Home

0

Hải Dương – Chương 6

Chương 6: Edit: Thu Beta: Tiểu Ngạn “Có bão?”  “Ừ.”  “Nhưng mà trời vẫn còn rất trong mà, mặt trời…

10

Ngự Lôi Q2 – Chương 13

Chương 13: Khởi Niệm Edit: Vân Khinh Beta: Sakura An Dĩ Mẫn ngồi môt bên nhìn hành động của hai người,…