Nga Mỵ – Văn Án

90

NGA MỴ

Tác giả: Nga Mi

Thể loại: tiên hiệp, huyền huyễn, thanh thủy văn, 2S (sạch + sủng), hài hước, giả trư ăn cọp, bla bla….
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn
Độ dài: 4 quyển (513 chương chính văn + 1 kết cục), 3 phiên ngoại.
Giới thiệu nhân vật:
      Nam chính: Doãn Tử Chương
      Nữ chính: Chu Chu (tức Đan Hoàng)
      Nam phối hợp diễn: Huyễn mị yêu hồ, Cơ U Cốc, Đề Thiện Thượng.
      Nữ phối hợp diễn: Thạch Ánh Lục, Phần Bích Thấm.
      Nhân vật phản diện: Đan Phượng, Diễm Thí Thiên.
Convert + tìm raw: Tiểu Tuyền
Phần mềm hỗ trợ dịch: QT, GG caca
Beta:  Sakura hime
Nguồn edit: http://tamvunguyetlau.info

VĂN ÁN:

【Từ thôn cô xoay mình trở thành tiên nữ, nghịch tập bảo giám, phẫn trư ăn ác thiếu】

Sư phụ một thân tiên phong đạo cốt, bên trong lại là lão đầu lưu manh trăm phần trăm.

Đại sư huynh bề ngoài đáng yêu như tiên đồng, song lại có một trái tim rất sắc rất bạo lực.

Nhị sư huynh bề ngoài tưởng tao nhã, nhưng không che dấu được đầy bụng lả lơi và âm hiểm.

Tam sư tỷ quyến rũ yêu mị mê người, thực ra lại là một bà nam nhân vô cùng dã man.

Tứ sư huynh được người bên ngoài khen là kinh tài tuyệt diễm, bản thân lại kiêu ngạo, nhõng nhẽo làm nũng, độc miệng, tham ăn, hiếu chiến.

Một Chu Chu bộ dạng rất thôn quê rất thô lỗ bị ép sống giữa bầy tuấn nam mỹ nữ, áp lực như núi.

Chẳng lẽ đây là trời cao muốn làm nổi bật tâm hồn xinh đẹp của nàng sao?!

May thay  chẳng những nàng có thần trư hộ thể, mà còn có tuyệt kỹ hạng nhất —— giả trư ăn cọp!


MỤC LỤC

Giới thiệu

Quyển I: Linh Sơn

 

Chương 001Chương 002Chương 003Chương 004Chương 005

Chương 006Chương 007 Chương 008Chương 009Chương 010

Chương 011Chương 012Chương 013Chương 014 Chương 015

Chương 016Chương 07Chương 018Chương 019 + Chương 020

Chương 021Chương 022 Chương 023 Chương 024Chương 025

Chương 026Chương 027Chương 028Chương 029Chương 030

Chương 031Chương 032Chương 033Chương 034Chương 035

Chương 036Chương 037 Chương 038Chương 039Chương 040

Chương 041Chương 042Chương 043 Chương 044Chương 045

Chương 046Chương 047Chương 048Chương 049 + Chương 050

Chương 051 Chương 052Chương 053 Chương 054 Chương 055

Chương 056Chương 057Chương 058Chương 059Chương 060

Chương 061Chương 062Chương 063Chương 064Chương 065

Chương 066Chương 067 Chương 068 Chương 069Chương 070

Chương 071Chương 072Chương 073 Chương 074Chương 075

Chương 076Chương 077Chương 078Chương 079Chương 080

Chương 081 Chương 082Chương 083Chương 084Chương 085

Chương 086Chương 087Chương 088 Chương 089Chương 090

Chương 091 Chương 092Chương 093Chương 094Chương 095

Chương 096Chương 097Chương 098Chương 099Chương 100

Chương 101Chương 102Chương 103 Chương 104Chương 105

Chương 106 Chương 107 Chương 108Chương 109 Chương 110

Chương 111Chương 112Chương 113Chương 114 Chương 115

Chương 116Chương 117Chương 118Chương 119 Chương 120

Chương 121Chương 122Chương 123Chương 124

Quyển II: Thương Hải 

Chương 125 Chương 126Chương 127Chương 128Chương 129

Chương 130Chương 131Chương 132Chương 133Chương 134

Chương 135Chương 136Chương 137Chương 318 Chương 139

Chương 140Chương 141Chương 142 Chương 143 Chương 144

Chương 145Chương 416Chương 147 Chương 148Chương 149

Chương 150Chương 151Chương 152Chương 153 Chương 154

Chương 155 + Chương 156Chương 157 + Chương 158Chương 159

Chương 160Chương 161 + Chương 162Chương 163 + Chương 164

Chương 165 + Chương 166Chương 167 + Chương 168Chương 169

Chương 170Chương 171 + Chương 172Chương 173 + Chương 174

Chương 175 + Chương 176Chương 177 + Chương 178 Chương 179

Chương 180Chương 181 + Chương 182Chương 183 + Chương 184

Chương 185 + Chương 186Chương 187 + Chương 188Chương 189

Chương 190Chương 191 + Chương 192Chương 193 + Chương 194

Chương 195 + Chương 196 Chương 197 + Chương 198Chương 199

Chương 200 Chương 201 + Chương 202Chương 203 + Chương 204

Chương 205 + Chương 206Chương 207 + Chương 208Chương 209

Chương 210 Chương 211 + Chương 212Chương 213 + Chương 214

Chương 215 + Chương 216Chương 217 + Chương 218 Chương 219

Chương 220Chương 221 + Chương 222 Chương 223 + Chương 224

Chương 225 + Chương 226Chương 227 + Chương 228Chương 229

Chương 230Chương 231 + Chương 232Chương 233 + Chương 234

Chương 235 + Chương 236Chương 237 + Chương 238Chương 239

Chương 240Chương 241 + Chương 242 Chương 243 + Chương 244

Chương 245 + Chương 246Chương 247 – Chương 248Chương 249

Chương 250Chương 251 – Chương 252Chương 253 – Chương 254

 

Quyển III: Âm Dương 

Chương 255 – Chương 256Chương 257 – Chương 258Chương 259

Chương 260Chương 261 – Chương 262Chương 263 – Chương 264

Chương 265 – Chương 266Chương 267 – Chương 268Chương 269

Chương 270Chương 271 – Chương 272Chương 273 – Chương 274

Chương 275 – Chương 276Chương 277 – Chương 278Chương 279

Chương 280Chương 281 – Chương 282 Chương 283 – Chương 284

Chương 285 – Chương 286 Chương 287 – Chương 288 Chương 289

Chương 290Chương 291 – Chương 292Chương 293 – Chương 294

Chương 295 + Chương 296 Chương 297 + Chương 298 Chương 299

Chương 300 Chương 301 + Chương 302Chương 303 + Chương 304

Chương 305 + Chương 306Chương 307 + Chương 308Chương 309

Chương 310Chương 311 + Chương 312 Chương 313 + Chương 314

Chương 315 + Chương 316Chương 317 – Chương 318Chương 319

Chương 320Chương 321 – Chương 322Chương 323 – Chương 324

Chương 325 – Chương 326Chương 327 – Chương 328Chương 329

Chương 330Chương 331 – Chương 332Chương 333 – Chương 334

Chương 335 – Chương 336Chương 337 – Chương 338Chương 339

Chương 340Chương 341 – Chương 342Chương 343 – Chương 344

Chương 345 – Chương 346Chương 347 – Chương 348Chương 349

Chương 350Chương 351 – Chương 352Chương 353 – Chương 354

Chương 355 – Chương 356Chương 357 – Chương 358 Chương 359

Chương 360Chương 361 – Chương 362Chương 363 – Chương 364

Chương 365 – Chương 366 Chương 367 – Chương 368 Chương 369

Chương 370Chương 371 – Chương 372Chương 373 – Chương 374

Chương 375 – Chương 376Chương 377 – Chương 378Chương 379

Chương 380Chương 381+Chương 382

Quyển IV: Trường Sinh 

 Chương 383 – Chương 384Chương 385

Chương 386Chương 387 – Chương 388Chương 389 – Chương 390

Chương391 – Chương 392Chương 393 – Chương 394Chương 395

Chương 396Chương 397 – Chương 398Chương 399 – Chương 400

Chương 401 – Chương 402Chương 403 – Chương 404Chương 405

Chương 406Chương 407 – Chương 408Chương 409 – Chương 410

Chương 411 – Chương 412 – Chương 413 – Chương 414 Chương 415

Chương 416Chương 417 – Chương 418Chương 419 – Chương 420

Chương 421 – Chương 422Chương 423 – Chương 424Chương 425

Chương 426 Chương 427 – Chương 428Chương 429 – Chương 430

Chương 431 – Chương 432 – Chương 433 – Chương 434Chương 435

Chương 436Chương 437 – Chương 348Chương 439 – Chương 440

Chương 441 – Chương 442Chương 443 – Chương 444Chương 445

Chương 446Chương 447 – Chương 448Chương 449 – Chương 450

Chương 451 – Chương 452Chương 453 – Chương 454Chương 455

Chương 456Chương 457 – Chương 458Chương 459 – Chương 460

Chương 461 – Chương 462Chương 463 – Chương 464 Chương 465

Chương 466 Chương 467 – Chương 468Chương 469 – Chương 470

Chương 471 – Chương 472Chương 473 – Chương 474Chương 475

Chương 476Chương 477 – Chương 478Chương 479 – Chương 480

Chương 481 – Chương 482Chương 483 – Chương 484Chương 485

Chương 486Chương 487 – Chương 488Chương 489 – Chương 490

Chương 491 – Chương 492Chương 493 – Chương 494Chương 495

Chương 496Chương 497 – Chương 498Chương 499 – Chương 500

Chương 501 – Chương 502Chương 503 – Chương 504 Chương 505

Chương 506Chương 507 – Chương 508Chương 509 – Chương 510

Chương 511 – Chương 512Chương 513

Phiên Ngoại

01 – Chưa yêu đã quên tình.

02 – Lưỡng tiểu vô hiềm đoán?

03 – Nửa duyên tu đạo nửa duyên quân

-Hoàn-

Discussion90 Comments

 1. Nói chung đọc văn án ta vẫn k hiểu lắm nữ chính có khả năng ntn ? Hóng chương 1 ạ :)))) Mặc dù rất muốn giúp các tỷ nhưng năm nay ta thi nên TTvTT.
  Lại môpt hố mới sâu hun hút a, các tỷ cố lên nhaaaaaaaaa *fighting

 2. Haha nghe thấy hấp dẫn đó, thế bao giờ lên sàn thế cô, tôi lót dép ngồi hóng truyện của cô . Tôi là tôi thích cái câu : ” hỏa linh uy lực lại là một con lợn béo hồng”.

 3. Ta thì vốn thích nữ chính xinh đẹp.nếu ko có thể huỷ dung, che dấu nhưng sau vẫn phải xinh.mà truyện này nghe có vẻ nữ chính bị lu mờ trước đội tuấn nam mĩ nữ vây quanh rùi.chắc là đc cái thiên tài vs tính cách bù lại? Chậc cũng muốn đọc thử.ủng hộ các nàng ;75

 4. Hic… hố các tỷ còn cả đống mà lại tiếp tục đào rồi!!! Nhưng đọc văn án xong ham hố quá trời luôn. Nhưng chưa edit bao giờ hổng biết có làm được không

  • Bộ này khá dễ nhé ~^^~ cũng chả xoắn lắm chỉ cần nắm vững cấu trúc tiếng Việt là được, edit lần đầu chịu khó đọc lại bản beta và nhờ beta (TNN) chỉ ra điểm sai rồi chịu khó nhớ là Ok thôi :”> Không khó lắm đâu :>

 5. đọc thấy có vẻ hay ho nha…đặt gạch một suất ngồi trong hố nào…mí bác ra giá bán vé đê, xếp ghế xem anh chị em cô j chú bác phân ngồi ghế số bao nhiu nào

 6. Đọc văn án thấy quyến rũ quá~~~ ;07 .
  Mong là các nàng đừng ham nhiều hố mà nên lấp dần dần đi để đỡ đau tim ^^! ( tim ta mỏng manh dễ vỡ lắm TT_TT )
  p/s : ta khoái Tiểu Ngọc Nhi lắm nha~~~ <3 <3 <3

 7. ;15 đáng sợ quá đi ngọc nhi ‘ác ma ‘ ôm bộ này thì thực là .. Thực là …*rùng mình *. Nhưng thực sự tỷ ôm bộ này có văn án hấp dẫn nha nha , nhiều truyện ta đọc ta thích nv phụ ác liệt há há há

 8. “Bà ngoại nói: Chu Chu nhà ta là nữ tử xinh đẹp nhất trong thiên hạ! Chu Chu trong lòng vô cùng nghi ngờ nhìn kỹ cái bóng nhỏ của mình trong chậu nước, rốt cuộc là khiếu thẩm mỹ của bà ngoại có vấn đề, hay là khiếu thẩm mỹ của những người mắng nàng nha đầu xấu kia mới có vấn đề đây?” thật ấn tượng với câu này a!!!!! ;12 Ta thích những nữ chính mạnh mẽ, nội liễm và tư duy quái đản một chút. Vì vậy nên rất vinh dự và oanh liệt lọt cái RẦM xuống hố này đặt dép ngồi hóng (mặc dù sau 2 tuần tết vừa rồi ta bị lột sạch đến dép cũng không còn vào anh xì dzach) ;57
  Không chỉ là tình cảm hay nỗ lực thăng cấp, tình thầy trò, huynh đệ cũng là điều mà ta mong chờ. Sau khi đọc quá nhiều truyện với những tình huống vô cùng “…” (lược bỏ 3 ngàn từ chửi) giữa cha mẹ con cái, anh chị em, ta thấy tình nghĩa là thứ vô cùng đáng giá, đáng trân trọng, làm nên màu sắc ấm áp cho cả câu chuyện, vì dù mạnh mẽ, giỏi giang đến đâu, nữ chính cũng không thể mãi mãi chỉ có nam chính trong mắt, sống tách biệt với xã hội.
  ~~~~~Nga Mỵ ơi ta đến đây ;34

 9. Nàng ơi ta hỏi chút cái poster có phải là hình của Lý Băng Băng ko vậy ?
  Ngồi hóng truyện ra thôi, nhà cứ đào hố cho bà con nhảy vào thế này thì ….

 10. À há.đẹp thì nhất định ta phải đọc rồi.ta đang đi làm thêm nếu ta nghỉ rồi sẽ nhận chân edit giúp các nàng ;75

 11. Tỷ ơi đọc văn án truyện này hay quá đi nhưng mà em có một thắc mắc là nhân vật nữ chính đến cuối cùng là đẹp hay k đẹp vậy tỷ chứ muội đọc văn án và phần tỷ giải thích tên truyện mâu thuẫn với nhau thế nào ý
  ;70 ;70 ;70 ;70

 12. Bộ này nghe văn án và xì poy hay thật a. Nhưng xin lỗi làm phiền nàng chút. Nữ9 rút cuộc là xinh đẹp hay không vậy nàng? Tên truyện là nga mỵ nhưng văn án lại bảo nữ9 là thôn cô?

 13. Thế là tỷ bắt đầu đào hố bộ này rồi à, hơi bị sâu nha ;41
  *ngồi dưới* *ngóc đầu lên* *vẫy vẫy* e lọt hố rồi nha. Chờ tỷ lấp hố này ;69
  Klq nhưng sao cái tên truyện vs tên tác giả giông giống nhau thế nhỉ? Đừng nói bà tác giả đặt theo tên mình rồi sửa đôi chút cho khác nha ;74

 14. Hố sâu a~ nhưng dù biết sâu vẫn cam nguyện nhảy vì thế nên TNN xinh đẹp, khả ái phải chịu trách nhiệm nha ;75

 15. Nghe co ve rat la hap dan ^^~ moi nhan vat deu co tai nang va suc hut rieng + nhan vat chinh ‘toa sang’ vua phai ta thich a ^o^/

 16. tiếp tục rơi hố nữa a. nghe truyện này mà chưa đọc đã thấy phấn khích rồi. nam chính là tứ sư huynh a, là đồng môn có lẽ rất nhiều chuyện thú vị nha. ủng hộ các tỷ ;76 ;76 ;76

 17. ôi đọc văn án là muốn đọc rồi . Nữ chính đẹp , tu tiên cao , thú cưng mạnh là ta thích rồi . Ta chỉ thích đọc xuyên không hay cổ đại mà nữ chính phải cường , võ công cao , thông minh …. còn nam chính có thể phúc hắc , bá đạo …. miễn sao khi gặp nữ chính ảnh ôn nhu , săm sóc chỉ là ok rồi . Mới đọc văn án liền muốn đọc truyện ngay thôi . Mong đợi quá a >_< .

 18. ;69 Bộ này hay nha
  ;76 Nam9 nữ 9 rất dễ thương
  mình cũng muốn được edit bộ này nếu sắp xếp được thời gian ;60 Đọc văn án này lại nhớ đến trò Phàm Nhân Tu Tiên mình chơi cách đây 1 năm ;75
  nchung là một bộ hay nhẹ nhàng cuốn hút

 19. hố mới sắp lên sàn, ;76 *tung bông, tung hoa* ;59 các nàng sì poi thế này nguy hiểm quá, ;15 làm reader chúng ta bơi trong hố k ngoi lên được mất ;51
  cơ mà cái văn án hấp dẫn quá, ;34 hóng quá đi thôi ;35

 20. Nhìn thấy hình của Băng Băng xinh đẹp ta liền nhảy vô trước. Văn án siêu mời chào, ta là xây nhà hóng bộ này trường kỳ luôn ;69

 21. Oa văn án hay quá đi ;76 ta thấy nữ 9 cũng khá giống tề hoan trong BKTT đó nha toàn lấy pháp bảo đi làm chuyện mà người ta muốn hộc máu không a

 22. hôhô đọc xong văn án với phần giới thiệu của Tiểu Ngọc Nhi tỷ là em quyết định nhảy hố a~
  cái tổ đội 5 người sư huynh sư tỷ của nữ chính thật hài quá, nghe giới thiệu thôi là hóng rồi, cả sư phụ còn là cái lão đầu lưu manh tá hình tiên phobg đạo cốt cơ mà =)) khi nào thì chính thức post vậy mấy tỷ, mong đợi quá! trong nhà em toàn đọc trúng mấy bộ mà Sa tỷ với Vi Vi tỷ beta k à, lần đầu nhào vô hố của Tiểu Ngọc Nhi tỷ a, tỷ cho em làm quen với nhé!! ;69 thanks các tỷ đã đào hố, em thích nhảy hố nên rất hóng ạ!! ,66

  • tiện thể chạy qua hố Bán kiếp của chị đi em, vui lắm đó *cười quyến rũ*
   p/s: bộ này đang tuyển editor mà. khi nào edit được nhiều nhiều rồi mới post :)

   • ok tỷ, mà em nhảy qua hố Bán Kiếp chắc theo kịp cũng hơi lâu, ráng giải quyết nhanh gọn mới đc, em đọc xong Ngự Phật rồi nên cũng biết sơ sơ về cặp đôi trong Bán Kiếp, chắc là hài lắm =)) sẵn trong lúc đọc thì đợi Nga Mỵ luôn ;26

    • bộ này convert khá dễ mà chỉ cần nắm vững cấu trúc tiếng việt (như kiểu tính từ thì đứng sau danh từ, rồi 1 câu thì chủ ngữ rồi tới vị ngữ, trạng ngữ đó), đừng bị nhầm với kiểu viết ngược của convert để edit cho thuần việt và thuận tai là được. không khó đâu ^^ mới đầu có thể hơi giượng nhưng khoảng chương thứ 2 là quen ngay à ;75

 23. Đã đọc văn án xong nhưng bây giờ mới chính thức nhảy hố đây. Thanks các nàng làm bộ này nhé ;23

 24. đọc văn án thấy hấp dẫn gê :3 toàn là bên ngoài một chuyện bên trong một nẻo :))))))))))) mà hk thấy nói a nam 9 nhở >.<

 25. hic không biết cách để có pass nên kiên nhẫn comment từng chap vậy! cảm ơn các bạn editor đã làm truyện, hay đến nỗi ghiền k nhịn được!!!!!!!!!

 26. Ôi giờ mới biết cách đăng nhập vào tâm vũ nguyệt lâu…tích cực nhảy hố thôi..mong editor thông cảm cho em với nha..hóng pass đọc chương mới quá trời

 27. Thần trư hộ thể? giả trư ăn cọp? ôi trời ạ ,sau khi đọc xong văn án cho dù ngày mai chuẩn bị thi thì mình cũng xách dép nhảy hố, đắm chìm trong thế giới ở dưới đáy sâu mà chờ ngày thấy ánh sáng một cách tình nguyện a :))))))

 28. Mới qua tamvungnguyetlau đọc free trọng sinh tiểu đia chủ. Thấy mấy truyện còn lại của các ban truyện nào cũng hay hết. Hôm nay mình vô comment để thanks editors đã edit truyện. Sau này sẽ comment và ủng hộ tamvungnguyetlau nhiều nhiều

 29. nam nữ chính cực kỳ dt ;76
  đọc truyện mà cứ quắn qúeo vì độ ngọt ;69 ;69 cứ đà này đọc xong truyện chắc ta cũng sâu răng mất ;12
  ta nói ngày nào cũng phải lên nhà TVNL để đọc tiếp ;22 mong truyện sớm hoàn mở hết pass để con dân cùng thưởng thức độ bựa của truyện ;59

 30. oa oa oa! nhìn cái văn án là mắt sáng rực rồi =))) hồi hộp lăn chuột xuống thì đã hoàn chính văn!! *v* oanh liệt té hố ^0^ cám ơn nàng edit truyện nhé

 31. 80% tiên hiệp là thấy sự góp mặt của nàng Tiểu Ngọc Nhi nhà mềnh ;15 ;35
  Ta mò mẫm mãi mới thấy cái truyện này hoàn, đau lòng nhất là chưa thấy cái ebook đâu, lại phải lót gạch chờ ebook bộ này với bộ bán kiếp tiểu tiên ;01 ;07 ;16
  Bao h mới có đây nàng ơiiiiiiiii ;70
  Có khi nào tóc ta bạc, răng ta rụng không ;61 ;16
  Ngọc Nhi tỷ tỷ, tỷ đào hố ít thôi ;20

 32. Đọc văn án đã thấy cực kỳ hấp dẫn rùi. Ta nhớ trước kia ta có đọc văn án của bộ này thì phải, nhưng do thấy ko phải xuyên ko nên ta chần chờ không đọc. Giờ lại rảnh rỗi, lại muốn bay bổng theo phép thuật tu tiên. Ta là ta rất thích kiểu này đó nha.

 33. Xin cho minh pass tu chuong 480 toi het di ban, minh doc truyen nay tu nam ngoai toi nay roi ma chua duoc doc het nua :(

 34. Bạn ơi cho hỏi là truyện này khi nào có ebook hoặc khi nào gỡ hết pass mấy chương còn lại vậy bạn? Tại mình thấy hoàn cũng lâu rồi, đang đọc dở dang mà ngừng lại khó chịu quá :(

 35. Ss ơi. Đến chương bao nhiêu thì nữ chính ms nhớ lại chuyện trước kia và khôi phục thực lực ạ :-)

 36. Chào các bạn, mình đang theo dõi truyện này trên diễn đàn của các bạn. Biết truyện có set pass và vẫn chưa có ebook.Không biết bên bạn đã có kế hoạch làm ebook bộ Nga Mỵ này chưa? nếu chưa, mình có thể góp chút sức làm bộ ebook này được không? mình chỉ mong có thể theo dõi hết bộ này, nhưng lại không phải là người theo dõi bộ này từ ngày đầu, lại không comment nổi theo yêu cầu của diễn đàn, nên không mong không công mà được lợi.Mong có thể nhận hồi ầm sớm từ các bạn.

  • bọn mình đang trong quá trình hoàn tất ebook Nga mỴ. sau khi có ebook thì mình sẽ gỡ pass.

   • ok, thanks các bạn nhiều. Mong sớm có thể xem được ebook của bộ truyện này, nhìn độ dài của nó mà mình nể nhóm dịch thật đó.

   • Chủ nhà ơi, làm ơn giúp mình xem lại link của chương 329 và 330 với!!!! Đang xem thì bị error giữa chừng khó chịu quá huhuhu. Truyện hay quá sức! Mình hiểu các bạn bận rộn làm evook và edit các truyện mới, nhưng có thể nào giúp mình chút thời gian để fix lại các link bị error duoc ko? Cầu xin chủ nhà ấy. Mất 2 chương thì ko biet chuyen gì đang xảy ra cả huhuh! Pleasssse

 37. Ss có thể cho e biết cấp bậc tu tiên troq truyện đc k ạ. E ms đọc đến chươq 50 nhưq e vẫn chưa biết hết cấp bậc troq đó ạ :-)

 38. Mình mới down bộ này về để đọc, thấy độ dài của truyện là thấy nể bạn.
  Cảm ơn bạn rất nhiều.

 39. Alooo alooo! Em là lính mới ạ! Cảm ơn TVNL đã edit truyệt :((( các nàng edit mượt quá

 40. Đây là bộ truyện dài nhất mà mình đọc hết một lèo, đọc từng chương, truyện vừa dễ thương, nhẹ nhàng lại hấp dẫn, cám ơn các editor đã edit ;61 ;31 ;72

 41. Cám ơn chủ nhà đã edit bộ này. Truyện rất hay và dễ thương. Mình vừa xem vài chương đầu đã bị cuốn theo mạch truyện.
  Mà hình như link của chương 329 và 330 bị error sao đấy ko xem tiep duoc. Chủ nhà giúp mình với. Truyện đang hay quá hic hic

 42. Xin đa tạ chủ nhà đã sửa link giùm nhé! Được đọc tiếp rồi không thì mất ăn mất ngủ. Cam on chu nha rat nhieu

 43. Chào bạn, mình chỉ mới biết bộ Nga Mỵ này, nhờ mấy nay năng ghé vô theo dõi tình hình bộ Thịnh Thế Đích Phi, nên đào ra được bộ Nga Mỵ này, mình thấy rất thích và sẽ đọc hết, còn muốn lâu lâu đọc lại nữa.^^ vậy nên mình muốn hỏi là các bạn có làm ebook bộ này chưa vậy ạ!? Nếu các bạn có làm thì bao giờ sẽ có ebook để share vậy? Và nếu bây giờ các bạn đã có ebook thì mình có thể xin các bạn share ebook cho mình với được ko!? Mình muốn lưu vào Ipad để cho dễ mang theo đọc offline đo!! Mình cám ơn trước! Nếu chưa có ebook thì mình sẽ chờ!! Thanks! ;72

 44. Mình biết nhà bạn khá lâu rồi nhưng tới giờ mới dám gõ cửa. Mấy năm trước tính nhảy hố Nga Mỵ mà thấy nhà nàng drop hay set pass thế là mình đợi, không ngờ lại những 4 năm. Mình rất tiếc lúc đó không ủng hộ hay cmt gì đó để giúp các nàng có tinh thần hơn. À nãy giờ mình chỉ lảm nhảm vậy thôi, sau khi mình đọc gần 365 chương tự dưng không hiểu sao mình rất thích nhân vật Diễm Thí Thiên, thậm chí còn muốn thành đôi với Chu Chu nữa. Mỗi lần đọc tâm trí mình hơi bài xích nhân vật Nam9 @@. Mình không biết cái kết dành cho DTT thế nào nữa ㅠㅠㅠㅠ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: