Home

11

Ngự Lôi Q2 – Chương 27

            Chương  27: Phòng huấn luyện Edit: Vân Khinh Beta: Sakura “Này này!! Các ngươi nói xem đứa trẻ kia là…

0

Hải Dương – Chương 7

Chương 7: Edit: Tiểu Ngạn Trong đêm tối, cô chỉ cảm nhận được người kia. Người kia ở trên người…

11

Ngự Lôi Q2 – Chương 27

            Chương  27: Phòng huấn luyện Edit: Vân Khinh Beta: Sakura “Này này!! Các ngươi nói xem đứa trẻ kia là…

6

Vạn Dặm – Chap 2

Chap 2 “Tôi thích em vì em đặc biệt…và bất chợt yêu em vì giọng nói” *** Tôi mỉm cười…

6

Vạn Dặm – Chap 2

Chap 2 “Tôi thích em vì em đặc biệt…và bất chợt yêu em vì giọng nói” *** Tôi mỉm cười…