Home

2

Ngự Lôi Q2 – Chương 11

Chương 11: Chịu thua  Edit: Vân Khinh Beta : Sakura “Mặc Mặc thật lợi hại a, ca hát rất hay,…

0

Hải Dương – Chương 6

Chương 6: Edit: Thu Beta: Tiểu Ngạn “Có bão?”  “Ừ.”  “Nhưng mà trời vẫn còn rất trong mà, mặt trời…

2

Ngự Lôi Q2 – Chương 11

Chương 11: Chịu thua  Edit: Vân Khinh Beta : Sakura “Mặc Mặc thật lợi hại a, ca hát rất hay,…