 – Chương 2168 – Chương 2169 – Chương 2170

Chương 2171 – Chương 2172 – Chương 2173 – Chương 2174 – Chương 2175

Chương 2176 – Chương 2177 – Chương 2178 – Chương 2179 – Chương 2180

Chương 2181 – Chương 2182 – Chương 2183 – Chương 2184 – Chương 2185

Chương 2186 – Chương 2187 – Chương 2188 – Chương 2189 – Chương 2190

Chương 2191 – Chương 2192 – Chương 2193 – Chương 2194 – Chương 2195

Chương 2196 – Chương 2197 – Chương 2198 – Chương 2199 – Chương 2200

Chương 2201 – Chương 2202 – Chương 2203 – Chương 2204 – Chương 2205

Chương 2206 – Chương 2207 – Chương 2208 – Chương 2209 – Chương 2210

Chương 2211 – Chương 2212 – Chương 2213 – Chương 2214 – Chương 2215

Chương 2216 – Chương 2217 – Chương 2218 – Chương 2219 – Chương 2220

Chương 2221 – Chương 2222 – Chương 2223 – Chương 2224 – Chương 2225

Chương 2226 – Chương 2227 – Chương 2228 – Chương 2229 – Chương 2230

Chương 2231 – Chương 2232 – Chương 2233 – Chương 2234 – Chương 2235

Chương 2236 – Chương 2237 – Chương 2238 – Chương 2239 – Chương 2240

Chương 2241 – Chương 2242 – Chương 2243 – Chương 2244 – Chương 2245

Chương 2246 – Chương 2247 – Chương 2248 – Chương 2249 – Chương 2250

Chương 2251 – Chương 2252 – Chương 2253 – Chương 2254 – Chương 2255

Chương 2256 – Chương 2257 – Chương 2258 – Chương 2259 – Chương 2260

Chương 2261 – Chương 2262 – Chương 2263 – Chương 2264 – Chương 2265

Chương 2266 – Chương 2267 – Chương 2268 – Chương 2269 – Chương 2270

Chương 2271 – Chương 2272 – Chương 2273 – Chương 2274 – Chương 2275

Chương 2276 – Chương 2277 – Chương 2278 – Chương 2279 – Chương 2280

Chương 2281 – Chương 2282 – Chương 2283 – Chương 2284 – Chương 2285

Chương 2286 – Chương 2287 – Chương 2288 – Chương 2289 – Chương 2290

Chương 2291 – Chương 2292 – Chương 2293 – Chương 2294 – Chương 2295

Chương 2296 – Chương 2297 – Chương 2298 – Chương 2299 – Chương 2300

Chương 2301 – Chương 2302 – Chương 2303 – Chương 2304 – Chương 2305

Chương 2306 – Chương 2307 – Chương 2308 – Chương 2309 – Chương 2310

Chương 2311 – Chương 2312 – Chương 2313 – Chương 2314 – Chương 2315

Chương 2316 – Chương 2317 – Chương 2318 – Chương 2319 – Chương 2320

Chương 2321 – Chương 2322 – Chương 2323 – Chương 2324 – Chương 2325

Chương 2326 – Chương 2327 – Chương 2328 – Chương 2329 – Chương 2330

Chương 2331 – Chương 2332 – Chương 2333 – Chương 2334 – Chương 2335

Chương 2336 – Chương 2337 – Chương 2338 – Chương 2339 – Chương 2340

Chương 2341 – Chương 2342 – Chương 2343 – Chương 2344 – Chương 2345

Chương 2346 – Chương 2347 – Chương 2348 – Chương 2349 – Chương 2350

Chương 2351 – Chương 2352 – Chương 2353 – Chương 2354 – Chương 2355

Chương 2356 – Chương 2357 – Chương 2358 – Chương 2359 – Chương 2360

Chương 2361 – Chương 2362 – Chương 2363 – Chương 2364 – Chương 2365

Chương 2366 – Chương 2367 – Chương 2368 – Chương 2369 – Chương 2370

Chương 2371 – Chương 2372 – Chương 2373 – Chương 2374 – Chương 2375

Chương 2376 – Chương 2377 – Chương 2378 – Chương 2379 – Chương 2380

Chương 2381 – Chương 2382 – Chương 2383 – Chương 2384 – Chương 2385

Chương 2386 – Chương 2387 – Chương 2388 – Chương 2389 – Chương 2390

Chương 2391 – Chương 2392 – Chương 2393 – Chương 2394 – Chương 2395

Chương 2396 – Chương 2397 – Chương 2398 – Chương 2399 – Chương 2400

Chương 2401 – Chương 2402 – Chương 2403 – Chương 2404 – Chương 2405

Chương 2406 – Chương 2407 – Chương 2408 – Chương 2409 – Chương 2410

Chương 2411 – Chương 2412 – Chương 2413 – Chương 2414 – Chương 2415

Chương 2416 – Chương 2417 – Chương 2418 – Chương 2419 – Chương 2420

Chương 2421 – Chương 2422 – Chương 2423 – Chương 2424 – Chương 2425

Chương 2426 – Chương 2427 – Chương 2428 – Chương 2429 – Chương 2430

Chương 2431 – Chương 2432 – Chương 2433 – Chương 2434 – Chương 2435

Chương 2436 – Chương 2437 – Chương 2438 – Chương 2439 – Chương 2440

Chương 2441 – Chương 2442 – Chương 2443 – Chương 2444 – Chương 2445

Chương 2446 – Chương 2447 – Chương 2448 – Chương 2449 – Chương 2450

Chương 2451 – Chương 2452 – Chương 2453 – Chương 2454 – Chương 2455

Chương 2456 – Chương 2457 – Chương 2458 – Chương 2459 – Chương 2460

Chương 2461 – Chương 2462 – Chương 2463 – Chương 2464 – Chương 2465

Chương 2466 – Chương 2467 – Chương 2468 – Chương 2469 – Chương 2470

Chương 2471 – Chương 2472 – Chương 2473 – Chương 2474 – Chương 2475

Chương 2476 – Chương 2477 – Chương 2478 – Chương 2479 – Chương 2480

Chương 2481 – Chương 2482 – Chương 2483 – Chương 2484 – Chương 2485

Chương 2486 – Chương 2487 – Chương 2488 – Chương 2489 – Chương 2490

Chương 2491 – Chương 2492 – Chương 2493 – Chương 2494 – Chương 2495

Chương 2496 – Chương 2497 – Chương 2498 – Chương 2499 – Chương 2500

Chương 2501 – Chương 2502 – Chương 2503 – Chương 2504 – Chương 2505

Chương 2506 – Chương 2507 – Chương 2508 – Chương 2509 – Chương 2510

Chương 2511 – Chương 2512 – Chương 2513 – Chương 2514 – Chương 2515

Chương 2516 – Chương 2517 – Chương 2518 – Chương 2519 – Chương 2520

Chương 2521 – Chương 2522 – Chương 2523 – Chương 2524 – Chương 2525

Chương 2526 – Chương 2527 – Chương 2528 – Chương 2529 – Chương 2530

Chương 2531 – Chương 2532 – Chương 2533 – Chương 2534 – Chương 2535

Chương 2536 – Chương 2537 – Chương 2538 – Chương 2539 – Chương 2540

Chương 2541 – Chương 2542 – Chương 2543 – Chương 2544 – Chương 2545

Chương 2546 – Chương 2547 – Chương 2548 – Chương 2549 – Chương 2550

Chương 2551 – Chương 2552 – Chương 2553 – Chương 2554 – Chương 2555

Chương 2556 – Chương 2557 – Chương 2558 – Chương 2559 – Chương 2560

Chương 2561 – Chương 2562 – Chương 2563 – Chương 2564 – Chương 2565

Chương 2566 – Chương 2567 – Chương 2568 – Chương 2569 – Chương 2570

Chương 2571 – Chương 2572 – Chương 2573 – Chương 2574 – Chương 2575

Chương 2576 – Chương 2577 – Chương 2578 – Chương 2579 – Chương 2580

Chương 2581 – Chương 2582 – Chương 2583 – Chương 2584 – Chương 2585

Chương 2586 – Chương 2587 – Chương 2588 – Chương 2589 – Chương 2590

Chương 2591 – Chương 2592 – Chương 2593 – Chương 2594 – Chương 2595

Chương 2596 – Chương 2597 – Chương 2598 – Chương 2599 – Chương 2600

Chương 2601 – Chương 2602 – Chương 2603 – Chương 2604 – Chương 2605

Chương 2606 – Chương 2607 – Chương 2608 – Chương 2609 – Chương 2610

Chương 2611 – Chương 2612 – Chương 2613 – Chương 2614 – Chương 2615

Chương 2616 – Chương 2617 – Chương 2618 – Chương 2619 – Chương 2620

Chương 2621 – Chương 2622 – Chương 2623 – Chương 2624 – Chương 2625

Chương 2626 – Chương 2627 – Chương 2628 – Chương 2629 – Chương 2630

Chương 2631 – Chương 2632 – Chương 2633 – Chương 2634 – Chương 2635

Chương 2636 – Chương 2637 – Chương 2638 – Chương 2639 – Chương 2640

Chương 2641 – Chương 2642 – Chương 2643 – Chương 2644 – Chương 2645

Chương 2646 – Chương 2647 – Chương 2648 – Chương 2649 – Chương 2650

Chương 2651 – Chương 2652 – Chương 2653 – Chương 2654 – Chương 2655

Chương 2656 – Chương 2657 – Chương 2658 – Chương 2659 – Chương 2660

Chương 2661 – Chương 2662 – Chương 2663 – Chương 2664 – Chương 2665

Chương 2666 – Chương 2667 – Chương 2668 – Chương 2669 – Chương 2670

Chương 2671 – Chương 2672 – Chương 2673 – Chương 2674 – Chương 2675

Chương 2676 – Chương 2677 – Chương 2678 – Chương 2679 – Chương 2680

Chương 2681 – Chương 2682 – Chương 2683 – Chương 2684 – Chương 2685

Chương 2686 – Chương 2687 – Chương 2688 – Chương 2689 – Chương 2690

Chương 2691 – Chương 2692 – Chương 2693 – Chương 2694 – Chương 2695

Chương 2696 – Chương 2697 – Chương 2698 – Chương 2699 – Chương 2700

Chương 2701 – Chương 2702 – Chương 2703 – Chương 2704 – Chương 2705

Chương 2706 – Chương 2707 – Chương 2708 – Chương 2709 – Chương 2710

Chương 2711 – Chương 2712 – Chương 2713 – Chương 2714 – Chương 2715

Chương 2716 – Chương 2717 – Chương 2718 – Chương 2719 – Chương 2720

Chương 2721 – Chương 2722 – Chương 2723 – Chương 2724 – Chương 2725

Chương 2726 – Chương 2727 – Chương 2728 – Chương 2729 – Chương 2730

Chương 2731 – Chương 2732 – Chương 2733 – Chương 2734 – Chương 2735

Chương 2736 – Chương 2737

QUYỂN 12: Trận Chiến Cuối Cùng

Chương 2738 – Chương 2739 – Chương 2740

Chương 2741 – Chương 2742 – Chương 2743 – Chương 2744 – Chương 2745

Chương 2746 – Chương 2747 – Chương 2748 – Chương 2749 – Chương 2750

Chương 2751 – Chương 2752 – Chương 2753 – Chương 2754 – Chương 2755

Chương 2756 – Chương 2757 – Chương 2758 – Chương 2759 – Chương 2760

Chương 2761 – Chương 2762 – Chương 2763 – Chương 2764 – Chương 2765

Chương 2766 – Chương 2767 – Chương 2768 – Chương 2769 – Chương 2770

Chương 2771 – Chương 2772 – Chương 2773 – Chương 2774 – Chương 2775

Chương 2776 – Chương 2777 – Chương 2778 – Chương 2779 – Chương 2780

Chương 2781 – Chương 2782 – Chương 2783 – Chương 2784 – Chương 2785

Chương 2786 – Chương 2787 – Chương 2788 – Chương 2789 – Chương 2790

Chương 2791 – Chương 2792 – Chương 2793 – Chương 2794 – Chương 2795

Chương 2796 – Chương 2797 – Chương 2798 – Chương 2799 – Chương 2800

Chương 2801 – Chương 2802 – Chương 2803 – Chương 2804 – Chương 2805

Chương 2806 – Chương 2807 – Chương 2808 – Chương 2809 – Chương 2810

Chương 2811 – Chương 2812 – Chương 2813 – Chương 2814 – Chương 2815

Chương 2816 – Chương 2817 – Chương 2818 – Chương 2819 – Chương 2820

Chương 2821 – Chương 2822 – Chương 2823 – Chương 2824 – Chương 2825

Chương 2826 – Chương 2827 – Chương 2828 – Chương 2829 – Chương 2830

Chương 2831 

Phiên Ngoại

Phiên ngoại 01 +Phiên ngoại 02 – Phiên ngoại 3 + Phiên ngoại 04 – Phiên ngoại 05

Phiên ngoại 06 – Phiên ngoại 07 + Phiên ngoại 08 – Phiên ngoại 09 + Phiên ngoại 10

Phiên ngoại 11 + Phiên ngoại 12 – Phiên ngoại 13 + Phiên ngoại 14 – Phiên ngoại 15

TOÀN VĂN HOÀN

Discussion80 Comments

 1. Đọc văn án đã thấy hài rồi….haha… phải đợi sau khi OU hết mới có. Vậy là OU cũng sắp hết rồi. Tiếc nuối quá. Nhưng mà hõng truyện này rồi. Thanks các nàng. Cố lên.
  ;07 ;07

 2. Dạo này nhà mình đào hố toàn hố sâu quá nhể :v. Mấy dự án bộ nào bộ đấy dài phải biết :)).

 3. Chỉ cần lướt cái mục lục dài đến mỏi tay đã thấy hạnh phúc rồi, các tỷ cho e xin slot ngồi lót dép hóng truyện nha.

 4. Híc hố này sâu quá nàng nha, lướt mục lục mãi mới xuống tới nơi, hóng hóng có sẵn bánh với nước rùi. Lót lá ngồi đợi ;16

 5. Tung hoa tung bông!!!!! Cũng sợ lắm, do dự lắm vì tình trạng nghiện truyện ngày càng nặng cũng như sự phản đối gay gắt, hằm hè mọi lúc của lão công… Nhưng thôi, ta nhảy hố tiếp đây. Các nàng nhớ đỡ ta với nhé! Ta bắt đầu hóng đây!
  Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

 6. Bạch Nguyệt

  ;70 truyện nhà các bạn thật “chất”. Mục lục dài miên man. Hố sâu ko thấy đáy!! Hehe nhưng mà yêu các bạn quá! Máu mê truyện chỉ có tăng chứ ko có giảm. Càng ngày càng đói truyện. Lót dép hóng truyện mới :)

 7. đọc văn án đã thấy hay oy. lướt xuống dưới sao thấy gì mà dài thế này. nhưng trót nghiện oy nên ta đặt gạch trước vậy.hi vọng nhanh đc đọc.

 8. ôi hóng hóng…cmt trên facebook rồi cơ mà vào đọc văn án lại không kìm nén được vào cmt tiếp. đọc văn án thui đã thấy hấp dẫn rồi. ủng hộ nhà hết mình, ủng hộ nhiệt tình luôn.
  p/s: chuẩn bị ghế ngồi hóng nhưng chương truyện đầu tiên ạ. thanks các nàng nhiều lắm vì đào toàn hố sâu mà hấp dẫn, khiến ng khác không thể không nhẩy vào a.

 9. Hồi xưa không có lót dép hóng OU từ đầu. Nên cứ đọc mà ko like cũng ko cm nên tạ hạ thấy thật có lỗi. Quyết định qua cái hố mới này để bù đắp lỗi lằm ^^~~~~

 10. hoa anh túc độc

  T chờ các nàng …haha …lại lót dép hóng truyện thôi…kaka…các nàng cố lên

 11. đọc văn án là thấy hài rồ ;94 i, lót dép hóng truyện nhà nàng ,haiz hố quá sâu chắc lâu lắm mới lấp đầy ;15

 12. Hóng quá đi, nghe Văn án là thấy hài rồi, không biết bộ này hài hước như bộ Nga Mỵ k nữa !! ui, thấy cái hố chắc 3-4 năm quá ;45 ;45 ;45

 13. Ta không cần đọc hết văn án đã thấy có khuynh hướng hài bể bụng rồi!!! Ko quan tâm lọt hố bao nhiêu năm ;70 , ta sẽ luôn song hành cùng mọi người chờ các nàng lấp hố . Yêu yêu <3

 14. Hiền Nguyễn

  hự hự… 1400 chương nhưng k sao t vẫn chờ đk. đọc văn án đã thấy hài r. lọt hố aaaaaaaaaaa

 15. Lại một bộ truyện dài thiệt dài. Mà thấy bạn nữ chính thuộc loại khi chủ vắng nhà gà vọc niêu tôm quá, sau lưng người ta thì làm vương làm tướng, oai như cóc, vậy mà khi đối tượng xuất hiện lại mất hết khí thế, tính hình này mà cho chút thể diện chắc vểnh hết đuôi lên trời cười híp mắt không thấy tổ quốc đâu mất.

 16. Trần Thanh Hằng

  Hóng *inh ah..:)))..mà ta phục nhà nàng quá..toàn chơi bộ khủng thôi ah..lọt hố thì sợ ko leo lên nổi mà ko lọt nhỡ hay thì sau lại ko có pass mà đọc@.@
  Lọt đơi..:-*.

 17. Vào đây chen 1 chưn, hóng hớt chỗ này. Đọc văn án cứ thấy nữ 9 có hơi hướng … :v Lần đầu hóng hớt 1 bộ tu tiên. Cả nhà cố lên, nhớ phải lấp hố là đc :D ;70

 18. Tiêu Trương

  Có vẻ nam chính bá đạo rồi đây, còn nữ chính thì đủ hài =)) mà nhìn số chương, chúng ta cùng lết với nhau thôi :*

 19. Mẹ ơi, hố sâu thăm thẳm luôn, kéo mòn hết cái màn hình điện thoại mới xuống được mục cmt. Nhưng văn án lại trúng thể loại ta thích. Thôi thì ráng mua cái nệm dày dày nằm hóng zậy. Cố lên các nàng ôiiiiii!!!!!!!!

 20. Gần đây em mới bắt đầu đọc huyền huyễn. Dành 1 tuần để mần hết mấy bộ huyền huyễn nhà này nên đọc vội quá không comment được uhuhu. Em sẽ tiếp tục theo bộ này đến cùng đó. Chị cố lên.

 21. Mục lục thật kinh khủng, nhìn mà choáng!!! Thật khâm phục nhà mấy nàng… toàn edit truyện siêu khủng không

 22. văn án hay quá cơ mà kéo xuống bình luận thì hết hồn, sao mà dài dữ! Nói chung là hóng

 23. Nhà Mình làm truyện toàn lựa truyện khủng làm không à, nói chung là đọc thì đã thật đấy :D

 24. Nay đọc được cái văn án xong sụp hố cái rầm, cực kỳ thích thể loại tiên ma kiểu này, thanks các editor ạ… lót dép hóng … ;70

 25. nấm lùn mê truyện

  nghe văn án là mê rùi
  ..nhảy hố thui..dù sâu vạn trượng..thanks editor nhà m vất vả rùi…*♡*

 26. Đọc văn án thấy hay quá các nàng ơi. Lướt mục lục đến mỏi tay luôn ý ^^ tình nguyện thấy hố sâu thăm thẳm vẫn nhảy vào đây
  Các nàng cố lên nhé, yêu nhiều lắm <3

 27. Từ lúc đọc văn án là ta đã muốn đọc rồi nhưng muốn chờ nhiều nhiều để đọc được liền mạch chứ đọc ngắt nghỉ liên tục thì cực lắm T-T. Nhưng hôm nay thì ko chờ nổi nữa, ta chính thức lọt hố :v
  Chúc hố này của các nàng có nhiều người sa chân lỡ bước nhá :)))
  Mọi người vất vả rồi.

 28. Nguyễn Phương

  Ban đầu thấy dài quá nên không tính xem đâu, nhưng đọc xong văn án và vài chương đầu thì dán tuyên bố chính thức lọt hố, văn án hấp dẫn edit mượt mà cốt truyện lôi cuốn hài bựa vô đối, mặc dù này không còn là hố nữa mà là vực sâu thăm thẳm nghìn trượng :)) nhưng vì Thiên mỹ nhân, vì thím Nhàn em quyết định táng thân vào vực này haha
  – Cơ mà vì đây là lần đầu theo dõi nhà, nên xem tới mấy chục chương mới biết vụ khóa pass …thế là quyết cmt thật đều đặn để có thể tiếp tục đu càng a chị Thiên Nhàn☝ :)) ad rủ lòng thương e thì xin hãy gửi pass khi khóa chương uhuhu.. (cơ mà cho e hỏi nếu dc pass thì ad gửi qua đường nào ạ)
  Cảm ơn ad vì đã edit bộ truyện hay này, cố gắng làm hết đừng drop nha , chúng độc giả dễ bị tổn thương lắm ahihi ❤

 29. đọc văn án thấy hay quá ;16 lót dép hóng ;69 chúc ad luôn mạnh khỏe để luôn edit những bộ truyện hay cả nhà cùng đọc

 30. Đang đọc quyển 5, mà truyện này hay dã man luôn. Chuyến này mà đóng pass thì có mà chờ dài cổ, giờ ta đọc lại và comment hi vọng có pass để đọc tiếp.
  Vừa mới vào facebook, mà thấy ảnh nền nói ngày Trường Thiên được thả, ngày đó Ninh Tiểu Nhàn mất
  đau lòng quá đi thôi.
  Mà văn án thấy sinh một bầy nhóc cơ mà, chết làm sao được.
  Ngóng

 31. Văn án tuyệt vời!! Ta đọc được mấy chương đầu đã thấy hấp dẫn rồi nên quyết định nhảy hố!!!

 32. Giờ ngồi đọc lại mấy chương đầu… đọc lại cái văn án để có thêm động lực cài vào hố…. cũng được hơn 1/5 chặn đường rùi…
  Thấy cái văn án HE là mãn nguyện….
  Thanks Tiểu Tuyền và team nhiều nhiều

 33. Mình hay đọc truyện của tâm vũ nguyệt lâu nhưg rất ít cm. Giờ đọc truyện này bị sập hố nặng nên qtâm từ giờ sẽ cm thường xuyên để nhận pass…hjx chứ k đag đọc mà….thì uất lắm. Giúp đỡ nhé. Hihi

 34. Ủng hộ chủ nhà. Mình đang theo dõi từng chương mới. Cho mình hỏi truyện này có sạch ko. Đang đọc mà cảm giác hoang mang. Mình đọc truyện sạch quen nên mong bạn thông cảm. Truyện của chủ nhà rat hay. Quyển nào sạch là mình đọc hết rồi

 35. Từ khi đọc bia đỡ đạn phản công nhà nàng ta lại tìm trong nhà nàng thấy bộ này tò mò vô xem đọc văn án mà đã thấy hay rồi.
  Mình giờ ủng hộ nhiệt tình các p rồi. ;47
  Thôi giờ mình vô hố để khám phá đây ;97

 36. thảo nguyễn

  đọc văn án là thấy ghiền rầu, lướt coi số chương cũng thấy phê lun ;69 , chỉ hóng chương ra đều đều để đọc thâu hehe ;43

 37. ;92 ôi quá đã, mới đọc xong Nga mỵ của nhà và cảm thấy thich văn phong của nhà lắm, nay nhảy qua bộ này.
  cố lên nha, mình hứa sẽ ủng hộ dài dài

 38. Đã lướt qua bộ này bao nhiêu lần, tính gần full thì ta nhảy hố. ;69 Mà đâu ngờ giờ lại phải sập hố r ;87 Cố lên nha nàng ;31

 39. không biế có nên nhảy hố hay không khi kéo mãi kéo mãi mới hế được cái mục lục 1400 chương =(((

 40. Đang học 12, chuẩn bị thi học kì 1, sắp sửa thi đại học và lọt hố sâu cực sâu này :(((((
  anyway, luôn chủ hộ chủ nhà <3

 41. tận thế song sủng là bộ truyện đầu tiên mình đọc của nhà mình, bộ này là bộ thứ 2, huhu nhảy tiếp hố này, đọc cái văn án thôi đã thấy hấp dẫn rồi ạ, cơ mà kéo xuống số chương thì cũng thâý cả 1 đoạn đường dài cần đi. mới thấy sơ qua nội dung các truyện nhà mình làm, cơ mà hay lắm luôn ạ.
  thanks nhà mình rất nhiều và luôn ủng hộ nhà mình hết mình luôn ạ.

 42. Đọc lâu quá quên mất văn án như nào. Nay lại mò lại xem số chương với văn án ra sao. Lại đọc lại mà mắc cười quá thể. Khi nào thì anh chị với có baby đây. Hóng quá trời đất luông. Các edit cố lên nhé.

 43. Pingback: NT Huyền Huyễn đang edit 2018 – HNC

 44. Đọc Văn án hay quá, nhưng nhìn cái list dài tám vạn dặm kia mà ngán luôn, thật phục các bạn edit bộ này ghê, kiên nhẫn mà còn kiên trì nữa. Đặt gạch đây lúc nào vào được mới được. ;47

  • Nguyễn Thị Thu Phương

   Ủa cho em hỏi là truyện này nhà edit xong chưa do em thấy có mấy chương màu xanh ấn vài không được. Em không biết là do đặt pass hay do chưa edit? Ai biết trả lời cho em nha

 45. Thấy review trên hội nhiều chữ nên tìm qua đây. Hố này sâu quá sâu . Cám ơn editor nhé ❤

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: