Bất Ái Thành Hôn

1

Bất Ái Thành Hôn

Tác giả: Mạc Oanh

Thể loại: hiện đại, sủng, hơi có chút ngược tâm

Nhân vật chính: Lâm Lệ, Chu Hàn, Trình Tường, Lăng Nhiễm…

Tình trạng sáng tác: đã  hoàn

Độ dài: 86 chương

Dịch: QT và Google ca ca

Bản convert: Tiểu Tuyền

Edit: Violetin_08, Aquarius8713

Beta: Violetin_08

 

Văn Án

Hãy đọc Tiên Hôn Hậu Ái trước mới hiểu được truyện Bất Ái Thành Hôn.

Mọi người xem review của bộ này ở đây

Mục Lục

•●• Chương 01 •●•

•●• Chương 02 •●••●• Chương 03 •●•

•●• Chương 04 •●••●• Chương 05 •●••●• Chương 06 •●•

•●• Chương 07 •●••●• Chương 08 •●••●• Chương 09 •●••●• Chương 10 •●•

•●• Chương 11 •●••●• Chương 12 •●••●•Chương 13 •●•

•●• Chương 14 •●• •●• Chương 15 •●•

•●• Chương 16 •●•

(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-’´)¸.•’´)
«´¨`•..¤ Bất Ái Thành Hôn :¤..•´¨`»
(¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’•.¸)`’•.¸)

•●• Chương 17•●•

•●• Chương 18 •●••●• Chương 19 •●•

•●• Chương 20 •●••●• Chương 21 •●••●• Chương 22 •●•

•●• Chương 23 •●••●•Chương 24 •●••●• Chương 25•●• Chương 26•●•

•●• Chương 27 •●••●• Chương 28 •●••●• Chương 29 •●•

•●•Chương 30 •●••●• Chương 31 •●•

•●• Chương 32•●•

(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-’´)¸.•’´)
«´¨`•..¤ Bất Ái Thành Hôn:¤..•´¨`»
(¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’•.¸)`’•.¸)

•●• Chương 33 •●•

•●• Chương 34 •●••●• Chương 35 •●•

•●• Chương 36 •●••●• Chương 37 •●••●• Chương 38 •●•

•●•Chương 39 •●••●• Chương 40 •●••●•Chương 41 •●••●• Chương 42

•●• Chương 43•●••●• Chương 44 •●••●• Chương 45 •●•

•●• Chương 46 •●••●• Chương 47 •●•

•●• Chương 48 •●•

(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-’´)¸.•’´)
«´¨`•..¤ Bất Ái Thành Hôn:¤..•´¨`»
(¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’•.¸)`’•.¸)

•●• Chương 49 •●•

•●• Chương 50 •●••●• Chương 51 •●•

•●• Chương 52 •●••●• Chương 53 •●••●• Chương 54 •●•

•●• Chương 55 •●••●• Chương 56 •●••●•Chương 57 •●••●• Chương 58 •●•

•●• Chương 59 •●••●• Chương 60 •●••●• Chương 61•●•

•●• Chương 62 •●••●•Chương 63 •●•

•●• Chương 64•●•

(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-’´)¸.•’´)
«´¨`•..¤ Bất Ái Thành Hôn :¤..•´¨`»
(¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’•.¸)`’•.¸)

•●• Chương 65 •●•

•●• Chương 66•●••●• Chương 67 •●•

•●• Chương 68 •●••●• Chương 69 •●••●• Chương 70•●•

•●• Chương 71 •●••●• Chương 72 •●••●• Chương 73 •●••●• Chương 74 •●•

•●• Chương 75 •●••●•Chương 76 •●••●• Chương 77 •●•

•●• Chương78 •●••●• Chương79 •●•

•●• Chương 80 •●•

(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-’´)¸.•’´)
«´¨`•..¤ Bất Ái Thành Hôn :¤..•´¨`»
(¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’•.¸)`’•.¸)

•●• Chương 81 •●•

•●• Chương 82 •●••●• Chương 83 •●••●• Chương 84 •●•

•●• Chương 85 •●••●• Chương 86.1 •●•

•●•Chương 86.2 •●•

•●• Chương 86.3 •●•

•●•Chương 86.4 •●•

(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-’´)¸.•’´)

Hoàn

EBOOK

 

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion1 Comment

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: