THIÊN GIỚI HOÀNG HẬU – Văn Án

11

THIÊN GIỚI HOÀNG HẬU

Tác Giả: Ngô Tiếu Tiếu

Thể loại: xuyên không, cung đình, chiến tranh, HE.

Nhân vật chính: Mộc Thanh Dao x Mộ Dung Lưu Tôn, phối hợp: Mộ Dung Lưu Chiêu, Sở Thiển Dực, Vô Tình, Trưởng Tôn Trúc…

Độ dài: 147 chương

Dịch: QT và Google ca ca ^^

Bản convert: Yappa- tangthuvien

Kết hợp bản convert + Raw của ngocquynh520 (diễn đàn lê quý đôn)

VĂN ÁN

Hoàng thượng, hưu!

Phủ thừa tướng tam tiểu thư, Mộc Thanh Dao bị Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu một quyền đánh chết, nhưng lại nghênh đón một nữ nhân hoàn toàn mới , hào quang bắn ra bốn phía, mị lực kinh người.

Mộc Thanh Dao , mặc dù ngươi là hoàng đế cao quý, cho ta thiên giới sính lễ, nhưng ta đường đường tham mưu trưởng lục chiến, quân đoàn thứ 17, lại cùng nữ nhân khác cộng thị nhất phu sao? nam nhân như vậy ta hưu!

Mộ Dung Lưu Tôn, hoàng đế tuấn mỹ túc trí đa mưu trong thất quốc, lại bị một nữ nhân háo sắc hưu, đôi mắt đen nhuộm tia sáng chói mắt, hắn sẽ không chịu để yên!

Mộ Dung Lưu Chiêu, Huyền Nguyệt quốc Nam An vương, lạnh lùng tà mị, xem nữ nhân là vật hạ đẳng, một đấm đánh chết nữ nhân háo sắc, nhưng lại nghênh đón một người hoàn toàn mới, mê đắm hắn!

Sở Thiển Dực, con trai của Huyền Nguyệt quốc hữu thừa tướng, phúc hắc vô địch, mắt cao hơn đầu, nhưng lại thích cái háo sắc nữ nhân kia, đây là không phải là gọi tự gây nghiệt không thể sống?

Vô Tình, quỷ y của Vô Tình cốc, trích tiên mỹ nam, mới gặp gỡ nàng, thoáng như ngàn năm hiểu rõ đợi chờ, ta nguyện từ bỏ qua này thân, hóa thành cây hứa nguyện, một thân đơn độc từ đây.

Trưởng Tôn Trúc, Thanh La quốc thái tử, yêu nghiệt duy mỹ, Người đời không nhìn được vàng cẩn ngọc, lại đem minh châu xem như bụi đất, ta nguyện ý lấy Thanh La quốc thái tử phi vị cưới ngươi làm vợ.

Trời hiện dị tướng, phượng rơi tướng phủ, người được phượng  thống nhất thất quốc, có ai biết? Phượng lại là cái nữ nhân mang danh háo sắc khắp thiên hạ.

Mục lục:

QUANG MANG TỨ XẠ

C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10

C11C12C13C14C15C16C17C18C19C20

C21C22C23C24C25C26C27C28C29 C30

C31C32C33 C34 C35 C36C37C38C39C40

C41C42C43C44C45 – C46 – C47 – C48 – C49C50

C51 – C52 – C53 – C54C55C56 – C57 – C58 – C59C60

C61 – C62

CUNG TÂM KẾ

C63.1 – C63.2 – C63.3 – C63.4 – C63.5 C63.6C63.7 – C63.8

C64.1 – C64.2 C64.3 C64.4 C64.5C64.6

C65.1 – C65.2 – C65.3- C65.4C65.5 C65.6

C66.1 – C66.2 – C66.3C66.4 C66.5

C67.1 – C67.2 – C67.3 – C67.4C67.5C67.6

C68.1 – C68.2 C68.3 – C68.4 C68.5

C69.1C69.2C69.3 C69.4C69.5 C69.6

C70.1C70.2C70.3C70.4 –  C70.5 C70.6

C71.1C71.2C71.3 C71.4 C71.5 C71.6

C72.1C72.2C72.3C72.4 C72.5

C73.1C73.2 C73.3 C73.4C73.5C73.6

C74.1C74.2C74.3C74.4C74.5

C75.1C75.2 C75.3C75.4C75.5

C76.1C76.2C76.3C76.4 C76.5

C77.1 C77.2 C77.3C77.4 C77.5C77.6

C78.1C78.2C78.3 C78.4C78.5C78.6

C79.1C79.2 C79.3C79.4C79.5C79.6

C80.1C80.2C80.3 C80.4C80.5 C80.6

C81.1C81.2 C81.3C81.4C81.5 C81.6

C82.1 C82.2 C82.3C82.4 C82.5 C82.6

C83.1C83.2 C83.3 –  C83.4 –C83.5

C84.1 C84.2 C84.3 –  C84.4C84.5C84.6

C85.1C85.2C85.3 –  C85.4C85.5 C85.6

C86.1 C86.2 C86.3 –  C86.4C86.5C86.6

C87.1 C87.2 C87.3C87.4 C87.5 C87.6

C88.1 C88.2 C88.3C88.4C88.5 C88.6

C89.1C89.2C89.3 C89.4 C89.5 C89.6

C90.1C90.2 C90.3C90.4C90.5

C91.1 C91.2C91.3C91.4C91.5C91.6

C92.1C92.2C92.3C92.4 C92.5 C92.6

C93.1 C93.2C93.3C93.4C93.5 C93.6

C94.1C94.2C94.3C94.4

THIẾN TÂM TỰ THIẾT

C95.1 C95.2C95.3 C95.4C95.5C95.6

C96.1C96.2 C96.3C96.4 C96.5C96.6

C97.1 C97.2C97.3 C97.4C97.5C97.6

C98.1C98.2 C98.3 C98.4 C98.5

C99.1 C99.2 C99.3 C99.4 C99.5C99.6

 C100.1C100.2 C100.3C100.4C100.5C100.6

 C101.1C101.2C101.3 C101.4C101.5C101.6

  C102.1 C102.2C102.3C102.4C102.5

C103.1C103.2C103.3C103.4C103.5C103.6

C104.1 C104.2C104.3

C105.1C105.2 C105.3 C105.4 C105.5C105.6

 C106.1 – C106.2C106.3C106.4 C106.5

 C107.1 – C107.2C107.3 C107.4 – C107.5C107.6

 C108.1 – C108.2C108.3 C108.4 – C108.5

 C109.1 – C109.2 C109.3 C109.4 – C109.5C109.6

 C110.1 – C110.2C110.3C110.4 – C110.5

C111.1C111.2 C111.3 C111.4C111.5

C112.1C112.2 C112.3C112.4 C112.5

C113.1 C113.2C113.3C113.4 C113.5

C114.1C114.2 C114.3C114.4C114.5

C115.1C115.2 C115.3 C115.4C115.5

C116.1C116.2C116.3C116.4

C117.1C117.2C117.3 C117.4 C117.5

C118.1 C118.2C118.3 C118.4C118.5

C119.1 C119.2 C119.3 C119.4C119.5

C120.1C120.2C120.3C120.4 C120.5

PHƯỢNG LÂM THIÊN HẠ

C121.1 – C121.2 – C121.3 – C121.4 C121.5

C122.1 – C122.2 – C122.3 – C122.4C122.5

C123.1 – C123.2  C123.3 C123.4 C123.5

C124.1 – C124.2 – C124.3 – C124.4C124.5

C125.1 – C125.2 – C125.3 – C125.4C125.5

C126.1 – C126.2 – C126.3 – C126.4C126.5

C127.1 – C127.2 – C127.3 – C127.4 C127.5

C128.1 – C128.2 – C128.3 – C128.4C128.5

C129.1 C129.2 – C129.3 – C129.4 

C130.1 – C130.2 – C130.3 – C130.4

C131.1 – C131.2 – C131.3 – C131.4

C132.1 – C132.2 – C132.3C132.4 

C133.1 – C133.2 – C133.3 – C133.4 

C134.1 – C134.2 – C134.3 – C134.4 

C135.1 – C135.2 – C135.3 – C135.4 

C136.1 – C136.2 – C136.3 – C136.4 

C137.1 – C137.2 – C137.3 – C137.4 

C138.1 – C138.2 – C138.3 – C138.4

C139.1 – C139.2 – C139.3 – C139.4

C140.1 – C140.2 – C140.3 – C140.4

C141.1 – C141.2 – C141.3 – C141.4

C142.1 – C142.2 – C142.3 – C142.4

C143.1 – C143.2 – C143.3 – C143.4

C144.1 – C144.2 – C144.3 – C144.4

C145.1 – C145.2 – C145.3 – C145.4

C146.1 – C146.2 – C146.3 – C146.4

C147.1 – C147.2 – C147.3 – C147.4C147.5

C147.6 – C147.7 – C147.8 – C147.9C147.10

C147.11 – C147.12 – C147.13 – C147.14C147.15

HOÀN

EBOOK

PDF: http://www.mediafire.com/?n9728ye6b2amcm5

PRC:http://www.mediafire.com/?b8q2jzeiosjqu5t

Epub: http://www.mediafire.com/?0suvty7gnjb2dr0

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Truyện hay lắm nha tỷ :) Mà cái câu Tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn vu thị thì muội tra trên mạng hình như nó cũng giống câu Tiểu ẩn, ẩn ư sơn lâm; đại ẩn, ẩn ư thị triền” hay “ Tiểu giả ẩn lâm, đại giả ẩn thị” Có thể hiểu là kẻ tu xoàng thì ẩn thân nơi núi rừng; kẻ tu cao thâm thì ẩn thân chốn chợ búa.– là cách mà người xưa luận về lẽ khôn dại, sự công phu của những bậc hành giả ở đời – tiểu giả lánh mình vào rừng, đại giả lánh mình vào phố.

  2. Tính đọc bộ này mà mới vào c1 – c2 bị hỏng link rồi hay sao á nàng ơi, không đọc được @@

  3. Pingback: [Đề cử] Thiên Giới Hoàng Hậu | Tử Huyên

  4. Pingback: ღNữ cườngღ | Thanh Phong Cư

  5. Pingback: Ngôn tình – mocmieulinh

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close